Show download pdf controls
 • Những điều cơ bản về tiền hưu bổng

  Hướng dẫn cơ bản về:

  • tiền hưu bổng là gì
  • làm thế nào để tiết kiệm tiền hưu bổng
  • quý vị có thể làm gì để tăng tiền hưu bổng

  Tiền hưu bổng là gì?

  Tiền hưu bổng, hay còn gọi là 'hưu bổng' (super), là tiền được chủ lao động của quý vị dành riêng ra trong suốt cuộc đời đi làm của quý vị để quý vị sống nhờ vào đó khi nghỉ hưu.

  Tiền hưu bổng quan trọng đối với quý vị, bởi vì quý vị càng tiết kiệm được nhiều hưu bổng thì quý vị sẽ càng có thêm nhiều tiền khi nghỉ hưu.

  Quý vị chỉ có thể rút tiền hưu bổng của mình trong một số trường hợp nhất định - ví dụ: khi quý vị nghỉ hưu hoặc tròn 65 tuổi.

  Tôi tiết kiệm tiền hưu bổng bằng cách nào?

  Đối với hầu hết mọi người, chủ lao động trả các khoản tiền được gọi là - 'các khoản đóng góp' - vào một tài khoản tiền hưu bổng cho quý vị. Đây được gọi là ‘bảo đảm hưu bổng’. Họ trả các khoản đóng góp này thêm vào tiền lương và các khoản tiền công của quý vị. Có các luật lệ về việc chủ lao động của quý vị phải trả bao nhiêu tiền hưu bổng.

  Nói chung, chủ lao động của quý vị phải trả hưu bổng cho quý vị nếu quý vị:

  • 18 tuổi trở lên và được trả 450 AUD trở lên (trước thuế) trong một tháng dương lịch
  • dưới 18 tuổi, được trả 450 AUD trở lên (trước thuế) trong một tháng dương lịch và làm việc trên 30 tiếng một tuần.

  Điều này được áp dụng cho dù quý vị làm việc tạm thời, bán thời gian hay toàn thời gian và kể cả quý vị là người tạm trú. Quý vị cũng có thể đủ điều kiện nếu quý vị là nhà thầu được trả tiền chủ yếu cho lao động, ngay cả khi quý vị có số doanh nghiệp Úc (ABN).

  Tiền được trả vào quỹ hưu bổng của tôi như thế nào?

  Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2014, chủ lao động của quý vị phải trả tiền hưu bổng tối thiểu ở mức 9,5% số tiền quý vị kiếm được trong giờ làm việc thông thường của mình. Con số này dự kiến sẽ tăng dần trong những năm tới.

  Số tiền kiếm được trong giờ làm việc thông thường là những gì quý vị thường kiếm được cho giờ làm việc thông thường, bao gồm các khoản thanh toán vượt định mức lao động, một số các khoản tiền thưởng nhất định, phụ cấp và một số ngày nghỉ được hưởng nguyên lương. Các khoản trả cho giờ làm thêm thường không được tính trong số tiền kiếm được trong giờ làm việc thông thường.

  Quý vị cũng có thể đóng thêm tiền vào quỹ hưu bổng của mình và đôi khi Chính phủ Úc cũng góp tiền vào.

  Nếu chủ lao động của tôi không trả đúng hưu bổng thì sao?

  Hãy nói chuyện với chủ lao động của quý vị. Hãy hỏi xem bao lâu họ lại trả tiền hưu bổng của quý vị một lần, họ đang trả vào quỹ nào, và đang trả bao nhiêu.

  Quý vị có thể kiểm tra tờ Tờ tường trình cho thành viên (Member Statement) mới nhất từ quỹ hưu bổng của quý vị hoặc liên lạc quỹ này để xác nhận xem chủ lao động của quý vị đã trả tiền hưu bổng của quý vị hay không.

  Nếu quý vị vẫn tin rằng chủ lao động của quý vị đang không trả hưu bổng mà quý vị có quyền được hưởng, quý vị có thể gọi điện thoại cho chúng tôi theo số 13 10 20.

  Tôi có nên cảnh giác với các nhà quảng bá cung cấp quyền truy cập sớm vào hưu bổng?

  Cảnh giác với những kẻ quảng bá cung cấp các chương trình khác nhau để rút sớm tiền hưu bổng tiết kiệm của quý vị trước khi nghỉ hưu. Những kẻ quảng bá cho các chương trình này sẽ cho quý vị biết là họ có thể giúp quý vị rút sớm các khoản tiền hưu bổng tiết kiệm với những lý do như trả hết các khoản nợ, mua nhà hoặc xe hơi, hoặc thậm chí đi du lịch. Các chương trình này là bất hợp pháp và sẽ có mức phạt nặng nếu quý vị tham gia.

  Ví dụ - Phil tránh bị mắc bẫy

  Suốt mấy tháng qua, tôi đã tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe hơi. Một người bạn ở chỗ làm bảo với tôi rằng một người bạn của anh ta có thể giúp tôi rút một phần số tiền hưu bổng của tôi để trả tiền xe.

  Thật may là tôi đã kiểm tra trên trang web ATO và phát hiện ra đó là bất hợp pháp. Nếu tôi mà rút số tiền đó ra thì tôi đã bị đánh thuế ở mức 45% rồi. Tôi suýt nữa đã phải đối mặt với tiền phạt và có thể phải ngồi tù vì việc này - một sai lầm phải trả giá đắt.

  End of example

  Xem thêm:

  Tôi chọn quỹ hưu bổng bằng cách nào?

  Hầu hết mọi người có thể chọn quỹ hưu bổng mà họ muốn các khoản đóng góp của mình được trả vào đó. Nếu quý vị đủ điều kiện, chủ lao động của quý vị phải cung cấp cho quý vị Mẫu đơn lựa chọn tiêu chuẩn trong vòng 28 ngày kể từ ngày quý vị bắt đầu làm việc cho họ, để quý vị có thể đưa ra lựa chọn đó bằng văn bản. Nếu quý vị không chọn quỹ cho mình thì chủ lao động sẽ chọn một quỹ cho quý vị.

  Tất cả các chủ lao động đều chỉ định một quỹ hưu bổng, hay ‘quỹ mặc định’ (‘default fund’) để họ trả các khoản bảo đảm tiền hưu bổng vào đó cho những nhân viên nào đã không chọn một quỹ mình muốn.

  Nếu quý vị muốn các khoản đóng góp của mình được trả vào một tài khoản hưu bổng hiện có nhưng không nhớ chi tiết của tài khoản quỹ hưu bổng này thì quý vị có thể sử dụng công cụ myGov để xem toàn bộ các tài khoản tiền hưu bổng của mình.

  Làm thế nào để tôi theo dõi tiền hưu bổng tiết kiệm của mình?

  Việc đảm bảo quỹ hưu bổng của quý vị có Số Hồ sơ Thuế (TFN) sẽ giúp quý vị dễ dàng theo dõi số tiền của mình, chuyển đổi giữa các tài khoản và nhận khoản tiền hưu bổng từ chủ lao động hoặc chính phủ.

  Quý vị có thể kiểm tra trong tờ tường trình mà họ gửi cho quý vị xem quỹ của mình có TFN hay không

  Theo dõi hưu bổng bằng cách sử dụng myGov

  Quý vị có thể tạo tài khoản myGov và liên kết với ATO để:

  • xem chi tiết về tất cả các tài khoản hưu bổng của quý vị, bao gồm cả các tài khoản mà quý vị bị thất lạc hoặc quên lãng.
  • tìm tiền hưu bổng ATO đang giữ. Nếu chính phủ, quỹ hưu bổng của quý vị hoặc chủ lao động của quý vị không thể tìm thấy một tài khoản để chuyển hưu bổng của quý vị sang thì chúng tôi sẽ thay mặt quý vị giữ nó
  • gộp nhiều tài khoản hưu bổng bằng cách chuyển tiền hưu bổng của quý vị sang tài khoản hưu bổng mà quý vị muốn. Nếu đây là hình thức chuyển từ quỹ này sang quỹ khác thì thường sẽ được xử lý trong vòng ba ngày làm việc.

  Các bước tiếp theo:

  Làm thế nào để tôi gia tăng hưu bổng?

  Ngoài các khoản đóng góp do chủ lao động chi trả, quý vị có thể tự đóng thêm vào quỹ hưu bổng của mình. Quý vị có thể 'hy sinh tiền lương' để đóng hưu bổng từ khoản lợi tức trước thuế hoặc đóng góp vào hưu bổng từ khoản lợi tức sau thuế.

  Nếu quý vị chọn thực hiện các khoản đóng góp hy sinh tiền lương thì chủ lao động của quý vị có thể đóng góp bảo đảm tiền hưu bổng căn cứ trên mức lương mới đã giảm xuống của quý vị.

  Có các giới hạn được gọi là ‘caps’ trên số tiền mà mỗi năm tài khóa quý vị có thể đóng góp vào tiền hưu bổng của mình mà không phải trả thêm thuế. Nếu quý vị đóng góp nhiều hơn giới hạn này thì quý vị có thể phải trả thêm thuế. Nếu quý vị đang định đóng góp trên 25.000 AUD vào tiền hưu bổng của mình (bao gồm cả các khoản đóng góp của chủ lao động), hãy tham khảo chuyên gia có trình độ thích hợp.

  Các khoản đóng góp của chính phủ vào tiền hưu bổng

  Nếu quý vị là người có lợi tức thấp hoặc trung bình thì quý vị có thể đủ điều kiện nhận các khoản đóng góp hưu bổng từ Chính phủ Úc.

  Xem thêm:

  Tôi rút tiền hưu bổng bằng cách nào?

  Nhìn chung, quý vị có thể rút tiền hưu bổng khi quý vị nghỉ hưu. Tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh nhất định, quý vị có thể rút sớm được các khoản tiết kiệm tiền hưu bổng của mình, chẳng hạn như tình trạng khó khăn trầm trọng về tài chính và các tình trạng ốm đau cụ thể.

  Nếu quý vị cần rút một khoản tiền hưu bổng được bảo lưu của mình sớm hơn một cách hợp pháp, hãy hỏi quỹ hưu bổng của quý vị xem liệu quý vị có thể rút được số tiền đó hay không trước khi nộp đơn xin.

  Người tạm trú rời khỏi nước Úc

  Nếu quý vị là người tạm trú đang làm việc tại Úc và quý vị đủ điều kiện nhận hưu bổng thì chủ lao động của quý vị phải đóng góp bảo đảm tiền hưu bổng cho quý vị. Quý vị có thể được hoàn trả số tiền hưu bổng của mình sau khi quý vị rời khỏi Úc. Khoản tiền này được gọi là Khoản tiền hưu bổng rời khỏi nước Úc (Departing Australia super payment - DASP).

  Công dân New Zealand và thường trú nhân của Úc không đủ điều kiện nhận khoản này.

  Để xem quý vị có đủ điều kiện hay không, và nộp đơn xin DASP trực tuyến hoặc bằng cách tải về các mẫu đơn giấy, hãy truy cập ato.gov.au/departaustralia.

  Tiền hưu bổng từ nước ngoài

  Nếu quý vị đang mang tiền của chính mình hay các quỹ hưu trí của quý vị từ nước ngoài vào, thì có thể có các luật lệ thuế đặc biệt mà quý vị cần phải biết. Hãy nói chuyện với cố vấn thuế vụ hoặc đại diện di trú của quý vị.

  Thông tin thêm

  Nếu quý vị muốn biết thêm về hưu bổng, hãy truy cập ato.gov.au/super hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 13 10 20.

  Nếu quý vị không nói thạo tiếng Anh và muốn nói chuyện với nhân viên thuế vụ, xin hãy gọi điện thoại đến Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch theo số 13 14 50 để cuộc gọi của quý vị được hỗ trợ.

   Last modified: 06 Apr 2020QC 38430