ato logo
Search Suggestion:

اصول مستمری تقاعدی شما

Last updated 27 June 2022

یک رهنمای مقدماتی درباره اینکه مستمری تقاعدی چیست، چگونه می توان آن را ذخیره نمود و چه اقداماتی را می توان برای افزایش آن انجام داد.

در این صفحه:

مستمری تقاعدی (سوپر) چیست؟

مستمری تقاعدی که به آن "سوپر" نیز گفته می شود، پولی است که ذریعه کارفرمای شما در طول دوره کاری تان برای شما دخیره می شود تا زمانی که تقاعد می کنید از آن استفاده نمایید.

مستمری تقاعدی برای شما موضوع مهمی است، چون هر چه بیشتر ذخیره کنید پول بیشتری برای دوران تقاعدی خود خواهید داشت.

شما صرف در شرایط های خاص می توانید از پول مستمری تقاعدی خود برداشت نمایید - برای مثال وقتی که تقاعد می کنید یا به سن 65 سالگی می رسید.

چگونه مستمری تقاعدی را ذخیره کنم؟

برای اکثر اشخاص، کارفرمایان به حساب مستمری تقاعدی آنها پول حواله می کنند. این عمل "تضمین مستمری" نامیده می شود. کارفرمایان این پول را بصورت جداگانه از معاش شما پرداخت می کنند. قوانینی وجود دارد که طبق آن مبلغی که کارفرمای شما باید پرداخت کند تعیین می شود.

از تاریخ 1 جولای 2022، ممکن است که کارفرمایتان بدون در نظرداشت مبلغ معاش شما، ملزم به پرداخت به حساب مستمری شما باشد. اگر سن شما کمتر از 18 سال است، لازم است بیشتر از 30 ساعت در هفته کار نمایید تا واجدالشرایط محسوب شوید.

واجدالشرایط بودن شما زمانی احراز و مشخص می شود که معاش دریافت نمایید، نه زمانی که صرفا درآمدی بدست آورده باشید. این مطلب به این معنا است که اگر در تاریخ 1 جولای 2022 یا بعد از آن معاش دریافت کرده باشید، بدون درنظر داشت مبلغ درآمدتان، مستمری تقاعد برای شما پرداخت خواهد شد. این شرایط حتی زمانی که مدتی از دوره پرداخت مربوط به قبل از 1 جولای 2022 می باشد نیز قابل اجرا است.

تا تاریخ 1 جولای 2022، نیاز بود که مبلغ 450 دالر یا بیشتر (قبل از مالیات) در یک ماه معاش بگیرید تا برای دریافت مستمری تقاعدی واجدالشرایط شوید.

این شرایط در صورتی که کار شما بصورت تفننی، نیمه وقت یا تمام وقت باشد و یا حتی اگر اقامت موقت داشته باشید تطبیق می شود. شما همچنین ممکن است واجد الشرایط محسوب شوید اگر که یک پیمانکاری باشید که عمدتا برای کاری که انجام می دهید معاش دریافت نمایید، حتی اگر که شماره کسب و کار استرالیایی (ABN) داشته باشید.

پول چگونه به حساب مستمری تقاعدی من پرداخت می شود؟

کارفرمای شما ملزم است تا یک مقدار حداقلی را - که بر اساس نرخ تضمین مستمری در زمان کاری معمولی محاسبه می شود - به حساب مستمری تقاعدی شما پرداخت نماید. این مبلغ در جریان سالهای آینده به صورت تدریجی افزایش می یابد.

درآمد زمان معمولی عبارت است از عایدی که شما آن را برای کار در زمان معمول کاری بدست می آورید که شامل پرداخت های اضافه بر قرارداد، بعضی از بخششی ها، کمک خرج، و بعضی از رخصتی های با معاش می شود. پرداختی های مربوط به اضافه کاری عموما شامل عاید زمان معمولی نمی شود.

شما خودتان هم می توانید پولتان را در صندوق مستمری تقاعدی ذخیره نمایید و بعضی وقتها دولت استرالیا هم مبالغی را به این صندوق پرداخت می کند.

اگر کارفرمای من مبلغ صحیحی را به حساب مستمری تقاعدی من پرداخت نکند چه باید بکنم؟

با کارفرمای خود صحبت نمایید. از آنها سوال نمایید که:

  • هر چند وقت یکبار مبلغ مستمری تقاعدی شما را پرداخت می کند
  • به کدام صندوق آن را پرداخت می کند
  • چه مبلغی پرداخت می کنند

شما همچنین می توانید برای محاسبه میزان آن از ابزار تخمین میزان مستمری من استفاده نمایید البته در صورتی که:

  • شما واجدالشرایط برای کمک های تضمین مستمری تقاعد باشید
  • کارفرمای شما مبلغ صحیح را پرداخت می نماید

برای تایید پرداخت مستمری تقاعدی توسط کارفرمایتان، می توانید آخرین اظهارنامه کاربری خود که توسط صندوق مستمری تقاعدی شما صادر می شود را بررسی نمایید یا با صندوق فوق تماس بگیرید.

در صورتی که معتقد هستید که کارفرمای شما مستمری تقاعدی که حق شما می باشد را پرداخت نمی کند با ما با شماره 13 10 20 تماس بگیرید.

آیا باید در مورد کسانی که درباره دسترسی زود هنگام به مستمری تقاعدی تبلیغ می کنند احتیاط نمایم؟

در مورد کسانی که درباره طرح های مختلف دسترسی زود هنگام به مستمری تقاعدی پیش از زمان تقاعد تبلیغ می کنند احتیاط نمایید. اشخاصی که این طرح ها را نبلیغ می کنند به شما می گویند که آنها می توانند به شما کمک کنند تا به ذخیره مستمری تقاعدی خود جهت تسویه قرض، خرید خانه یا موتر، و یا حتی برای مسافرت دسترسی پیدا کنید. این طرح ها غیر قانونی بوده و در صورتی که در آن مشارکت نمایید می تواند برای شما جریمه های سنگینی به همراه داشته باشد.

یک نمونه: آقای فیل در دام نمی افتد

در چند ماه اخیر برای خرید موتر در حال جمع کردن پول بوده ام. یکی از همکارانم درباره یکی از دوستانش برایم صحبت نمود که می تواند به من کمک کند تا از مستمری تقاعدی ام پول برداشت نمایم و برای خرید موتر بپردازم.

خوشبختانه، من ویب سایت ATO را چک نمودم و متوجه شدم که این کار غیر قانونی است. به مبلغی که می خواستم برداشت کنم 45٪ مالیات تعلق می گرفت. همچنین، احتمال این وجود داشت که جریمه شوم و علاوه بر آن به زندان هم بروم - اشتباهی بسیار گران.

End of example

این معلومات به زبان های دیگر هم در دسترس قرار دارد.

من چگونه یک صندوق مستمری تقاعد را انتخاب کنم؟

بیشتر اشخاص می توانند صندوق مستمری تقاعدی که می خواهند سهم شان در آنجا پرداخت شود را انتخاب کنند. در صورت واجدالشرایط بودن، کارفرمای شما باید فورمه انتخاب استندرد مستمری تقاعد را ظرف مدت 28 روز از تاریخی که شما برای آنها شروع به کار نموده اید را در اختیار شما قرار دهد تا شما بصورت مکتوب انتخاب خود را انجام دهید.

در صورتی که شما صندوق مستمری تقاعد را انتخاب ننمایید، از تاریخ 1 نوامبر 2021، احتمالا کارفرمای شما باید یک قدم بیشتر بردارد تا از قوانین مربوط به انتخاب صندوق پیروی نموده باشد. در صورتی که شما صندوق مستمری تقاعدی را معرفی ننمایید، احتمالا آنها باید از ما مشخصات صندوق متصل مستمری تقاعد را درخواست نمایند.

صندوق متصل مستمری تقاعدی یک صندوق مستمری تقاعدی برحال و موجود است که مربوط به یک کارمند بوده و با تغییر استخدام او تغییر نمی کند.

در صورتی که کارفرمای شما از ما درخواست مشخصات صندوق متصل مستمری تقاعدی نماید، ما این موضوع و معلوماتی را که در ارتباط با صندوق در اختیار آنها قرار داده ایم را به شما اطلاع می دهیم.

همه کارفرمایان یک صندوق مستمری تقاعدی ترجیحی یا 'صندوق پیش فرض' دارند و پرداختی های تضمین مستمری کارمندانی که صندوق مورد نظر خود را انتخاب نکرده اند و همچنین صندوق متصل مستمری تقاعدی ندارند را در آنجا پرداخت می نمایند.

اگر می خواهید که پرداختی های مربوط به شما در یک حساب مستمری تقاعدی موجود پرداخت شود اما معلومات مربوط به حساب صندوق را به یاد نمی آورید، می توانید برای مشاهده تمامی حسابهای مستمری تقاعدی خود از myGov استفاده نمایید.

YourSuper comparison toolبه شما کمک می کند تا محصولات MySuper را مقایسه نموده و صندوق مستمری را انتخاب نمایید که برآورده کننده نیازهای شما می باشد.

هیچ زمانی برای پرداختن به موضوع مستمری تقاعدی خیلی زود نیست. صندوق مستمری تقاعدی خود را انتخاب نموده و بطور منظم برای این موضوع وقت گذاشته و به آن بپردازید، دلیل این کار این است که انتخاب های امروز شما انتخابهای مربوط با روش زندگی تان در آینده را شکل می دهد.

چگونه از وضعیت پس اندازهای صندوق مستمری تقاعدی خود مطلع باشم؟

حصول اطمینان از وجود شماره فایل مالیاتی تان (TFN) در صندوق مستمری موجب تسهیل در کسب معلومات درباره مستمری شما شده و همچنین می توانید آن را در بین حسابهای مختلف انتقال داده، و پرداختی های مستمری خود را از طرف کارفرما یا دولت دریافت نمایید.

می توانید با مشاهده اظهارنامه هایی که برای شما ارسال می شود وجود یا عدم وجود شماره فایل مالیاتی (TFN) در صندوق مستمری تان را بررسی نمایید.

با استفاده از myGovاز وضعیت مستمری تقاعدی خود مطلع شوید

شما می توانید یک حساب کاربری myGov ساخته و ATO را به آن لینک نمایید، با این کار می توانید:

  • جزئیات تمامی حساب های مستمری تقاعدی خود را مشاهده نمایید، به شمول همه آنهایی که از آنها مطلع نبوده اید یا فراموش نموده اید.
  • از YourSuper comparison tool برای مقایسه عملکرد و فیس حسابهای مستمری در مقابل سایر محصولات MySuper استفاده نمایید.
  • مستمری تقاعدی که در اختیار ATO قرار دارد را پیدا کنید. در صورتی که دولت، صندوق مستمری، یا کارفرمای شما نتواند حسابی را برای پرداخت مستمری شما پیدا کند، ما از طرف شما آن را نگهداری می کنیم.
  • حسابهای مختلف مستمری را با انتقال مستمری خود به یک حساب مستمری ترجیحی متحد نمایید - در صورتی که این یک انتقال صندوق به صندوق باشد انجام آن معمولا سه روز کاری را در بر می گیرد.

مراحل بعدی:

چگونه مستمری تقاعدی خود را افزایش دهم؟

علاوه بر پرداختی هایی که توسط کارفرمای شما انجام می شود، خودتان هم می توانید به حساب مستمری تان مبالغی را پرداخت نمایید. می توانید از عاید خود قبل از محاسبه مالیات به عنوان 'مزایای غیرمالی' به حساب مستمری خود پرداخت انجام دهید یا اینکه از عاید بعد از محاسبه مالیات خود به حساب مستمری تقاعد خویش پرداخت نمایید.

برای مبلغی که می توانید در یک سال مالی به حساب مستمری خود بدون کسر مالیات اضافی پرداخت نمایید محدودیت وجود دارد، این محدودیت 'سقف' نامیده می شود. اگر میزان پرداختی شما بیشتر از میزان سقف تعیین شده باشد ممکن است مجبور به پرداخت مالیات اضافه شوید اگر قصد دارید بیشتر از مبلغ 27500$ به حساب مستمری تقاعدی خود پرداخت نمایید (به شمول مبلغی که کارفرمای شما پرداخت می کند) با یک شخصی که تخصص کافی دارد مشوره نمایید.

پرداختی هایی که دولت به حساب مستمری تقاعدی انجام می دهد

اگر مقدار عاید شما پایین یا متوسط است، احتمالا برای دریافت پرداختی به حساب مستمری تان از طرف دولت استرالیا واجد الشرایط می باشید.

اظهارنامه مالیاتی خود را روان نمایید تا ما بتوانیم واجدالشرایط بودن شما برای دریافت اعانه مشترک مستمری تا مبلغ 500$ را بررسی نماییم. مهم است که شما اظهارنامه مالیاتی خود را روان نمایید، حتی اگر که فکر نمی کنید که بتوانید یک بازپرداخت دریافت نمایید. ضرورت نیست که شما برای اعانه مشترک مستمری درخواست بدهید.

چگونه به مزایای مستمری خود دسترسی داشته باشم؟

عموما، زمانی می توانید به پول مستمری تقاعد خود دسترسی پیدا کنید که تقاعد می کنید. با این حال، شرایطی وجود دارد که تحت آن شرایط می توانید بصورت زودهنگام به ذخیره مستمری خود دسترسی پیدا کنید، مثلا در زمان مشکلات جدی اقتصادی و شرایط طبی خاص.

اگر بصورت قانونی به ذخیره مستمری تقاعدی خود نیاز زودهنگام دارید، قبل از درخواست دادن، از صندوق مستمری خود درباره امکان دسترسی تان سوال نمایید.

اشخاص با اقامت موقت که در حال ترک استرالیا هستند

اگر با اقامت موقت در استرالیا کار می کنید و واجدالشرایط مستمری هستید، کارفرمای شما مکلف است پرداختی های مربوط به تضمین مستمری شما را پرداخت نماید. امکان دارد مستمری شما بعد از ترک استرالیا به شما پرداخت شود. این پرداختی با عنوان Departing Australia super payment (DASP) نامیده می شود.

شهروندان نیوزلند و کسانی که اقامت دائم استرالیا را دارند برای این پرداختی واجد الشرایط نیستند.

برای دانستن وضعیت واجدالشرایطی خود و درخواست برای DASP بصورت آنلاین یا دانلود فورمه کاغذی اپلیکیشن، به دارندگان اقامت موقت و مستمری تقاعدی مراجعه نمایید.

پول مستمری تقاعد از دیگر کشورها

اگر پول خودتان یا مبلغ مستمری تقاعدی تان را از یک کشور دیگر می آورید، امکان دارد قوانین مالیاتی خاصی وجود داشته باشد که ضرورت باشد درباره آنها آگاهی داشته باشید. با مشاور مالی یا کارشناس مهاجرت خود صحبت نمایید.

معلومات بیشتر

برای کسب معلومات بیشتر درباره مستمری تقاعد، به ویب سایت ato.gov.au/individuals/super مراجعه نمایید یا با شماره 13 10 20 با ما تماس بگیرید.

اگر نمی توانید به خوبی به زبان انگلیسی صحبت کنید و می خواهید که با یک کارشناس مالیات صحبت نمایید، با سرویس ترجمه به شماره 13 14 50 تماس بگیرید تا گفتگوی تلفنی شما را تسهیل نمایند.

QC38422