ato logo
Search Suggestion:

เงินสะสมหลังเกษียณหรือเงินซูเปอร์ของคุณ

Last updated 27 June 2022

ข้อมูลพื้นฐานเรื่องเงินซูเปอร์คืออะไร เก็บออมอย่างไร และทำสิ่งใดได้บ้างเพื่อให้งอกเงย

ในหน้านี้

เงินซูเปอร์คืออะไร

เงินสะสมหลังเกษียณหรือเงินซูเปอร์คือเงินที่นายจ้างของคุณฝากให้ตลอดชีวิตการทำงานของคุณ เพื่อให้คุณเก็บไว้ใช้หลังเกษียณ

เงินซูเปอร์สำคัญสำหรับคุณ เพราะยิ่งคุณเก็บออมได้มากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีเงินมากขึ้นสำหรับการเกษียณอายุ

คุณสามารถถอนเงินซูเปอร์ได้ในบางสถานการณ์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเกษียณอายุหรืออายุ 65 ปี

จะเก็บออมเงินซูเปอร์ได้อย่างไร

สำหรับคนส่วนใหญ่ นายจ้างของคุณจ่ายเงินที่เรียกว่า – ‘เงินสมทบ’ – เข้าบัญชีซูเปอร์ให้กับคุณ สิ่งนี้เรียกว่า 'การรับประกันเงินซูเปอร์' นายจ้างจ่ายเงินสมทบเหล่านี้นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้างของคุณ มีกฏหมายที่กำหนดจำนวนเงินเกษียณที่นายจ้างจะต้องจ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 นายจ้างของคุณอาจต้องจ่ายเงินซูเปอร์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะได้รับเงินค่าจ้างต่อเดือนเท่าไหร่ หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องทำงานมากกว่า 30 ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์จึงจะมีสิทธิ์

คุณมีสิทธิ์เมื่อคุณได้รับเงินเดือนและค่าจ้าง ไม่ใช่เมื่อมีรายได้ ซึ่งหมายความว่าหากคุณได้รับเงินค่าจ้างในวันที่หรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 คุณจะได้รับเงินซูเปอร์ ไม่ว่าคุณจะมีรายได้เท่าไหร่ ข้อกำหนดนี้ยังใช้ได้แม้ว่าระยะเวลาการจ่ายเงินจะรวมบางช่วงก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2022

โดยปกติ ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 คุณต้องได้รับเงิน 450 เหรียญขึ้นไป (ก่อนหักภาษี) ในหนึ่งเดือนปฏิทินจึงจะได้รับเงินซูเปอร์

ไม่ว่าคุณจะทำงานแบบเป็นครั้งคราว งานเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา หรือเป็นผู้อยู่อาศัยชั่วคราว นอกจากนี้คุณอาจมีสิทธิ์หากคุณเป็นพนักงานสัญญาจ้าง แม้ว่าคุณจะมีหมายเลขทะเบียนการค้า (Australian business number - ABN) ก็ตาม

เงินจ่ายเข้าซูเปอร์อย่างไร

มีข้อกำหนดว่านายจ้างของคุณต้องจ่ายเงินซูเปอร์ขั้นต่ำตาม อัตราการรับประกันเงินซูเปอร์ในปัจจุบัน ของรายได้ปกติของคุณ ซึ่งคาดว่าจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

รายได้ตามเวลาปกติคือรายได้ที่คุณได้รับจากชั่วโมงการทำงานปกติ ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าจ้างที่มากกว่าขั้นต่ำที่กำหนด โบนัสบางอย่าง เบี้ยเลี้ยง และการลางานโดยได้รับค่าจ้าง โดยทั่วไป การจ่ายเงินสำหรับชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาจะไม่รวมอยู่ในรายได้ตามเวลาปกติ

คุณยังสามารถฝากเงินของคุณเองเข้าในกองทุนซูเปอร์ของคุณได้ และบางครั้งรัฐบาลออสเตรเลียก็ ฝากเงินเข้าให้ด้วย

ทำอย่างไรหากนายจ้างจ่ายเงินซูเปอร์ไม่ถูกต้อง

พูดคุยกับนายจ้างของคุณ ถามนายจ้างของคุณว่า

  • จ่ายเงินเข้าซูเปอร์ของคุณบ่อยแค่ไหน
  • จ่ายเข้ากองทุนไหน
  • จ่ายให้เท่าไหร่

คุณยังสามารถใช้ Estimate my super tool เพื่อดูว่า

  • คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินสมทบซูเปอร์ที่รับประกัน
  • นายจ้างของคุณจ่ายเงินตามจำนวนที่ถูกต้อง

ตรวจสอบใบแจ้งยอดล่าสุดจากกองทุนซูเปอร์ของคุณหรือติดต่อกองทุนเพื่อยืนยันว่านายจ้างของคุณได้จ่ายเงินซูเปอร์ของคุณแล้ว

หากคุณยังคงเชื่อว่านายจ้างของคุณไม่ได้จ่ายเงินซูเปอร์ตามที่คุณมีสิทธิ์ คุณสามารถโทรหาเราได้ที่ 13 10 20

ควรระวังคนที่โฆษณาชวนเชื่อที่เสนอการเข้าถึงเงินซูเปอร์ ก่อนเวลาหรือไม่

ระวังคนที่โฆษณาชวนเชื่อที่เสนอแผนต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงเงินเก็บซูเปอร์ของคุณก่อนเวลา แผนเหล่านี้ของคนที่โฆษณาชวนเชื่อจะบอกคุณว่าพวกเขาสามารถช่วยคุณเข้าถึงเงินออมซูเปอร์ของคุณได้ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ชำระหนี้ ซื้อบ้านหรือรถยนต์ หรือแม้แต่ไปเที่ยวพักผ่อน แผนการเหล่านี้ผิดกฎหมายและมีบทลงโทษหนักหากคุณเข้าร่วม

ตัวอย่าง ฟิลหลีกเลี่ยงกับดัก

ผมเก็บออมเงินสำหรับซื้อรถในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งบอกผมเกี่ยวกับเพื่อนของเขา ที่สามารถช่วยให้ผมถอนเงินซูเปอร์มาจ่ายค่ารถได้

โชคดีที่ผมตรวจสอบเว็บไซต์ของ ATO และพบว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เงินที่ผมจะถอนออกจะต้องเสียภาษี 45% ผมจะต้องถูกปรับและอาจต้องติดคุกอีกด้วย - ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่แพงมาก

End of example

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน ภาษาอื่น ๆ ได้ด้วย

จะเลือกกองทุนซูเปอร์อย่างไร

คนส่วนใหญ่สามารถเลือกกองทุนซูเปอร์ที่ต้องการให้ฝากเงินสมทบเข้าได้ หากคุณมีสิทธิ์ นายจ้างของคุณจะต้องให้แบบฟอร์ม Superannuation standard choice form กับคุณภายใน 28 วันนับจากวันที่คุณเริ่มทำงานให้กับพวกเขา เพื่อให้คุณสามารถเลือกได้โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 เป็นต้นไป นายจ้างของคุณอาจมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎการเลือกกองทุน ถ้าคุณไม่เลือกกองทุนซูเปอร์ พวกเขาอาจต้องขอรายละเอียดของ stapled super fund จากเรา หากคุณไม่ได้เสนอชื่อกองทุนซูเปอร์

กองทุน stapled super เป็นบัญชีซูเปอร์ที่มีอยู่แล้วและเชื่อมโยงหรือ 'เย็บติด' กับลูกจ้างแต่ละคน เพื่อติดตามพวกเขาเมื่อพวกเขาเปลี่ยนงาน

เราจะแจ้งให้คุณทราบหากนายจ้างของคุณยื่นขอรายละเอียดกองทุน stapled super รวมถึงรายละเอียดกองทุนที่เราให้ไป

นายจ้างทุกคนมีกองทุนซูเปอร์หลัก หรือที่เรียกว่า "กองทุนเริ่มต้น" ซึ่งใช้ฝากเงินรับประกันซูเปอร์สำหรับลูกจ้างที่ไม่ได้เลือกกองทุนที่ต้องการและไม่มีกองทุน stapled super

หากคุณต้องการจ่ายเงินสมทบเข้าบัญชีซูเปอร์ที่มีอยู่ แต่จำรายละเอียดบัญชีกองทุนซูเปอร์ไม่ได้ คุณสามารถใช้ myGov เพื่อดูบัญชีซูเปอร์ทั้งหมดของคุณได้

YourSuper comparison tool จะช่วยคุณเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ MySuper และเลือกกองทุนซูเปอร์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ

ไม่เคยเร็วเกินไปที่จะมีส่วนร่วมกับซูเปอร์ของคุณ เลือกกองทุนซูเปอร์ของคุณเองและมีส่วนร่วมเป็นประจำ เพราะสิ่งที่คุณเลือกในวันนี้จะช่วยกำหนดทางเลือกไลฟ์สไตล์สำหรับคุณในอนาคต

ติดตามการออมซูเปอร์ได้อย่างไร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากองทุนซูเปอร์ของคุณมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) ของคุณ เพราะจะทำให้ง่ายต่อการติดตามซูเปอร์ของคุณ การย้ายไปมาระหว่างบัญชี และการรับเงินซูเปอร์จากนายจ้างหรือรัฐบาลของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบว่ากองทุนของคุณมี TFN หรือไม่โดยดูจากใบแจ้งที่ส่งถึงคุณ

ติดตามซูเปอร์ของคุณโดยใช้ myGov

คุณสามารถสร้างบัญชี myGov และเชื่อมโยง ATO กับบัญชีดังกล่าวได้ เพื่อให้คุณ

  • ดูรายละเอียดของบัญชีซูเปอร์ทั้งหมดของคุณ รวมถึงบัญชีที่คุณลืมหรือลืมตามดู
  • ใช้เครื่องมือ YourSuper comparison tool เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและค่าธรรมเนียมของบัญชีกองทุนซูเปอร์ของคุณกับผลิตภัณฑ์ MySuper อื่น ๆ
  • ค้นหาเงินซูเปอร์ที่ค้างอยู่กับ ATO ถ้ารัฐบาล หรือกองทุนซูเปอร์ของคุณ หรือนายจ้างของคุณ ไม่พบบัญชีที่จะโอนเงินซูเปอร์ให้คุณ เราจะเก็บไว้ให้ในนามของคุณ
  • รวมบัญชีซูเปอร์หลายบัญชีเข้าด้วยกัน โดยการโอนเงินซูเปอร์ของคุณไปยังบัญชีซูเปอร์ที่คุณต้องการ - หากเป็นการโอนเงินจากกองทุนสู่กองทุน โดยทั่วไปจะดำเนินการภายในสามวันทำการ

ขั้นตอนถัดไป

ทำอย่างไรให้เงินซูเปอร์เพิ่มขึ้น

เช่นเดียวกับเงินสมทบที่นายจ้างของคุณจ่าย คุณสามารถเพิ่มเงินซูเปอร์ของคุณด้วยการฝากเอง คุณอาจสามารถฝากเงินซูเปอร์ได้โดยการ 'เสียสละเงินเดือน' จากรายได้ก่อนหักภาษีของคุณ หรือฝากเงินซูเปอร์จากรายได้หลังหักภาษีของคุณ

มีข้อจำกัดที่เรียกว่า 'caps' หรือเพดานสำหรับจำนวนเงินที่คุณสามารถฝากเข้าบัญชีซูเปอร์ของคุณได้ในแต่ละปีการเงิน โดยไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติม หากคุณฝากเกินจำนวนที่กำหนดเหล่านี้ คุณอาจต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติม หากคุณวางแผนที่จะฝากเงินมากกว่า 27,500 เหรียญเข้ากองทุนซูเปอร์ของคุณ (รวมถึงเงินสมทบจากนายจ้าง) ให้ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เงินสมทบของรัฐบาล

หากคุณเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับ เงินสมทบซูเปอร์ จากรัฐบาลออสเตรเลีย

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีของคุณ เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินสมทบถึง 500 เหรียญหรือไม่ สิ่งสำคัญคือคุณต้องยื่นภาษี แม้ว่าคุณจะไม่คิดว่าคุณจะได้รับเงินคืนภาษีก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องขอเงินซูเปอร์สมทบจากรัฐบาล

จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของเงินซูเปอร์ได้อย่างไร

โดยทั่วไป คุณสามารถเข้าถึงเงินซูเปอร์ของคุณได้เมื่อเกษียณอายุ อย่างไรก็ตาม มีบางสถานการณ์ ที่คุณสามารถเข้าถึงเงินออมซูเปอร์ของคุณได้เร็วขึ้น เช่น ความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง และสภาวะทางการแพทย์ที่เฉพาะเจาะจง

หากคุณต้องการถอนเงินซูเปอร์ที่ออมไว้ก่อนหน้านี้โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ถามกองทุนซูเปอร์ของคุณก่อนว่า คุณสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ก่อนสมัคร

ผู้อยู่อาศัยชั่วคราวที่เดินทางออกจากออสเตรเลีย

หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยชั่วคราวที่ทำงานในออสเตรเลีย และคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินซูเปอร์ นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบประกันซูเปอร์ให้กับคุณ คุณอาจได้รับเงินซูเปอร์เมื่อคุณออกจากออสเตรเลียแล้ว การจ่ายเงินนี้เรียกว่า Departing Australia super payment (DASP)

พลเมืองนิวซีแลนด์และผู้พำนักถาวรในออสเตรเลียไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินนี้

หากต้องการดูว่าคุณมีสิทธิ์ และต้องการสมัคร DASP ทางออนไลน์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่เป็นกระดาษ โปรดไปที่ ผู้อยู่อาศัยชั่วคราวและซูเปอร์

เงินซูเปอร์จากต่างประเทศ

หากคุณนำเงินของตัวเองหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญจากต่างประเทศมา อาจมีกฎภาษีพิเศษที่คุณจำเป็นต้องรู้ พูดคุยกับที่ปรึกษาทางการเงินหรือเอเย่นต์เรื่องการย้ายถิ่นฐานของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซูเปอร์ โปรดไปที่ ato.gov.au/individuals/super หรือ โทรหาเราที่ 13 10 20

หากคุณพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องและต้องการคุยกับเจ้าหน้าที่ภาษี ให้โทรศัพท์ไปที่บริการแปลและล่ามที่หมายเลข 13 14 50 เพื่อขอความช่วยเหลือในการโทรของคุณ

QC38428