ato logo
Search Suggestion:

Lời khuyên dành cho BAS và GST

Last updated 9 April 2019

Lưu hồ sơ tốt giúp cho việc kinh doanh của quý vị luôn dẫn đầu.

Hồ sơ BAS và GST

Tín dụng GST

Khi nào không khai báo các khoản tín dụng GST

Hoá đơn

Tránh các sai sót thủ công

Hoàn tất BAS

Hoàn tiền

Các chủ đề GST khác

Hồ sơ BAS và GST

 • Lưu hồ sơ toàn bộ doanh số, phí, chi phí, tiền lương và các khoản phí kinh doanh khác
 • Lưu trữ hồ sơ thích hợp, chẳng hạn như sổ kiểm kê và các số ghi chép, để chứng minh các khai báo xe cơ giới.
 • Biết phải làm gì nếu số doanh nghiệp Úc (ABN) không được trích dẫn
 • Khớp doanh số bán hàng với các thông báo ngân hàng
 • Sử dụng phương pháp kế toán GST chính xác
 • Lưu trữ tất cả hóa đơn thuế và hồ sơ GST khác trong 5 năm

Xem:


Thời lượng: 2:11

Xem thêm:

Tín dụng GST

 • Chỉ kê khai các khoản tín dụng GST trên phần mua hàng cho mục đích kinh doanh.
  • không kê khai GST về các khoản chi phí tư nhân, chẳng hạn như thực phẩm hoặc giải trí
  • nếu một mặt hàng dành cho kinh doanh và cả mục đích cá nhân thì chỉ kê khai phần kinh doanh
   
 • Sử dụng mức giá được chiết giảm khi khai tín dụng GST, ngay cả khi việc giảm giá không xuất hiện trên hóa đơn
 • Khai các khoản tín dụng GST lên trước để mua hàng theo thoả thuận mua trả góp (có hiệu lực vào hoặc sau ngày 1 tháng Bảy năm 2012) - nếu quý vị tính GST dựa trên cơ sở tiền mặt
 • Khai tín dụng GST trên giá trị đồng đô la Úc khi khai hoá đơn bằng ngoại tệ
 • Nếu doanh nghiệp của quý vị thay đổi hoặc ngừng hoạt động quý vị có thể cần phải trả lại một số khoản tín dụng GST cho tài sản kinh doanh mà quý vị quyết định giữ
 • Xem thêm:
 • Khai tín dụng GST
 • Khi nào quý vị có thể kê khai tín dụng GST
 • Sử dụng cổ phiếu cho các mục đích cá nhân
 • GST và bảo hiểm
 • GST - Mua trả góp và cho thuê

Khi nào không kê khai tín dụng GST

Hãy nhớ rằng, không kê khai:

 • Những đồ mua sắm không bao gồm GST trong giá, như
  • phí và lệ phí ngân hàng, và thuế trước bạ
  • thực phẩm thiết yếu và các giao dịch mua bán doanh nghiệp được miễn GST
   
 • Hàng hóa nhập khẩu, trừ khi quý vị là nhà nhập khẩu hàng hóa và nhập khẩu duy nhất chúng hoặc một phần doanh vụ của quý vị
 • Mua sắm được thực hiện giữa các thực thể trong một nhóm GST. Tuy nhiên quý vị có thể kê khai các khoản tín dụng GST khi mua hàng giữa các chi nhánh GST

Xem thêm:

Hóa đơn

 • Kiểm tra xem GST đã có trong các hoá đơn quý vị xuất để bán hàng hay chưa
 • Chỉ kê khai tín dụng GST nếu quý vị có hoá đơn thuế hợp lệ được với giá trị tối thiểu ở mức 82,50$ (bao gồm cả GST)
 • Lưu ý rằng các hoá đơn chỉ được tính một lần
 • Cần biết phải làm gì nếu quý vị không có hóa đơn thuế hợp lệ

Xem thêm:

Tránh các sai sót thủ công

 • Kiểm tra xem quý vị có đang sử dụng các công thức chính xác để tính ra GST hay không
 • Dùng một cột riêng dành cho GST trong sổ tiền mặt của quý vị
 • Đảm bảo rằng tổng cột và tổng hàng trong sổ tiền mặt của quý vị là tương hợp.
 • Phân loại và nhập các giao dịch vào hệ thống tài khoản phải thanh toán và hệ thống tài khoản phải thu của bạn một cách chính xác
 • Sử dụng một hệ thống lưu giữ hồ sơ điện tử phù hợp với loại hình kinh doanh của quý vị. Nhiều hệ thống có thể giúp quý vị hợp lý hóa các nhiệm vụ quản trị.

Xem thêm:

Hoàn thành BAS

 • Nhập số lượng dollar làm tròn - loại bỏ cent và KHÔNG làm tròn lên mức giá trị dollar tiếp theo.
 • Chỉ nhập mỗi hóa đơn một lần
 • Nếu quý vị tính toán GST dựa trên cơ sở tiền mặt thì các chi phí và doanh số phải nằm trong thời kì mà quý vị thực hiện hoặc nhận được thanh toán
 • Chỉ hoàn thành các trường thích hợp với quý vị - nếu quý vị không có gì để kê khai, hãy nhập số không
 • Nếu quý vị đang thực hiện BAS thủ công, hãy kiểm tra kỹ các số liệu và tính toán của quý vị
 • Bất cứ khi nào quý vị đều có thể sửa lỗi trên BAS trước đó

Xem thêm:

Nộp và thanh toán BAS của quý vị

 • Ngày đáo hạn để nộp và thanh toán được hiển thị trên BAS của quý vị. Nộp và trả tiền đúng hạn để tránh bị phạt
 • Nếu ngày nộp rơi vào ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, quý vị có thể nộp và trả tiền vào ngày làm việc tiếp theo
 • Sử dụng đúng số tham chiếu thanh toán (PRN), còn được gọi là mã EFT khi quý vị thanh toán cho chúng tôi
 • Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị có thể không nộp và trả tiền được vào ngày đáo hạn, hãy liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt

Xem thêm:

Hoàn tiền

 • Để tránh bị hoàn tiền chậm trễ
  • Đảm bảo rằng việc nộp BAS của quý vị được cập nhật - chúng tôi không thể xử lý hoàn tiền nếu vẫn còn có BAS chưa nộp
  • Kiểm tra các thông tin chi tiết về tổ chức tài chính của quý vị xem có chính xác không
   

Xem thêm:

Các chủ đề GST khác

Xem thêm:

QC58528