ato logo
Search Suggestion:

Tờ tường trình hoạt động kinh doanh

Last updated 20 April 2021

Khi doanh nghiệp của quý vị có số doanh nghiệp Úc (ABN) và được đăng ký thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), chúng tôi sẽ tự động gửi cho quý vị tờ tường trình hoạt động kinh doanh (BAS) khi đến hạn nộp.

Đây là nơi quý vị khai báo về:

  • GST
  • các khoản làm đâu trả đó định kỳ (PAYG)
  • Thuế trích thu PAYG
  • các loại thuế khác.

Tường trình hoạt động kinh doanh theo quý

Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ đều nộp BAS theo quý.

Nếu quý vị nộp trực tuyến, quý vị có thể được gia hạn thêm hai tuần để nộp và thanh toán.

Quý

Ngày đáo hạn

Quý 1. Tháng 7, tháng 8 và tháng 9

28 tháng 10

Quý 2. Tháng 10, tháng 11 và tháng 12

28 tháng 2

Quý 3. Tháng 1, tháng 2 và tháng 3

28 tháng 4

Quý 4. Tháng 4, tháng 5 và tháng 6

28 tháng 7

Tường trình hoạt động kinh doanh theo tháng

Quý vị sẽ cần nộp BAS theo tháng nếu doanh thu GST của quý vị từ 20 triệu đô la trở lên. Nếu doanh thu GST của quý vị dưới 20 triệu đô la, quý vị có thể lựa chọn nộp theo tháng.

Ngày đáo hạn đối với BAS theo tháng thông thường là ngày thứ 21 của tháng tiếp theo.

Tìm hiểu thêm

Xem thêm:

Nộp BAS trực tuyến

Với việc nộp BAS hàng quý trực tuyến, quý vị có thể đủ điều kiện được gia hạn thêm hai tuần để nộp và thanh toán cho các quý một, ba và bốn (quý hai đã được gia hạn một tháng).

Mỗi lựa chọn trực tuyến sau đây sẽ dẫn dắt quý vị đi qua từng bước của quy trình nộp:

  • Online services using myGov dành cho các cá nhân và hộ kinh doanh cá thể - truy cập thông qua myGov (sẽ phù hợp nếu quý vị là hộ kinh doanh cá thể)
  • Online services for business - một trang web an toàn của ATO, được dùng để quản lý các vấn đề thuế doanh nghiệp của quý vị
  • SBR-enabled software - cho phép nộp trực tuyến một cách an toàn trực tiếp từ phần mềm tài chính, kế toán hoặc trả lương.

Phương thức quý vị sử dụng để nộp BAS sẽ quyết định cách quý vị nhận được tường trình trong tương lai. Ví dụ: nếu quý vị nộp qua Online services for business thì tờ tường trình tiếp theo của quý vị sẽ có sẵn ngay trong Online services for business.

Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua email khi có tờ tường trình hoạt động của quý vị, vì vậy cần lưu ý chi tiết thông tin liên lạc của quý vị được cập nhật.

Tránh bị phạt bằng cách nộp và thanh toán đúng hạn. Nếu quý vị không thể nộp hoặc thanh toán vào ngày đáo hạn, hãy liên hệ với chúng tôi sớm nhất có thể.

Media: Nộp và thanh toán đúng hạn
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiunqju491External Link (Thời lượng: 1:04)

Tìm hiểu thêm

Sửa chữa sai sót

Nếu quý vị mắc sai sót trên BAS, như việc không đưa các mặt hàng hoặc các khoản khấu trừ vào, xin đừng lo lắng, quý vị hoàn toàn có thể chỉnh sửa.

Nhiều sai sót có thể được sửa chữa trong BAS tiếp theo của quý vị. Nếu quý vị không thể sửa chữa sai sót trong BAS tiếp theo, quý vị sẽ cần phải nộp bản sửa đổi. Điều kiện áp dụng tùy thuộc vào việc đó là sai sót về tín dụng hay ghi nợ.

Tìm hiểu thêm

Xem thêm:

  • Sửa chữa sai sót hoặc điều chỉnh BAS bằng Ngôn ngữ của quý vị

Thanh toán BAS

Cách thanh toán nhanh nhất và dễ nhất là bằng BPAY ®, hoặc bằng thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ.

Nếu quý vị nộp BAS qua Online services for business hoặc myGov thì quý vị có thể tìm thấy số tham chiếu thanh toán liên quan (PRN) tại đó.

Tìm hiểu thêm

Xem thêm:

Trợ giúp hoàn thành BAS

Đại diện thuế hay BAS đã đăng ký với Hội đồng Hành nghề Thuế vụ có thể giúp quý vị hoàn thành và nộp BAS.

Hãy tìm kiếm trong danh mục TPBExternal Link để lựa chọn một đại diện đã đăng ký.

QC59744