ato logo
Search Suggestion:

Thuế ở Úc: Những điều quý vị cần biết

Last updated 28 September 2021

Nếu quý vị mới đến Úc hoặc tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của quý vị, thông tin tổng kết này sẽ giúp trả lời một số câu hỏi về thuế ở Úc. Ấn phẩm này cũng có thể có sẵn bằng ngôn ngữ ưa thích của quý vị.

Quý vị có thể tải về bản sao của thông tin này bằng định dạng văn bản thuận tiện - Thuế tại Úc: những điều quý vị cần biết (PDF, 419KB)This link will download a file

Trong hướng dẫn này:

Tại sao chúng ta trả thuế

Người dân Úc chúng ta được hưởng lợi từ tiếp cận hệ thống y tế tốt, giáo dục chất lượng và cơ sở vật chất cộng đồng đa dạng (như công viên và sân chơi) được hỗ trợ thông qua nguồn thu thuế.

Sở Thuế vụ Úc (ATO) thu thuế để Chính phủ Úc cung cấp các dịch vụ, bao gồm:

 • y tế
 • giáo dục
 • quốc phòng
 • đường bộ và đường sắt
 • chi trả cho phúc lợi, cứu trợ thiên tai và hưu bổng.

Trước khi quý vị bắt đầu đi làm

Trong hướng dẫn này:

Sự cho phép làm việc ở Úc

Trước khi bắt đầu làm việc tại Úc, quý vị phải được sự đồng ý của Department of Home Affairs nếu quý vị là công dân nước ngoài. Home Affairs có thể cung cấp cho quý vị các thông tin hữu ích bao gồm những loại thị thực nào cho phép quý vị làm việc ở Úc.

Bước tiếp theo:

Nhận một tax file number (số hồ sơ thuế)

Tax file number (TFN) của quý vị là số tham chiếu cá nhân của quý vị. Lấy một TFN là miễn phí.

Trước khi bắt đầu công việc, chúng tôi khuyên quý vị đăng ký TFN nếu không quý vị sẽ phải trả thêm thuế. Chúng tôi cấp TFN cho các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác để nhận dạng danh tính và lưu giữ hồ sơ.

Cách xin cấp TFN sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh của quý vị.

Khi hoàn thành đơn xin cấp, quý vị sẽ cần phải có các tài liệu chứng minh danh tính của mình.

Việc xử lý đơn xin cấp TFN của quý vị và gửi TFN đến địa chỉ của quý vị có thể mất đến 28 ngày.

Khi nhận được TFN của mình, điều quan trọng là quý vị phải giữ nó an toàn và không để người khác sử dụng thông tin này.

Bước tiếp theo:

Australian business number (ABN) (Số doanh nghiệp Úc) là dành cho doanh nghiệp

Không phải ai cũng có quyền hoặc cần số doanh nghiệp Úc (ABN) để làm việc tại Úc. Có ABN có nghĩa là quý vị:

 • đang điều hành doanh vụ của riêng mình
 • phải tự nộp thuế cho chúng tôi
 • có thể cần phải tự chi trả hưu bổng
 • có thể không được bảo hiểm nếu bị thương.

Xem thêm:

Khi quý vị bắt đầu đi làm

Trong hướng dẫn này:

Hoàn thành kê khai tax file number

Khi quý vị bắt đầu vào làm, chủ lao động của quý vị sẽ yêu cầu quý vị điền một Tax file number declaration (Tờ khai số hồ sơ thuế) để cho họ biết TFN và thông tin cá nhân của quý vị.

Họ sử dụng tờ khai này để tính toán số tiền thuế mà quý vị phả trả. Quý vị có 28 ngày để hoàn thành tờ khai và cung cấp cho chủ lao động của mình. Nếu quý vị không thực hiện việc này, chủ lao động của quý vị buộc phải trích thuế từ thu nhập của quý vị ở mức cao nhất.

Nếu quý vị là một cư dân Úc cho mục đích nộp thuế, quý vị có thể yêu cầu mức miễn thuế khi quý vị hoàn thành việc khai báo. Điều này có nghĩa là khoản 18.200 AUD lợi tức hàng năm thu được của quý vị là không bị đánh thuế.

Nói chung, quý vị chỉ có thể yêu cầu ngưỡng miễn thuế từ một chủ lao động. Nếu quý vị có nhiều chủ lao động, quý vị nên yêu cầu ngưỡng miễn thuế từ chủ lao động trả tiền lương hoặc tiền công cao nhất.

Xem thêm:

Nộp thuế

Khi chủ lao động của quý vị trả tiền lương hoặc tiền công của quý vị, họ sẽ trừ tiền thuế và gửi cho chúng tôi. Bảng lương của quý vị sẽ cho thấy khoản thuế mà quý vị đã nộp. Vào cuối năm tài chính, tường trình lợi tức hoặc bản tóm tắt thanh toán của quý vị sẽ hiển thị tổng thu nhập của quý vị từ chủ lao động và số tiền thuế họ đã trích ra. Tường trình lợi tức của quý vị sẽ hiện thị tại ATO online services qua myGov.

Mức thuế quý vị phải nộp phụ thuộc vào:

Một số chủ lao động có nguyện vọng thanh toán bằng tiền mặt thay vì trả vào một trương mục. Điều này là chấp nhận được, với điều kiện họ vẫn thực hiện:

 • khấu trừ tax (thuế) khỏi khoản lương họ trả cho quý vị
 • cung cấp payslips (phiếu lương) cho thấy khoản tax (thuế) đã được trừ
 • trả các đóng góp super (hưu bổng) vào quỹ của quý vị (nếu quý vị đủ tư cách nhận super).

Nếu quý vị bắt đầu làm việc trước khi quý vị có TFN thì quý vị có 28 ngày để đăng ký và cung cấp cho chủ lao động của mình. Nếu quý vị không thực hiện việc này, chủ lao động của quý vị buộc phải trích thuế từ thu nhập của quý vị ở mức cao nhất.

Xem thêm:

Tiền hưu bổng

Tiền hưu bổng là khoản tiền để dành trong suốt cuộc đời đi làm của quý vị để quý vị dùng khi nghỉ hưu. Khi bắt đầu một công việc mới, quý vị phải hiểu cách thức hưu bổng hoạt động và biết các quyền lợi của quý vị.

Các khoản đóng góp hưu bổng là khoản được trả thêm vào lương của quý vị. Nếu quý vị đủ điều kiện nhận hưu bổng, chủ nhân của quý vị phải trả tiền đóng góp hưu bổng vào tài khoản quỹ hưu bổng. Hầu hết tất cả mọi người đều có thể lựa chọn quỹ hưu bổng để trả khoản đóng góp này vào.

Điều quan trọng là quý vị phải kiểm tra quỹ hưu bổng thường xuyên để đảm bảo rằng các khoản trợ cấp hưu bổng chính xác được trả vào tài khoản hưu bổng của mình.

Xem thêm:

Khai thuế

Trong hướng dẫn này:

Ai cần phải nộp tờ khai thuế?

Với tư cách là một cá nhân, quý vị phải nộp tờ khai thuế nếu:

 • quý vị đã nộp thuế từ tiền lương trong năm tính thuế (từ 1 tháng 7 đến 30 tháng 6)
 • lợi thức có tính thuế của quý vị (bao gồm một số khoản thanh toán của Chính phủ Úc) vượt quá một ngưỡng nhất định dành cho cư dân
 • quý vị là cư dân nước ngoài và kiếm được 1 AUD trở lên ở Úc trong năm tính thuế (không bao gồm lợi tức đã chịu thuế trích thu cho người không phải là cư dân)
 • quý vị rời khỏi Úc vĩnh viễn hoặc hơn một năm tính thuế.

Chúng tôi sử dụng thông tin từ tờ khai thuế của quý vị, như lợi tức của quý vị và khoản thuế quý vị đã trả, để tính toán xem quý vị có cần nộp thêm thuế hay quý vị cần lấy lại tiền (hoàn thuế) hay không.

Xem thêm:

Thông tin mà quý vị cần để nộp

Để nộp tờ khai thuế, quý vị cần biết rằng:

 • lợi tức quý vị kiếm được từ công việc (bao gồm bất kỳ khoản thanh toán bằng tiền mặt nào) hay từ khoản tiền lời trong tài khoản ngân hàng hoặc đầu tư là bao nhiêu
 • thuế đã được giữ lại từ lợi tức của quý vị là bao nhiêu (khoản tiền được chủ lao động trích từ lương của quý vị và gửi cho chúng tôi là bao nhiêu)
 • về bất kỳ khoản khấu trừ và chiết giảm thuế nào mà quý vị đang yêu cầu.

Các khoản khấu trừ là chi phí mà quý vị có thể yêu cầu hoàn lại để giảm thuế. Hầu hết các khoản khấu trừ là các khoản chi phí liên quan đến công việc. Tức là khoản tiền quý vị dùng để chi tiêu vào những thứ giúp cho quý vị kiếm lợi tức. Quý vị phải có khả năng chứng minh rằng:

 • các chi phí trực tiếp liên quan đến việc kiếm lợi tức
 • các chi phí không mang tính cá nhân
 • quý vị có giấy tờ để chứng minh chi tiêu của mình (như biên lai).

Chủ lao động cần cung cấp cho quý vị tường trình lợi tức hoặc bản tóm tắt tiền trả. Nó thể hiện lợi tức mà quý vị kiếm được và số tiền thuế mà quý vị đã nộp.

Các bước tiếp theo:

Lưu trữ hồ sơ

Khi quý vị nộp tờ khai thuế, chúng tôi tiến hành tính toán xem quý vị đã trả khoản thuế chính xác chưa. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết kết quả bằng cách gửi cho quý vị một tờ thẩm định thuế.

Quý vị phải giữ lại các giấy tờ như biên nhận, đối với bất kỳ khoản khấu trừ mà quý vị yêu cầu hoàn lại. Quý vị cần lưu giữ hồ sơ này trong tối thiểu năm năm kể từ ngày quý vị nộp tờ khai thuế. Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị cho chúng tôi xem những hồ sơ này.

myDeductions là cách thuận tiện để giúp lưu giữ hồ sơ chi phí và lợi tức của quý vị ở cùng một nơi. Tải xuống ATO app trên thiết bị thông minh của quý vị và lựa chọn biểu tượng myDeductions.

Xem thêm:

Hoàn thành và nộp tờ khai thuế

Trong hướng dẫn này:

Khi nộp tờ khai thuế

Quý vị có thể nộp trực tuyến bằng myTax, thông qua một đại diện thuế có đăng ký hay hoàn thành một tờ khai thuế trên giấy. Việc khai thuế sẽ bao quát cả năm lợi tức từ mùng 1 tháng 7 đến 30 tháng 6. Tờ khai thuế của quý vị phải được nộp hoặc quý vị phải nhờ đại lý thuế trước 31 tháng 10.

Khi quý vị nộp đơn trực tuyến với myTax hoặc sử dụng đại lý thuế, chúng tôi sẽ điền trước thông tin mà chúng tôi đã có trong tờ khai thuế của quý vị. Ví dụ, thu nhập đi làm và lợi tức ngân hàng. Đối với hầu hết mọi người, thông tin này sẽ sẵn sàng vào cuối tháng 7. Chờ chúng tôi điền trước thông tin của quý vị có thể giúp quý vị khai thuế dễ dàng và chính xác hơn.

Chúng tôi sẽ điền trước thông tin này khi chúng tôi nhận được, vì vậy quý vị cần kiểm tra các chi tiết đã chính xác chưa và bổ sung bất cứ thông tin còn thiếu.

Xem thêm:

Nộp trực tuyến bằng myTax

Quý vị có thể nộp khai thuế trực tuyến sử dụng myTax. Đây là cách nhanh chóng, dễ dàng, an toàn và bảo mật để nộp tờ khai thuế trực tuyến.

Để sử dụng myTax, trước tiên quý vị cần phải tạo một tài khoản myGov và liên kết tài khoản với ATO online services. Chúng tôi khuyên quý vị nên liên kết trước thời điểm khai thuế (ngày 1 tháng 7) để đảm bảo nhận được tất cả các thông tin liên lạc và không có sự chậm trễ trong việc nộp tờ khai thuế của mình.

Khi quý vị đã liên kết với ATO online services, quý vị có thể truy cập myTax để nộp tờ khai thuế của mình.

Bước tiếp theo:

Nộp qua một đại diện thuế đã đăng ký

Quý vị có thể sử dụng một đại diện thuế đã đăng ký để chuẩn bị và nộp tờ khai thuế cho quý vị. Quý vị cần phải liên lạc với họ trước ngày 31 tháng 10.

Bước tiếp theo:

Giúp đỡ và hỗ trợ nộp tờ khai thuế

Vào thời điểm khai thuế quý vị có thể nhận trợ giúp khai thuế. Dịch vụ Tax Help (Trợ giúp Thuế vụ) dành cho người có thu nhập một năm khoảng từ 60.000 AUD trở xuống. Nếu quý vị muốn được hỗ trợ điền tờ khai thuế thì các tình nguyện viên được đào tạo của chúng tôi có thể giúp quý vị. Họ cung cấp dịch vụ miễn phí và bảo mật giúp mọi người hoàn thành tờ khai thuế trực tuyến bằng cách sử dụng myTax.

Tax Help có mặt tại tất cả các thành phố thủ phủ và nhiều vùng khác trên khắp nước Úc từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm.

Bước tiếp theo:

Bảo vệ thông tin của quý vị

Bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị là rất quan trọng.

TFN của quý vị đi theo quý vị suốt đời, vì vậy hãy giữ nó an toàn. Quý vị giữ một TFN duy nhất ngay cả khi quý vị thay đổi tên, thay đổi công việc, di chuyển giữa các bang hay đi nước ngoài.

Đừng để người khác sử dụng TFN của quý vị, kể cả là bạn bè hoặc người thân. Cho phép người khác sử dụng nó, vứt bỏ hoặc bán nó là một hành vi phạm tội.

Quý vị chỉ cung cấp TFN cho:

 • chúng tôi khi thảo luận về hồ sơ thuế của quý vị
 • chủ lao động của quý vị sau khi quý vị bắt đầu làm việc, nhưng không cung cấp nó trên đơn xin việc
 • ngân hàng của quý vị hoặc các tổ chức tài chính khác
 • Services Australia
 • đại diện thuế đã đăng ký của quý vị
 • quỹ hưu bổng (super) của quý vị
 • nhà cung cấp giáo dục đại học hoặc trường đại học của quý vị để tiếp cận khoản vay dành cho sinh viên, chẳng hạn như Higher Education Loan Program (HELP).

Nếu quý vị cho rằng TFN của mình bị mất, bị đánh cắp hoặc bị sử dụng sai hãy báo với chúng tôi ngay lập tức.

Giữ các thông tin danh tính cá nhân của quý vị an toàn sẽ giúp ngăn ngừa tội phạm danh tính. Tội phạm danh tính xảy ra khi chi tiết danh tính của mọi người bị sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Hãy nhớ rằng:

 • không chia sẻ myGov hoặc các mật khẩu trực tuyến khác của quý vị với bất kỳ ai - ngay cả đại lý thuế của quý vị (nếu quý vị có sử dụng) cũng không cần những mật khẩu này
 • đừng đưa TFN, mật khẩu hoặc thông tin nhạy cảm khác vào trong email.

Email, fax, tin nhắn SMS và các cuộc gọi điện thoại lừa đảo có thể giống y như thật. Hãy cảnh giác và nếu quý vị không chắc chắn một cuộc trao đổi từ ai, hãy liên lạc với chúng tôi hoặc truy cập Xác nhận hoặc trình báo vụ việc lừa đảo.

Xem thêm:

QC57420