ato logo
Search Suggestion:

Trung tâm Liêm chính Thuế vụ

Last updated 16 March 2020

Thuật ngữ “nền kinh tế đen” nay đã được đổi thành “nền kinh tế bóng”. Thay đổi này được áp dụng để phản ánh định nghĩa của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho hoạt động kinh tế không được khai báo và phi trung thực.

Trung tâm Liêm chính Thuế vụ (TIC) là điểm liên lạc duy nhất để cộng đồng báo cáo thông tin về hành vi phá sản giả mạo, trốn thuế và hoạt động kinh tế đen đã biết hoặc khả nghi.

Chúng tôi sử dụng thông tin quý vị cung cấp để đảm bảo tính liêm chính của hệ thống thuế và hưu bổng.

TIC cũng:

 • tận dụng tốt hơn thông tin quý vị cung cấp thông qua các phân tích cao cấp
 • tăng cường bảo vệ cho những người mật báo.

Quý vị có thể báo cáo những gì

Quý vị có thể báo cáo bất kỳ hoạt động nào đã biết hoặc khả nghi khi có người đang chiếm được lợi thế cạnh tranh bằng cách cố ý làm sai.

Việc này không chỉ giới hạn trong các vấn đề thuế. Nó liên quan đến các hành vi như:

 • đòi hỏi hoặc trả lương bằng tiền mặt trao tay để tránh nghĩa vụ thuế
 • không báo cáo hoặc báo cáo lợi tức thấp hơn thực tế
 • trả lương thấp hơn mức quy định
 • bỏ qua những hạn chế thị thực và gian lận thị thực
 • gian lận lý lịch cá nhân
 • gian lận ABN, thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) và thuế
 • ma túy và thuốc lá bất hợp pháp
 • hợp đồng giả - trình bày một mối quan hệ việc làm như một sự thỏa thuận theo hợp đồng
 • phá sản giả mạo - cố tình phá sản và tái lập một doanh nghiệp khác để tránh nghĩa vụ
 • trốn thuế tiêu thụ đặc biệt (rượu, thuốc lá, xăng dầu)
 • rửa tiền
 • đánh bạc phi pháp
 • hàng giả.

Cách thức quý vị có thể tạo nên sự khác biệt

Chúng tôi cam kết xử lý các hành vi phá sản giả mạo, trốn thuế và hành vi kinh tế đen. Thông tin quý vị cung cấp giúp chúng tôi làm điều đó.

Khi chúng tôi nhận được thông tin qua mật báo, chúng tôi sẽ xem xét nó. Ngay cả khi chúng tôi không hành động ngay lập tức thì thông tin quý vị cung cấp vẫn rất quan trọng đối với chúng tôi. Nó giúp chúng tôi hiểu được xu hướng của ngành cùng các vấn đề mới phát sinh và là một phần trong chiến lược thâm nhập của chúng tôi.

Do luật bảo mật và quyền riêng tư của người thọ thuế, chúng tôi sẽ không thể thông báo cho quý vị về kết quả của thông tin quý vị cung cấp. Chúng tôi cũng sẽ không thể cung cấp cho quý vị thông tin cập nhật về quá trình giải quyết.

Hãy nhớ rằng, khi quý vị mật báo nghĩa là quý vị sẽ giúp cho hệ thống được công bằng với tất cả mọi người.

Mật báo hành vi sai trái

Nếu quý vị nghi ngờ hoặc biết về hành vi phá sản giả mạo, trốn thuế hoặc hành vi kinh tế đen thì chúng tôi muốn lắng nghe về những vấn đề này. Để tìm hiểu cách thức mật báo hành vi sai trái, hãy truy cập Mật báo hành vi sai trái.

Quyền riêng tư

Khi mật báo hành vi sai trái, quý vị không cần phải xưng danh nếu quý vị không muốn.

Tuy nhiên, nếu quý vị chọn cung cấp tên và chi tiết liên lạc của mình thì chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó:

 • để hiểu thông tin quý vị đã cung cấp
 • để liên lạc với quý vị nhằm tìm kiếm thêm thông tin về hành vi sai trái đó
 • coi nó như một phần trong cuộc điều tra của chúng tôi về các hành vi bị cáo buộc là sai trái.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có khiến danh tính của quý vị bị lộ, trừ trường hợp chúng tôi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép làm như vậy.

Chính sách quyền riêng tư (bằng tiếng Anh) của chúng tôi gồm các thông tin quan trọng về sự riêng tư của quý vị, bao gồm thông tin về cách thức quý vị có thể tiếp cận và tìm sửa thông tin chúng tôi có về quý vị, cách thức quý vị có thể khiếu nại về việc vi phạm các Nguyên tắc về quyền riêng tư của Úc hoặc Luật về Quyền riêng tư, và cách thức chúng tôi sẽ giải quyết mọi khiếu nại về quyền riêng tư

Tìm hiểu thêm:

Australian Taxation Office
GPO Box 9990
[thêm tên và mã bưu điện của thành phố của quý vị]

Ví dụ;

Australian Taxation Office
GPO Box 9990
SYDNEY  NSW  2001

QC60800