Show download pdf controls
 • Video

  ویدی

  ین ویدیو به شما کمک میکند تا یاد بگیرید چگونه میتوانید حساب myGov خودتان را به خدمات آنلاین ATO متصل کنید و امور مربوط به مالیات و پس انداز بازنشستگی تان را مدیریت کنید.

   

  Super

  بازنشستگی

  برای تماشای انتخاب ما از قسمت هایی که شامل برخی از اطلاعات بازنشستگی که کارکنان و کارفرمایان باید بدانند، بر روی دکمه ‘PLAYLIST’ در گوشه بالای سمت چپ این ویدیو کلیک کنید.

   Last modified: 06 Apr 2022QC 27156