ato logo
Search Suggestion:

منشور ما

Last updated 25 June 2023

تعهد ما نسبت به خود، چیزی که ما از شما می‌خواهیم و گزینه‌های موجود در صورت عدم رضایت خود را بدانید.

در این صفحه

درباره منشور ما

تعهد ما به شما

ما از شما چه درخواستی می‌کنیم

مراحلی که باید در صورت تمایل به بازبینی یک تصمیم انجام دهید

گام‌هایی که در صورت نارضایتی از خدمات ما می‌توانید بردارید

چطور با ما تماس بگیرید

درباره منشور ما

ما خدمات مالیات، سوپر و ثبت کسب و کار استرالیا را مدیریت می‌کنیم. همچنین ما از تحویل مزایای دولتی به مردم پشتیبانی می‌کنیم.

خدمات ما برای پشتیبانی از روش زندگی که در استرالیا از آن برخوردار هستیم، مثل مراقبت سلامت، آموزش و زیرساخت جامعه است.

نقش شما کمک به تحقق آن است. تعهد شما گاهی مستلزم آن است که شما با ما همکاری داشته باشید.

ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که هر زمان که با ما همکاری می‌کنید، تجربه آسان و حرفه‌ای دارید.

این منشور:

 • توضیح می‌دهد که وقتی با ما تعامل می‌کنید، چه توقعاتی می‌توانید داشته باشید
 • در رابطه با همه کسانی که با ما کار می‌کنند، کاربرد دارد
 • مبتنی بر قوانین، مقررات و اصولی است که ما هر دو پیروی می‌کنیم.

همچنین گام‌هایی وجود دارد که اگر با تصمیم ما مخالف باشید یا اگر فکر می‌کنید ما از منشور پیروی نکرده‌ایم، می‌توانید بردارید.

تعهد ما به شما

رفتار منصفانه و معقول

رابطه ما با شما مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل است. ما متعهد به منصف بودن، رعایت اخلاق و مسئولیت‌پذیری در هر چیزی هستیم که انجام می‌دهیم.

ما:

 • با شما با ادب، توجه و احترام رفتار می‌کنیم
 • بر مبنای صداقت و امانت عمل می‌کنیم
 • بی‌طرف بوده و با حسن نیت عمل می‌کنیم
 • با شما بر مبنای صداقت رفتار می‌کنیم، مگر آنکه دلیلی داشته باشیم که فکر می‌کنیم اینطور نیست و فرصت توضیح به شما می‌دهیم
 • با کسانی که شما به عنوان نماینده انتخاب کردید، مثل مشاور تخصصی کار می‌کنیم.

خدمات تخصصی

ما می‌دانیم که حقوق و تعهدات شما طبق قانون می‌تواند پیچیده باشد. هدف ما ارایه اطلاعات و خدمات قابل‌اعتماد، قابل دسترس و مفید و کمک به شما برای فهم حقوق خود و عمل به تعهداتتان است.

ما:

 • پاسخگو بوده و اطلاعات به‌موقع، درست و قابل‌فهم ارایه می‌کنیم
 • با مردم همکاری داریم تا محصولات و خدمات خود را قابل استفاده آسان و جامع کنیم
 • خدمات خود را به صورت دیجیتال عرضه می‌کنیم مگر یک رویکرد جایگزین مناسبتر باشد.

پشتیبانی و کمک

ما متوجه هستیم که ممکن است مردم به روش‌ها و در زمان‌های مختلفی به کمک نیاز داشته باشند. ما می‌دانیم شاید اگر آسیب‌پذیر هستید، در وضعیت دشوار هستید یا تحت تاثیر رویدادهای بحرانی قرار دارید، عمل به تعهدات شما ممکن است سخبتر باشد. در حالی که ما در اغلب موارد نمی‌توانیم تعهدات شما را حذف کنیم، ممکن است راه‌هایی برای کمک به شما در عمل به آنها وجود داشته باشد.

ما:

 • به شرایط شما گوش داده و اگر بتوانیم آنها را در نظر می‌گیریم
 • در طول وقایع بحرانی و اوقات سخت، پشتیبانی ارایه می‌دهیم
 • اگر در فهم و دسترسی به خدمات ما به کمک نیاز داشته باشیم، کمک می‌کنیم.

امنیت داده‌ها و حریم شخصی شما را حفظ می‌کنیم

مسئولیت حفظ مجدانه اطلاعات و داده‌های شما را به‌عهده می‌گیریم. ما می‌دانیم که حریم شخصی و امنیت اطلاعات شما در دنیای دیجیتال مدرن چقدر مهم است.

ما:

شما را مطلع نگه می‌داریم

ما متعهد به شفافیت و پاسخگویی در تعاملات خود با شما و جامعه هستیم.

ما:

 • تصمیم‌های خود را توضیح خواهیم داد
 • پیشرفت خود را به شما اطلاع می‌دهیم
 • حقوق و تعهدات شما را توضیح داده و گزینه‌ها را مرور می‌کنیم
 • به شما به اطلاعات خودتان و در صورت اقتضا، اطلاعاتی که به ما در تصمیم گیری کمک می‌کنند، دسترسی می‌دهیم.

ما از شما چه درخواستی می‌کنیم

شما طبق قانون بسته به شرایط خود، مجموعه مسئولیت‌هایی دارید.

با ما با ادب، توجه و احترام رفتار ‌کنید

راستگو باشید و طبق قوانین عمل کنید.

به پرسش‌های ما به موقع پاسخ دهید و همه اطلاعات مربوطه را در اختیار ما قرار دهید. ما ممکن است از شما سوال بپرسیم یا اطلاعات بیشتر جمع‌آوری کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که چیزی که متوجه شدیم، درست و به‌روز است

اگر کسی نماینده شما است، به ما اطلاع دهید. شما همچنان مسئول تضمین صحت اطلاعات ارایه شده به ما هستید

تعهدات خود از جمله اظهار و پرداخت به موقع را رعایت کنید. اگر نمی‌توانید، در زودترین زمان ممکن قبل از تاریخ سررسید به ما اطلاع دهید تا ما بتوانیم از شما پشتیبانی کنیم

سوابق خوبی را نگهداری کنید و در هنگام نیاز، آنها را به ما ارایه دهید.

مراقبت کنید تا اطلاعات هویتی خود را ایمن نگه دارید و اگر جزئیاتتان تغییر کرد به ما اطلاع دهید.

مراحلی که باید در صورت تمایل به بازبینی یک تصمیم انجام دهید

اگر معتقدید که ما در تصمیم خود اشتباه کردیم، ما با شما همکاری خواهیم کرد تا در اسرع وقت به روش ساده به نگرانی شما رسیدگی کنیم.

ما قادر به تغییر قانون نخواهیم بود. البته، ما می‌توانیم به شما کمک کنیم بفهمید موضوع چطور در رابطه با وضعیت شما مصداق دارد.

همچنین ما گزینه‌های شما از جمله حقوق بازبینی قانونی و روش طرح شکایت را برای شما تشریح خواهیم کرد.

در گام اول، درباره نگرانی‌های خود با ما گفتگو کنید تا ببنیم آیا می‌توانیم به آنها رسیدگی کنیم. ممکن است شماره خاصی برای صحبت به شما داده شده باشد، در غیر این صورت، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

همچنین شما می‌توانید درخواست کنید بیشتر تصمیم‌های ما توسط یک مامور مستقل که در تصمیم اولیه مشارکت نداشته، بازبینی شود.

اگر با بررسی داخلی ما مخالف هستید، می‌توانید از ما درخواست بازبینی بیرونی کنید. در بیشتر موارد، قبل از درخواست بازبینی بیرونی، باید از ما درخواست بازبینی داخلی کرده و از نتیجه ناراضی باشید.

بسته به نوع تصمیمی که با آن مخالف هستید، شما ممکن است گزینه‌های متفاوتی برای بازبینی بیرونی مثل دادگاه‌ها یا محاکم داشته باشید.

گام‌هایی که در صورت نارضایتی از خدمات ما می‌توانید بردارید

برای ما مهم است که بدانیم چه زمانی ناراضی هستید تا بتوانیم به بهبود خدمات خود ادامه دهیم.

چند گام وجود دارد که اگر ما توقعات شما را برآورده نکردیم، یا اگر فکر می‌کنید از منشور خود پیروی نکرده‌ایم، شما می‌توانید طبق آنها عمل کنید.

 1. در گام اول، درباره نگرانی‌های خود با یک مسئول ATO صحبت کنید که سعی می‌کند مسئله شما را حل کند. ممکن است شماره خاصی برای صحبت به شما داده شده باشد، در غیر این صورت، می‌توانید با ما تماس بگیرید.
 2. اگر راضی نبودید، می‌توانید درخواست صحبت با یک مدیر داشته باشید.
 3. اگر این گام به نگرانی‌های شما پاسخ نمی‌دهد، شما می‌توانید برای بهبود فرایندهای ما بازخورد دهید یا یک شکایت رسمی ارایه کنید.

ما با همه شکایت‌ها جدی برخورد کرده و هدف‌مان حل سریع و منصفانه آنها است.

طرح شکایت بر رابطه شما با ما اثر ندارد.

اگر بعد از طرح شکایت از ما، راضی نیستید، می‌توانید برای درخواست تحقیقات مستقل بابازرس کل مالیات و مفتش مالیاتExternal Link تماس بگیرید.

همچنین شما می‌توانید در موارد زیر، از ما درخواست غرامت دهید:

 • معتقد هستید که ما باعث ایجاد یک مسئولیت قانونی شدیم
 • به علت مدیریت مالی معیوب ما، دچار زیان مالی شدید.

چطور با ما تماس بگیرید

اگر سوال یا نگرانی درباره هر یک از تعهدات ما نسبت به خود یا آنچه ما از شما می‌خواهیم، دارید، با ما یا یک مشاور حرفه‌ای تماس بگیرید.

QC24362