Show download pdf controls
 • ภาษีในออสเตรเลีย: สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

  ทำไมเราถึงต้องจ่ายภาษี

  ภาษีคือเงินที่บุคคล และธุรกิจจ่ายให้กับรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ รวมถึง:

  • สุขภาพ
  • การศึกษา
  • ความมั่นคง
  • ถนนและทางรถไฟ
  • ประกันสังคมและการจ่ายเงินอื่น ๆ จาก Centrelink

  ในฐานะชาวออสเตรเลีย เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยการเข้าถึงระบบสุขภาพที่ดี การศึกษาที่มีคุณภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนต่าง ๆ มากมาย (ตัวอย่างเช่น สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น) ซึ่งได้รับการสนับสนุนผ่านการเก็บภาษี

  ใบอนุญาตทำงานในออสเตรเลีย

  หากคุณเป็นผู้พำนักที่เป็นชาวต่างชาติ คุณจำเป็นต้องขอใบอนุญาตจาก Department of Home Affairs ก่อนที่จะเริ่มทำงานในออสเตรเลีย Home Affairs สามารถให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ให้แก่คุณได้ รวมถึงชนิดของวีซ่าที่อนุญาตให้คุณทำงานในออสเตรเลีย

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานในออสเตรเลีย โปรดติดต่อ Home Affairs

  ขั้นตอนต่อไป:

  คุณต้องจ่ายภาษีเท่าใด

  จำนวนภาษีที่คุณต้องจ่ายขึ้นอยู่กับ:

  • คุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในออสเตรเลียเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีหรือไม่
  • คุณมีรายได้เท่าใด
  • ไม่ว่าคุณมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TFN) หรือไม่ นี่คือเลขประจำตัวที่คุณควรแจ้งให้นายจ้างของคุณทราบ

  หากคุณเริ่มทำงานก่อนที่จะมี TFN คุณมีเวลา 28 วันเพื่อขอรับเลขประจำตัวนี้และมอบให้แก่นายจ้างของคุณ หากคุณไม่มีเลขประจำตัวนี้ นายจ้างจำเป็นต้องหักภาษีจากรายได้ของคุณตามอัตราสูงสุด

  โปรดดูข้อมูลนี้ประกอบ:

  การขอรับ TFN

  เราแนะนำให้คุณขอรับ TFN ก่อนเริ่มทำงาน มิฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายภาษีแพงขึ้น เราออก TFNs ให้แก่บุคคลธรรมดา ธุรกิจ และองค์กรอื่น ๆ เพื่อระบุตัวตนและเก็บบันทึกข้อมูล

  การยื่นขอ TFN

  การยื่นขอ TFN มีอยู่หลายวิธี วิธีที่คุณยื่นขอจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ

  หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการยื่นขอ โปรดไปที่:

  หากคุณย้ายถิ่นมาที่ออสเตรเลีย หรือถือวีซ่าผู้พำนักชั่วคราวที่อนุญาตให้คุณทำงานในออสเตรเลีย
  คุณสามารถยื่นขอ TFN ทางออนไลน์ได้

  หากต้องการยื่นขอทางออนไลน์ โปรดไปที่:

  เมื่อกรอกใบสมัครครบถ้วนแล้ว คุณต้องมีเอกสารที่พิสูจน์ตัวตนของคุณ

  การดำเนินการขอ TFN และส่ง TFN ไปยังที่อยู่ของคุณอาจใช้เวลาสูงสุดถึง 28 วัน

  การเก็บรักษา TFN ของคุณให้ปลอดภัย

  TFN จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต ดังนั้นโปรดเก็บรักษาไว้ให้ปลอดภัย TFN ของคุณจะยังคงเป็นหมายเลขเดิม แม้ว่าคุณเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่ เปลี่ยนงาน ย้ายไปรัฐอื่น หรือไปต่างประเทศ

  อย่าให้ผู้อื่นใช้ TFN ของคุณโดยเด็ดขาด แม้แต่เพื่อนหรือญาติก็ตาม การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เลขประจำตัว การมอบเลขประจำตัวให้บุคคลอื่น หรือขายเลขประจำตัวถือเป็นอาชญากรรม

  มอบ TFN ของคุณให้แก่บุคคลต่าง ๆ ต่อไปนี้เท่านั้น:

  • ให้แก่เราขณะพูดคุยเรื่องทะเบียนภาษีของคุณ
  • ให้แก่นายจ้างของคุณหลังจากคุณเริ่มงาน แต่ไม่ต้องให้ขณะที่สมัครงาน
  • ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ
  • Centrelink
  • ตัวแทนภาษีที่จดทะเบียนของคุณ
  • กองทุนเงินเกษียณ (ซูเปอร์) ของคุณ

  รายงานการสูญหาย การถูกขโมย หรือการใช้ TFN ในทางที่ผิดต่อเราทันที โดยติดต่อหมายเลข 1800 467 033

  การเก็บรักษา TFN และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ใช้ระบุตัวตนให้ปลอดภัยจะช่วยป้องกันอาชญากรรมด้านเอกลักษณ์บุคคล อาชญากรรมด้านเอกลักษณ์บุคคลเกิดขึ้นเมื่อรายละเอียดเอกลักษณ์ของบุคคลถูกใช้เพื่อกระทำความผิด

  อีเมล โทรสาร ข้อความ และโทรศัพท์หลอกลวงอาจฟังดูน่าเชื่อถือมาก โปรดใช้ความระมัดระวัง และถ้าคุณไม่แน่ใจว่าการสื่อสารดังกล่าวมาจากเราหรือไม่ โปรดติดต่อสายด่วนแจ้งการหลอกลวงของเราที่หมายเลข 1800 008 540

  โปรดดูข้อมูลนี้ประกอบ:

  หมายเลขธุรกิจออสเตรเลีย (Australian business numbers, ABN) มีไว้สำหรับธุรกิจ

  ไม่ใช่ทุกคนที่มีสิทธิ์ หรือจำเป็นต้องมี ABN เพื่อที่จะทำงานในออสเตรเลีย การมี ABN หมายความว่า คุณ:

  • ทำธุรกิจส่วนตัว
  • ต้องจ่ายภาษีของตัวคุณเองให้กับเรา
  • อาจจำเป็นต้องจ่ายเงินเกษียณ (ซูเปอร์) ให้กับตัวคุณเอง
  • อาจไม่มีประกัน หากคุณได้รับบาดเจ็บ

  โปรดดูข้อมูลนี้ประกอบ:

  การยื่นขอคืนภาษี

  คุณจำเป็นต้องยื่นขอคืนภาษีเพื่อแจ้งเราว่า:

  • คุณมีรายได้เท่าใดจากการทำงาน หรือจากดอกเบี้ยในบัญชีธนาคารหรือการลงทุน
  • คุณถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไปเท่าใด หมายความว่า นายจ้างหักเงินจากรายได้ของคุณและส่งให้กับเราเป็นจำนวนเท่าใด
  • เกี่ยวกับการลดหย่อนใด ๆ ที่คุณอ้างสิทธิ์

  ในฐานะบุคคลธรรมดา คุณต้องยื่นขอคืนภาษี ในกรณีที่:

  • คุณจ่ายภาษีไปในระหว่างปีภาษี (1 กรกฎาคมถึง 30 มิถุนายน)
  • เงินได้ที่ต้องเสียภาษี (รวมถึงเงินช่วยเหลือหรือการชำระเงิน Centrelink) เกินเกณฑ์บางอย่างสำหรับผู้มีถิ่นพำนักในประเทศ โปรดดู คุณจำเป็นต้องยื่นขอคืนภาษีหรือไม่ หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์ โทรหาเราทางหมายเลข 13 28 61
  • คุณเป็นผู้พำนักชาวต่างชาติและมีรายได้ $1 ขึ้นไปในระหว่างปีภาษี (รวมถึงรายได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ)
  • คุณจำเป็นต้องกรอกเอกสารขอคืนภาษี หากคุณออกจากออสเตรเลียถาวร หรือออกไปนานกว่าหนึ่งปีภาษี

  หากต้องการขอคืนภาษี คุณจำเป็นต้องมีใบแสดงรายการเงินได้หรือสรุปการชำระเงิน

  ใบแสดงรายการเงินได้

  หากนายจ้างของคุณเริ่มใช้ single touch payroll (STP) ข้อมูลสรุปการชำระเงินของคุณจะมีชื่อว่า 'income statement’ (ใบแสดงรายการเงินได้) ใน myGov เอกสารนี้เทียบเท่ากับสรุปการชำระเงินของคุณ (บางคนยังอาจเรียกว่าใบรับรองกลุ่มอยู่)

  ไม่มีข้อกำหนดให้นายจ้างต้องมอบสรุปการชำระเงินสิ้นปีให้กับคุณสำหรับข้อมูลที่นายจ้างรายงานผ่าน STP (มีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย) ตอนนี้ข้อมูลสรุปการชำระเงินของคุณสามารถดูได้ทางออนไลน์ที่ MyGov เราจะส่งการแจ้งเตือนไปยังกล่องขาเข้า myGov ของคุณ เมื่อใบแสดงรายการเงินได้ของคุณมีสถานะ ‘tax ready’ (พร้อมชำระภาษี) เพื่อให้คุณกรอกใบขอคืนภาษีได้ หากคุณใช้ตัวแทนภาษี ตัวแทนจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการกรอกใบขอคืนภาษีของคุณ ส่วนนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลง

  คุณจะสามารถติดต่อเราเพื่อขอสำเนาใบแสดงรายการเงินได้ของคุณได้ ในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าสู่บัญชี myGov ของตัวเองได้ คุณสามารถยื่นขอคืนภาษีได้ด้วยวิธีเดิม

  สรุปการชำระเงิน

  หากนายจ้างของคุณยังไม่รายงานผ่าน STP นายจ้างยังคงต้องมอบสรุปการชำระเงินให้กับคุณ:

  • ภายในสองสัปดาห์หลังจากวันสิ้นปีภาษี (30 มิถุนายน)
  • เมื่อคุณทำงานเสร็จ

  คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับสรุปการชำระเงินทั้งหมดได้ โดยมอบที่อยู่ไปรษณีย์หรืออีเมลให้แก่นายจ้าง

  ขั้นตอนต่อไป:

  ฉันจำเป็นต้องยื่นขอคืนภาษีหรือไม่

  กรอกข้อมูลและยื่นขอคืนภาษี

  การยื่นขอคืนภาษีทางออนไลน์โดยใช้ myTax

  คุณสามารถยื่นขอคืนภาษีทางออนไลน์ได้โดยใช้ myTax การยื่นขอคืนภาษีทางออนไลน์เป็นวิธีการที่ทั้งรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย

  ขั้นตอนต่อไป:

  การยื่นขอคืนภาษีโดยใช้ตัวแทนภาษีที่จดทะเบียน

  คุณสามารถใช้ตัวแทนภาษีที่จดทะเบียนเพื่อจัดเตรียม และยื่นขอคืนภาษีของคุณได้ คุณสามารถค้นหาตัวแทนภาษีที่จดทะเบียน หรือตรวจสอบว่าบุคคลใดเป็นตัวแทนภาษีที่จดทะเบียนหรือไม่ได้ โดยเข้าไปที่ Tax Practitioners boardExternal Link (ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก)

  ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการยื่นขอคืนภาษี

  หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการยื่นขอคืนภาษี คุณสามารถใช้โปรแกรม Tax Help ได้

  Tax Help คือกลุ่มของชุมชนอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองของ ATO ซึ่งให้บริการช่วยเหลือคนทั่วไปในการขอคืนภาษีทางออนไลน์โดยใช้ myTax ซึ่งเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและรับรองการรักษาความลับ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมในเมืองหลวงทุกแห่ง และเขตระดับภูมิภาคมากมายทั่วออสเตรเลีย

  ขั้นตอนต่อไป:

  ต้องยื่นขอคืนภาษีเมื่อใด

  หากคุณจัดทำและยื่นขอคืนภาษีของตัวเอง คุณต้องยื่นเอกสารภายในวันที่ 31 ตุลาคม หากคุณใช้บริการตัวแทนภาษีเป็นครั้งแรก หรือใช้บริการของตัวแทนที่แตกต่างจากปีที่แล้ว คุณต้องติดต่อตัวแทนภายในวันที่ 31 ตุลาคม

  คุณอาจมีโทษปรับ หากคุณไม่ยื่นขอคืนภาษีและจ่ายเงินที่คุณค้างอยู่ให้กับเรา

  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงาน

  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานอาจขอลดหย่อนภาษีได้ หากคุณต้องชำระเงินไปกับบางอย่างเพื่อช่วยคุณหารายได้ คุณต้องสามารถแสดงได้ว่า:

  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องโดยตรงกับการหารายได้
  • ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  • คุณมีบันทึกพิสูจน์การใช้จ่ายของคุณ

  โปรดดูข้อมูลนี้ประกอบ:

  การเก็บรักษาบันทึก

  เมื่อคุณยื่นขอคืนภาษี เราจะประมวลผลและคำนวณว่าคุณชำระภาษีเป็นจำนวนที่ถูกต้องหรือไม่ เราจะแจ้งผลให้คุณทราบโดยส่งหนังสือแจ้งการประเมินให้กับคุณ โดยทั่วไปแล้ว คุณต้องเก็บรักษาบันทึก เช่น ใบเสร็จอ้างสิทธิ์การลดหย่อน ไว้อย่างน้อย 5 ปีนับจากวันที่คุณยื่นขอคืนภาษี

  โปรดดูข้อมูลนี้ประกอบ:

  เงินเกษียณ (ซูเปอร์)

  ซูเปอร์ คือ ระบบออมทรัพย์เพื่อการเกษียณของออสเตรเลีย นี่คือเงินที่แบ่งออกมาตลอดชีวิตการทำงานของคุณเพื่อมอบให้แก่คุณหลังจากที่คุณเกษียณ

  เมื่อเริ่มงานใหม่ นี่เป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องเข้าใจวิธีการทำงานของเงินเกษียณ (ซูเปอร์) และทราบถึงสิทธิต่าง ๆ ของตนเอง การตัดสินใจในปัจจุบันและในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคุณ เมื่อคุณเกษียณ

  เงินอุดหนุนเงินเกษียณ (ซูเปอร์) จากนายจ้างเป็นเงินส่วนเพิ่มเติมจากเงินเดือนของคุณ คนส่วนใหญ่สามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายเงินอุดหนุนให้กับกองทุนซูเปอร์ของออสเตรเลียใด

  โดยทั่วไป ถ้าคุณจ่ายเงิน $450 ขึ้นไปในเดือนปฏิทิน นายจ้างต้องจ่ายเงินอุดหนุนตามสัดส่วนเงินได้ของคุณไปยังบัญชีซูเปอร์ให้แก่คุณ

  โปรดดูข้อมูลนี้ประกอบ:

   Last modified: 19 Mar 2020QC 61857