Show download pdf controls
 • ภาษีในออสเตรเลีย: สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

  หากคุณเพิ่งมาอยู่ออสเตรเลียได้ไม่นานหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของคุณ การอธิบายนี้จะช่วยตอบคำถามบางอย่างเกี่ยวกับภาษีในออสเตรเลีย สิ่งพิมพ์นี้อาจมีให้ใน ภาษาที่คุณต้องการ

  คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาข้อมูลนี้ในรูปแบบเอกสารแบบพกพา - ภาษีในออสเตรเลีย: สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ (PDF, 456KB)This link will download a file

  ในคู่มือนี้

  ทำไมเราต้องเสียภาษี

  ในฐานะชาวออสเตรเลีย เราพึงพอใจที่เราได้เข้าถึงระบบสุขภาพที่ดี การศึกษาที่มีคุณภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนที่หลากหลาย (เช่น สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น) ที่ได้รับการสนับสนุนผ่านการจัดเก็บภาษี

  กรมสรรพากรออสเตรเลีย (ATO) เก็บภาษีเหล่านี้ให้กับรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อให้บริการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง

  • สาธารณสุข
  • การศึกษา
  • การป้องกันประเทศ
  • ถนนและทางรถไฟ
  • การจ่ายเงินสวัสดิการ การบรรเทาสาธารณภัย และเงินบำนาญ

  ก่อนคุณเริ่มทำงาน

  ในส่วนนี้

  การได้รับอนุญาตให้ทำงานในออสเตรเลีย

  ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานในออสเตรเลีย คุณต้องได้รับอนุญาตจาก Department of Home Affairs หากคุณเป็นผู้พำนักที่เป็นชาวต่างชาติ Home Affairs สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คุณได้ รวมถึงวีซ่าประเภทใดบ้างที่อนุญาตให้คุณทำงานในออสเตรเลียได้

  ขั้นตอนต่อไป

  รับ tax file number (หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

  หมายเลข tax file number (TFN) ของคุณคือหมายเลขอ้างอิงส่วนบุคคลของคุณ รับ TFN ได้ ฟรี

  คุณควรมี TFN ก่อนเริ่มงานหรือหลังจากเริ่มทำงานทันที มิฉะนั้นคุณจะต้องเสียภาษีเพิ่ม เราออก TFN ให้กับบุคคลทั่วไป ธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนและการเก็บบันทึก

  จะสมัคร TFN อย่างไรขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ

  เวลากรอกใบสมัคร คุณจะต้องใช้เอกสารที่พิสูจน์ตัวตนของคุณ

  อาจใช้เวลาประมาณ 28 วันในการประมวลผลใบสมัคร TFN และส่ง TFN ไปยังที่อยู่ของคุณ

  เมื่อคุณได้รับ TFN สิ่งสำคัญคือต้องเก็บไว้อย่างปลอดภัยและอย่าให้ใครนำไปใช้

  ขั้นตอนต่อไป

  Australian business number (ABN) (หมายเลขธุรกิจของออสเตรเลีย) มีให้สำหรับธุรกิจ

  ไม่ใช่ทุกคนที่มีสิทธิ์หรือต้องมีหมายเลขธุรกิจของออสเตรเลีย (ABN) เพื่อทำงานในออสเตรเลีย การมี ABN หมายถึงคุณ

  • กำลังดำเนินธุรกิจของคุณเอง
  • ต้องจ่ายภาษีเองให้กับเรา
  • อาจต้องจ่ายค่าซูเปอร์ของคุณเอง
  • อาจไม่มีประกันหากคุณได้รับบาดเจ็บ

  ดูเรื่องนี้ด้วย

  เมื่อคุณเริ่มทำงาน

  ในส่วนนี้

  กรอกใบแจ้ง tax file number

  เมื่อคุณเริ่มทำงาน นายจ้างของคุณจะขอให้คุณกรอกTax file number declaration )ใบแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี( เพื่อแจ้ง TFN และข้อมูลส่วนตัวของคุณให้พวกเขาทราบ

  นายจ้างใช้ใบแจ้งนี้ในการคำนวณว่าคุณต้องจ่ายภาษีเท่าไร คุณมีเวลา 28 วัน ในการกรอกใบแจ้งและมอบให้นายจ้างของคุณ หากคุณไม่ทำเช่นนั้น นายจ้างจะต้องเก็บภาษีจากเงินที่จ่ายให้คุณในอัตราสูงสุด

  หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในออสเตรเลียตามความหมายทางด้านภาษี คุณสามารถเคลมเกณฑ์ที่ไม่ต้องเสียภาษีได้ตอนคุณกรอกใบแจ้ง ซึ่งหมายความว่ารายได้รายปี 18,200 ดอลลาร์แรกของคุณไม่ต้องเสียภาษี

  โดยทั่วไป คุณสามารถเคลมเกณฑ์ที่ไม่ต้องเสียภาษีได้จากนายจ้างหนึ่งรายเท่านั้น หากคุณมีนายจ้างมากกว่าหนึ่งราย คุณควรเคลมเกณฑ์ที่ไม่ต้องเสียภาษี จากนายจ้างที่จ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างสูงสุด

  ดูเรื่องนี้ด้วย

  จ่ายภาษี

  เวลานายจ้างของคุณจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างของคุณ พวกเขาจะหักภาษีและส่งให้เรา สลิปเงินเดือนของคุณจะแสดงจำนวนภาษีที่คุณจ่ายไป เมื่อสิ้นสุดปีการเงิน ใบแจ้งรายได้หรือใบสรุปการจ่ายเงินเดือนจะแสดงรายได้รวมของคุณจากนายจ้างและภาษีที่พวกเขาหักไป ใบแจ้งรายได้ของคุณมีอยู่ในบริการออนไลน์ของ ATO online services ผ่าน myGov

  จำนวนภาษีที่คุณจ่ายขึ้นอยู่กับ

  นายจ้างบางคนชอบที่จะจ่ายเป็นเงินสดแทนที่จะจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร สามารถทำได้หากพวกเขายัง

  • หักภาษีจากเงินที่พวกเขาจ่ายให้คุณ
  • ให้สลิปเงินเดือนที่แสดงให้เห็นว่าถูกหักภาษีไปเท่าไหร่
  • จ่ายเงินสมทบซูเปอร์ในนามของคุณ (หากคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินซูเปอร์)

  หากคุณเริ่มทำงานก่อนที่คุณจะมี TFN คุณมีเวลา 28 วันในการขอและมอบให้นายจ้างของคุณ หากคุณไม่ทำเช่นนั้น นายจ้างของคุณต้องหักภาษีจากค่าจ้างของคุณในอัตราสูงสุด

  ดูเรื่องนี้ด้วย

  ซูเปอร์

  เงินสะสมหลังเกษียณ (ซูเปอร์) คือเงินที่เก็บสะสมไว้ระหว่างชีวิตการทำงานของคุณเพื่อไว้ใช้เวลาคุณเกษียณ เมื่อคุณเริ่มงานใหม่ คุณจำเป็นที่จะต้องเข้าใจระบบของเงินเกษียณ (ซูเปอร์) และทราบถึงสิทธิและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของตนเอง

  เงินซูเปอร์คือเงินที่จ่ายเพิ่มเติมจากเงินเดือนของคุณ หากคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินซูเปอร์ นายจ้างของคุณต้องจ่ายเงินสมทบซูเปอร์เข้าไปในบัญชีกองทุนซูเปอร์ คนส่วนใหญ่สามารถเลือกกองทุนซูเปอร์ที่จ่ายเงินสมทบเหล่านี้เองได้

  สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องตรวจสอบซูเปอร์ของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจ่ายเงินซูเปอร์ที่ถูกต้องในบัญชีซูเปอร์ของคุณ

  ดูเรื่องนี้ด้วย

  การยื่นภาษีของคุณ

  ในส่วนนี้

  ใครบ้างที่ต้องเตรียมการยื่นภาษี

  ในฐานะบุคคลธรรมดา คุณต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หาก

  • คุณถูกหักภาษีจากรายได้ในระหว่างปีภาษี (1 กรกฏาคม ถึง 30 มิถุนายน)
  • รายได้ที่ต้องเสียภาษีของคุณ (รวมถึงเงินสวัสดิการบางอย่างที่ได้รับจากรัฐบาลออสเตรเลีย) เกินเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีถิ่นที่พักอาศัยในออสเตรเลียตามความหมายด้านภาษี
  • คุณเป็นผู้พำนักที่เป็นขาวต่างชาติและได้รับเงิน 1 ดอลลาร์หรือมากกว่าในออสเตรเลียระหว่างปีภาษี (ไม่รวมรายได้ที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่พักอาศัยในออสเตรเลียตามความหมายด้านภาษี)
  • คุณจะออกจากออสเตรเลียอย่างถาวรหรือนานกว่าหนึ่งปีภาษี

  เราใช้ข้อมูลจากการยื่นภาษีของคุณ เช่น รายได้และจำนวนภาษีที่คุณจ่ายไป เพื่อคำนวณว่าคุณจำเป็นต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติมหรือต้องได้เงินคืน (การคืนภาษี)

  ดูเรื่องนี้ด้วย

  ข้อมูลที่คุณต้องยื่น

  ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้คุณต้องรู้

  • ว่าคุณได้รับรายได้เท่าไหร่จากการทำงาน (รวมถึงเงินสดที่ได้รับ) จากดอกเบี้ยบัญชีธนาคารหรือการลงทุน
  • ว่าคุณถูกหักภาษีจากรายได้ของคุณไปเท่าไหร่ (จำนวนเงินที่นายจ้างหักออกจากค่าจ้างของคุณและส่งให้เรา)
  • เกี่ยวกับการหักลดหย่อนและส่วนลดภาษีที่คุณเคลมได้

  การหักลดหย่อนเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณสามารถเคลมเพื่อลดหย่อนภาษีได้ การหักลดหย่อนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน นั่นคือเงินที่คุณจ่ายไปเพื่อช่วยให้คุณมีรายได้ คุณต้องสามารถแสดงให้เห็นว่า

  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างรายได้
  • ค่าใช้จ่ายไม่ใช่สำหรับเรื่องส่วนตัว
  • คุณมีบันทึกเพื่อพิสูจน์ค่าใช้จ่ายของคุณ (เช่น ใบเสร็จ)

  นายจ้างของคุณต้องให้ใบแจ้งยอดรายได้หรือใบสรุปการจ่ายเงินให้กับคุณ ใบนี้จะแสดงรายได้ที่คุณได้รับและภาษีที่คุณจ่าย

  ขั้นตอนต่อไป

  การเก็บบันทึก

  เมื่อคุณยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ เราจะดำเนินการและพิจารณาว่าคุณได้ชำระภาษีตามจำนวนที่ถูกต้องหรือไม่ เราแจ้งผลให้คุณทราบโดยการส่งใบแจ้งการประเมินถึงคุณ

  คุณต้องเก็บบันทึก เช่น ใบเสร็จ สำหรับการเคลมค่าลดหย่อนต่าง ๆ คุณต้องเก็บบันทึกเหล่านี้ไว้อย่างน้อยห้าปีนับจากวันที่คุณยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของคุณ เราอาจขอให้คุณแสดงบันทึกเหล่านี้ให้เราดู

  myDeductions เป็นวิธีที่สะดวกในการเก็บบันทึกค่าใช้จ่ายและรายได้ของคุณไว้ในที่เดียว ดาวน์โหลด ATO app ลงสมาร์ทดี ไวซ์ของคุณและเลือกไอคอน myDeductions

  ดูเรื่องนี้ด้วย

  กรอกและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของคุณ

  ในส่วนนี้

  ต้องยื่นเมื่อไหร่

  คุณสามารถยื่นออนไลน์โดยใช้ myTax ผ่านตัวแทนภาษีที่จดทะเบียน หรือกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้แบบกระดาษ การยื่นภาษีของคุณครอบคลุมปีรายได้ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม ถึง 30 มิถุนายน คุณต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หรือคุณต้องติดต่อตัวแทนภาษีภายในวันที่ 31 ตุลาคม

  เวลาคุณยื่นแบบออนไลน์โดยใช้ myTax หรือยื่นผ่านตัวแทนภาษี เราจะกรอกข้อมูลของคุณล่วงหน้าด้วยข้อมูลที่เรามีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น รายได้จากการจ้างงานและดอกเบี้ยธนาคาร สำหรับคนส่วนใหญ่ ข้อมูลจะพร้อมภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม การรอให้เรากรอกข้อมูลของคุณล่วงหน้าก่อนจะทำให้การยื่นภาษีของคุณง่ายขึ้นและถูกต้องยิ่งขึ้น

  เราจะกรอกล่วงหน้าเมื่อได้รับข้อมูลมา ดังนั้นคุณต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องและเพิ่มในส่วนที่ขาดหายไป

  ดูเรื่องนี้ด้วย

  ยื่นแบบออนไลน์โดยใช้ myTax

  คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ทางออนไลน์โดยใช้ myTax เป็นวิธีที่รวดเร็ว ง่าย และปลอดภัยในการยื่นทางออนไลน์

  ในการใช้ myTax คุณต้องสร้างบัญชี myGov ก่อนและเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับ ATO online services เราขอแนะนำให้คุณเชื่อมโยงก่อนเวลาภาษี (1 กรกฎาคม) เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลการสื่อสารทั้งหมดและไม่มีการล่าช้าในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของคุณ

  เมื่อคุณเชื่อมโยงกับ ATO online services แล้ว คุณสามารถเข้าถึง myTax เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของคุณ

  ขั้นตอนต่อไป

  ยื่นโดยใช้ตัวแทนภาษีที่จดทะเบียน

  คุณสามารถใช้ตัวแทนภาษีที่จดทะเบียนเพื่อจัดเตรียมและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของคุณ คุณต้องติดต่อพวกเขาก่อนวันที่ 31 ตุลาคม

  ขั้นตอนต่อไป

  ความช่วยเหลือในการยื่น

  เมื่อถึงช่วงเวลาภาษี คุณสามารถรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาษีได้ฟรี บริการTax Help )ช่วยเหลือด้านภาษี) ของเรา มีให้สำหรับผู้ที่มีรายได้ประมาณ 60,000 ดอลลาร์หรือน้อยกว่าต่อปี หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ อาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมของเราอาจช่วยคุณได้ พวกเขาให้บริการฟรีและเก็บทุกอย่างเป็นความลับเพื่อช่วยประชาชนกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ทางออนไลน์โดยใช้ myTax

  Tax Help อยู่ในเมืองหลวงทั้งหมดและสถานที่ต่าง ๆ ในออสเตรเลียตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกปี

  ขั้นตอนต่อไป

  ปกป้องข้อมูลของคุณ

  การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญ

  TFN ของคุณจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต ดังนั้นจงเก็บรักษาอย่างปลอดภัย คุณยังคงใช้ TFN ตัวเดิม แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่ เปลี่ยนงาน ย้ายระหว่างรัฐ หรือไปต่างประเทศ

  อย่าให้ใครใช้ TFN ของคุณ แม้แต่เพื่อนหรือญาติ การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ แจกหรือขายถือเป็นความผิดทางอาญา

  ให้ TFN ของคุณแก่

  • เราเมื่อพูดคุยเรื่องบันทึกภาษีของคุณ
  • นายจ้างของคุณหลังจากที่คุณเริ่มทำงานแล้ว แต่อย่าระบุไว้ในใบสมัครงาน
  • ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ของคุณ
  • Services Australia
  • ตัวแทนภาษีที่จดทะเบียนของคุณ
  • กองทุนเงินสะสมหลังเกษียณ (ซูเปอร์) ของคุณ
  • ผู้ให้บริการการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของคุณเพื่อเข้าถึงเงินกู้นักเรียน เช่น Higher Education Loan Program (HELP)

  หากคุณคิดว่า TFN ของคุณสูญหาย ถูกขโมย หรือใช้ในทางที่ผิด โปรดรายงานให้เราทราบทันที

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเก็บรายละเอียดประจำตัวส่วนบุคคลไว้อย่างปลอดภัยเพื่อช่วยป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้รายละเอียดข้อมูลประจำตัวของผู้คนในการก่ออาชญากรรม จำไว้ว่า

  • อย่าเปิดเผย myGov หรือรหัสผ่านออนไลน์อื่น ๆ ของคุณกับใคร แม้แต่ตัวแทนภาษีของคุณ (หากคุณใช้) ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านี้
  • อย่าใส่ TFN รหัสผ่าน หรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ของคุณในอีเมล

  อีเมลหลอกลวง แฟกซ์ ข้อความ และโทรศัพท์สามารถฟังดูน่าเชื่อมาก โปรดระวังและหากคุณไม่แน่ใจว่าการสื่อสารนั้นมาจากใคร ติดต่อเรา หรือไปที่ ยืนยันหรือรายงานการหลอกลวง

  ดูเรื่องนี้ด้วย

   Last modified: 29 Sep 2021QC 61857