ato logo
Search Suggestion:

Persian (Farsi) language home page (ادارۀ مالیات استرالیا) خوش آمدید به تارنمای

Last updated 9 May 2023

Overview - (ادارۀ مالیات استرالیا) خوش آمدید به تارنمای

این صفحات دارای اطلاعاتی پیرامون مالیات در استرالیا است تا شما را در درک حقوقتان و عمل به الزام های مالیاتی تان کمک نماید.

اگر احساس می کنید که هر گونه اطلاعات موجود در این تار برگ ها شرایط شما را پوشش نمی دهد، یا اینکه مطمئن نیستید آیا در مورد شما کاربرد دارد یا نه، می توانید از ما کمک بیشتری بخواهید.

برخی از اطلاعات به شکل تصویریPortable Document Format (PDF) است. برای ملاحظه یا
چاپ یک پروندۀ تصویری به نرم افزار Adobe Acrobat ReaderExternal Link در رایانۀ خود نیاز دارید. می توانید یک نسخۀ
رایگان آن را از تارنمای Adobe استخراج / دانلود کنید.

اگر پرسش مالیاتی داشتید به یکی از شماره های زیر تلفن کنید:

13 28 61 - پرسش های مالیاتی شخصی

13 28 66 - پرسش های مالیاتی کسب و کار

13 10 20 - پرسش های مربوط به بازنشستگی

Translating and Interpreting Service و می خواهید با ATO(اداره مالیات استرالیا) صحبت کنید، به
شمارۀ; 13 14 50 زنگ بزنید. اگر انگلیسی شما خوب نیست (خدمات ترجمۀ نوشتاری و گفتاری) ساعات تماس تلفنی: 8 صبح تا 6 بعدازظهر، دوشنبه تا جمعه

Individuals - افراد

Tax essentials - نيازمندی های مالياتی

Superannuation - بازنشستگی

سوپر- پس اندازی برای آینده  

Business تجارت

Video - ویدی

ین ویدیو به شما کمک میکند تا یاد بگیرید چگونه میتوانید حساب myGov خودتان را به خدمات آنلاین ATO متصل کنید و امور مربوط به مالیات و پس انداز بازنشستگی تان را مدیریت کنید.

Media: Link your myGov account to the ATO
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiubjpehn6External Link (Duration: 4:02)

Audio guides - راهنمای صوتی - به زبان فارسی


QC27156