ato logo
Search Suggestion:

Hiến chương của chúng tôi

Last updated 2 July 2023

Hiểu những cam kết của chúng tôi đối với quý vị, hiểu những yêu cầu của chúng tôi và cho quý vị các lựa chọn nếu quý vị không hài lòng.

Ở trang này

Giới thiệu về Hiến chương của chúng tôi

Chúng tôi quản lý các dịch vụ đăng ký thuế, quỹ hưu bổng và doanh nghiệp của Úc. Chúng tôi cũng hỗ trợ việc cung cấp các phúc lợi của chính phủ cho cộng đồng.

Các dịch vụ của chúng tôi là cần thiết để hỗ trợ cuộc sống mà chúng ta có được ở Úc như chăm sóc sức khỏe, giáo dục và hạ tầng cơ sở cộng đồng.

Vai trò của chúng tôi là giúp điều này trở thành hiện thực. Đôi khi các nghĩa vụ của quý vị đòi hỏi quý vị phải làm việc với chúng tôi.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mỗi khi quý vị làm việc với chúng tôi, nó sẽ là một trải nghiệm dễ dàng và chuyên nghiệp.

Hiến chương này:

 • giải thích những điều quý vị có thể mong đợi khi tương tác với chúng tôi
 • áp dụng cho tất cả mọi người làm việc với chúng tôi
 • dựa trên các luật lệ, bộ luật và nguyên tắc mà cả hai bên chúng ta đều phải tuân theo.

Ngoài ra cũng có các bước quý vị có thể làm nếu không đồng ý với một quyết định chúng tôi đưa ra hoặc tin rằng chúng tôi đã không làm đúng với Hiến chương này.

Cam kết của chúng tôi đối với quý vị

Đối xử công bằng và hợp lý

Mối quan hệ của chúng ta được dựa vào sự tin tưởng và tôn trọng của đôi bên. Chúng tôi cam kết luôn hành động công bằng, có đạo đức và có trách nhiệm.

Chúng tôi sẽ:

 • đối xử với quý vị một cách lịch sự, ân cần và có tôn trọng
 • hành động trung thực và liêm chính
 • không thiên vị và hành động một cách có thiện chí
 • cư xử như quý vị đang thành thật trừ phi chúng tôi có lý do cho là khác và cho quý vị cơ hội để giải thích
 • làm việc với người quý vị chọn đại diện cho quý vị, như là một người cố vấn chuyên nghiệp.

Dịch vụ chuyên nghiệp

Chúng tôi biết quyền và nghĩa vụ của quý vị dưới luật pháp có thể phức tạp. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho quý vị thông tin và dịch vụ đáng tin cậy, dễ tiếp cận và hữu ích để giúp quý vị hiểu quyền của quý vị và thực hiện các nghĩa vụ của mình.

Chúng tôi sẽ:

 • sẵn sàng đáp lại và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và dễ hiểu
 • làm việc với cộng đồng để làm sao tạo các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi dễ dùng và dành cho mọi người
 • cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số ngoại trừ có một phương thức khác phù hợp hơn

Hỗ trợ và trợ giúp

Chúng tôi hiểu rằng những lúc khác nhau mọi người có thể cần giúp đỡ những cách khác nhau. Chúng tôi biết nếu quý vị đang trải qua những lúc khó khăn, không tự lo liệu được hoặc đang chịu ảnh hưởng của các sự cố khủng hoảng, sẽ khó khăn hơn để quý vị thực hiện các nghĩa vụ. Tuy là trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi không thể loại bỏ các nghĩa vụ, nhưng có thể có những cách chúng tôi có thể giúp quý vị thực hiện nghĩa vụ của mình.

Chúng tôi sẽ:

 • lắng nghe hoàn cảnh của quý vị và sẽ cứu xét dựa trên các hoàn cảnh này khi cần
 • cung cấp sự hỗ trợ trong các tình huống khủng hoảng và lúc đang gặp khó khăn
 • cung cấp trợ giúp nếu quý vị cần giúp để hiểu và tiếp cận các dịch vụ của chúng tôi.

Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của quý vị

Chúng tôi đảm trách việc bảo vệ thông tin và dữ liệu của quý vị một cách nghiêm túc. Chúng tôi biết quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của quý vị quan trọng trong thế giới hiện đại kỹ thuật số này.

Chúng tôi sẽ:

Giúp quý vị có được thông tin

Chúng tôi cam kết luôn hành động một cách minh bạch và có trách nhiệm trong các giao dịch với quý vị và cộng đồng.

Chúng tôi sẽ:

 • giải thích các quyết định của chúng tôi
 • giúp quý vị có được thông tin về những gì đang được tiến hành
 • truyền đạt và giải thích các quyền lợi, nghĩa vụ của quý vị và các lựa chọn về thủ tục tái xét
 • để cho quý vị tiếp cận thông tin của mình, và thông tin giúp chúng tôi đưa ra các quyết định, khi nào phù hợp.

Yêu cầu của chúng tôi đối với quý vị

Theo luật pháp, quý vị sẽ có các nghĩa vụ khác nhau tùy theo hoàn cảnh của quý vị.

Đối xử với chúng tôi một cách lịch sự, ân cần và có tôn trọng.

Thành thật và hành động đúng theo luật.

Trả lời các thắc mắc của chúng tôi và cung cấp mọi thông tin có liên quan một cách hợp thời gian. Chúng tôi có thể hỏi quý vị các câu hỏi hoặc thu thập thêm thông tin để đảm bảo những gì chúng tôi hiểu là đúng và hiện thời.

Cho chúng tôi biết nếu quý vị có người đại diện. Quý vị vẫn có trách nhiệm đảm bảo thông tin quý vị cung cấp là chính xác.

Thực hiện các nghĩa vụ của quý vị bao gồm khai báo và trả tiền đúng hạn. Nếu không làm được, hãy cho chúng tôi biết sớm nhất có thể trước ngày đến hạn để chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị.

Lưu giữ tốt các hồ sơ giấy tờ và cung cấp cho chúng tôi khi cần.

Cẩn thận với việc giữ thông tin nhận dạng của quý vị cho an toàn và cho chúng tôi biết nếu các chi tiết có thay đổi.

Các bước nên làm nếu quý vị muốn một quyết định được xem xét lại.

Nếu tin rằng chúng tôi đã làm lỗi trong các quyết định của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để xử lý các vấn đề lo ngại của quý vị nhanh và đơn giản nhất có thể.

Chúng tôi sẽ không thể thay đổi luật. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giúp quý vị hiểu luật lệ được áp dụng như thế nào cho hoàn cảnh của quý vị.

Chúng tôi cũng sẽ trình bày các lựa chọn của quý vị kể cả quyền được yêu cầu tái xét hợp pháp và cách thức làm đơn khiếu nại.

Nhưng bước đầu tiên là thảo luận các vấn đề lo ngại của quý vị với chúng tôi để xem liệu chúng ta có thể xử lý nó không. Có thể quý vị đã được cung cấp với một mối liên lạc mà quý vị có thể nói chuyện với họ, hoặc không thì quý vị có thể liên hệ chúng tôi.

Đối với nhiều các quyết định của chúng tôi, quý vị cũng có thể yêu cầu một thủ tục tái xét được thực hiện bởi một viên chức độc lập, người không có tham gia trong quá trình đưa ra quyết định ban đầu.

Nếu quý vị không đồng ý với thủ tục tái xét nội bộ của chúng tôi, quý vị có thể yêu cầu một thủ tục tái xét bên ngoài. Trong hầu hết các trường hợp, trước khi yêu cầu một thủ tục tái xét bên ngoài, quý vị phải có yêu cầu tái xét nội bộ rồi với chúng tôi và quý vị đã không hài lòng với kết quả.

Tùy thuộc vào loại quyết định nào quý vị đang chống đối, quý vị có thể có vài lựa chọn khác nhau đối với thủ tục tái xét bên ngoài như là ở tòa án hay tòa tài phán.

Các bước cần làm nếu không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi

Điều quan trọng đối với chúng tôi là chúng tôi cần biết nếu quý vị không hài lòng để chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện dịch vụ.

Có một số bước quý vị có thể làm nếu chúng tôi đã không đáp ứng những mong đợi của quý vị, hoặc quý vị nghĩ rằng chúng tôi đã không làm theo Hiến chương:

 1. Bước đầu tiên là thảo luận các vấn đề lo ngại của quý vị với viên chức của ATO, người sẽ tìm cách giải quyết vấn đề của quý vị. Có thể quý vị đã được cung cấp với một mối liên lạc mà quý vị có thể nói chuyện với họ, hoặc không thì quý vị có thể liên hệ chúng tôi.
 2. Nếu không hài lòng, quý vị có thể yêu cầu được nói chuyện với một nhân viên quản lý.
 3. Nếu cách này cũng không giải quyết được vấn đề lo ngại của quý vị, quý vị có thể cung cấp ý kiến phản hồi để cải thiện các quy trình của chúng tôi hoặc làm đơn khiếu nại chính thức.

Chúng tôi xử lý mọi khiếu nại một cách nghiêm túc và cố gắng giải quyết chúng một cách nhanh chóng và công bằng.

Khiếu nại sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta.

Nếu sau khi khiếu nại với chúng tôi và quý vị không hài lòng, quý vị có thể liên lạc Inspector-General of Taxation and Taxation OmbudsmanExternal Link để có một cuộc điều tra độc lập.

Quý vị cũng có thể làm đơn đòi bồi thường với chúng tôi nếu quý vị:

 • tin rằng các hành động của chúng tôi gây ra một trách nhiệm pháp lý
 • có những thất thoát tài chính xảy ra do sự thiếu sót trong việc quản lý của chúng tôi.

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu có các câu hỏi hoặc lo ngại về bất kỳ cam kết nào của chúng tôi đối với quý vị hoặc điều gì chúng tôi yêu cầu quý vị làm, hãy liên hệ chúng tôi hoặc một nhà tư vấn chuyên nghiệp.

QC24108