Show download pdf controls
 • مستمری بازنشستگی : چیست و چرا مهم است

  مستمری بازنشستگی یا سوپر بخشی از درآمد شما است که کارفرما به صندوق بازنشستگی شما پرداخت می کند. سوپر در مدت عمر کاری شما شکل می گیرد. شما از پول سوپر برای زندگی در دوران بازنشستگی استفاده می کنید.

  سوپرمهم است، زیرا هر چه پول بیشتری را ذخیره کنید، در دوران بازنشستگی پول بیشتری خواهید داشت.

  دسترسی به سوپرمحدودیت سنی دارد. اگر کسی به شما پیشنهاد داد که کمک کند که زودتر سوپرخود را بگیرید، مراقب باشید. این ممکن است غیرقانونی باشد.

  اگر با ویزای موقت در استرالیا کار می کردید و به وطن خود برمی گردید ، می توانید به سوپر خود دسترسی داشته باشید. این مورد، پرداخت مستمری در زمان ترک استرالیا نام دارد

  (DASP).

  برای گوش دادن به زبان فارسی اینجا را کلیک کنید

  موارد زیر را نیز ببینید:

  مراحل بعد:

  مجاز توسط دولت استرالیا ، کانبرا.

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 30 Nov 2022QC 61259