Show download pdf controls
 • دریافت کمک

  اگر در رابطه با مالیات یا مستمری بازنشستگی خود به کمک نیاز دارید، با این شماره با ما تماس بگیرید:

  • 13 28 61 - برای سوال های شخصی
  • 13 28 66 - برای سوال های کسب و کاری
  • 13 10 20 - برای سوال های مربوط به مستمری بازنشستگی

  اگر ترجیح می دهید به زبانی غیر از انگلیسی با ما تماس بگیرید، با استفاده از خدمات ترجمه کتبی و شفاهی به شماره13 14 50 با ما تماس بگیرید.

  توصیه می شود به موقع تماس بگیرید تا به شما کمک کنیم- هرگز برای درخواست کمک از ما دیر نیست.

  وقتی با ما تماس می گیرید، آماده باشید

  (TFN) شما باید شماره پرونده مالیاتی (ABN) و شماره کسب و کار استرالیایی خود را موقع تماس آماده داشته باشید.

  وقتی با نماینده خدمات مشتریان صحبت می کنید، ممکن است آنها سوالاتی از شما پرسیده و هویت شما را تایید کنند. این به حفظ سوابق اطلاعات مالیاتی شما کمک می کند.

  ما نمی توانیم اطلاعات فرد دیگری را در اختیار شما قرار دهیم، حتی اگر عضو یک خانواده باشید. اگر قصد کمک به یک دوست یا عضو خانواده دارید، آنها باید موقعی که تماس می گیرید، روی خط باشند، مگر آنکه در سیستم ما، شما به عنوان «نماینده مجاز» آنها ثبت شده باشید.

  مجاز توسط دولت استرالیا ، کانبرا.

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 30 Nov 2022QC 61259