Show download pdf controls
 • पहिलो रोजगारी सुरु गर्दा

  तपाईंले काम गर्न सुरु गर्नुअगाडि

  कर फाइल संख्या प्राप्त गर्नुहोस्

  तपाईंको कर फाइल संख्या (TFN) हाम्रो कर प्रणालीले तपाईंलाई प्रदान गर्ने करदाता संख्या हो । काम गर्न सुरु गर्नुअगाडि वा काम गर्न सुरु गर्ने बित्तिकै तपाईंले TFN का लागि आवेदन दिनु पर्छ । तपाईंले आफ्नो रोगजारदातालाई TFN दिन सक्नुभएन भने तपाईंले बढी कर तिर्नु पर्ने छ ।

  TFNनिःशुल्क प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

  अर्को कदमहरुः

  आफ्नो TFN सुरक्षित राख्नुहोस्

  तपाईंले आफ्नो नाम बदलेमा, तपाईं अर्को राज्यमा बसाइ सरेमा वा विदेश गएमा पनि तपाईंको TFN परिवर्तित हुने छैन ।

  कसैलाई पनि आफ्नो TFN प्रयोग गर्न नदिनुहोस् ।

  कामको लागि आवेदन दिँदा वा इन्टरनेटबाट आफ्नो TFN नदिनुहोस् । काम गर्न सुरु गरेपछि आफ्नो रोगजारदातालाई मात्र तपाईंले आफ्नो TFN दिनु पर्छ ।


  नेपालीमा सुन्न क्लिक गर्नुहोस् ।

  Media: पहिलो काम सुरु गर्दा
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudiz4jmeExternal Link (Duration: 00:00:54)

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

  तपाईंले काम गर्न सुरु गर्नुअगाडि

  कर फाइल संख्या घोषणा फाराम पूरा गर्नुहोस्

  तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी र TFN प्राप्त गर्न तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंलाई Tax file number declaration फाराम भर्न लगाउने छन् ।

  तपाईंको रोजगारदाताले यो जानकारीको प्रयोग गरेर तपाईंले कति कर तिर्नु पर्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छन् ।

  तपाईंले 28 दिनभित्र यो घोषणा फाराम आफ्नो रोगजारदातालाई प्रदान गरिसक्नु पर्छ । तपाईंले यो काम गर्न नसकेको खण्डमा उनीहरूले तपाईंबाट बढी कर लिनु पर्ने हुन्छ ।

  तपाईंले कति कर तिर्नु पर्ने छ

  तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंको तलवबाट कर कट्टा गरी कर रकम हामीलाई दिने छन् । यसलाई 'कर कट्टी (pay as you go withholding)' भनिन्छ ।

  तपाईंले तिर्ने कर रकम निम्न कुरामा आधारित हुन्छ:

  • तपाईं कर प्रयोजनको लागि निवासी हुनु हुन्छ वा हुन्न
  • तपाईं कति आय आर्जन गर्नुहुन्छ
  • तपाईंसँग कर फाइल संख्या (TFN) छ वा छैन

  पेन्सन

  पेन्सन वा 'सुपर' रोजगारदाताले तपाईंको तलवबाट कट्टा गरेर सुपर कोश (पेन्सन कोश) मा जम्मा गर्ने रकम हो । तपाईंको सुपरमा बचत भएको रकम तपाईंको रोजगारी अवधिमा बढी रहन्छ । तपाईं अवकाशपछि उक्त रकम प्रयोग गरेर जीविकोपार्जन गर्नु हुने छ

  थप जान्नुहोस्:

  नगद प्राप्त गर्दा

  केही रोजगारदाताहरूले तपाईंलाई तलव बैंकबाट होइन नगदमा दिन्छन् । उनीहरूले निम्न कुराहरू गरेर नगदमा तलव दिए भने यो केही फरक पर्दैन:

  • तपाईंको तलवबाट कर कट्टा गरी कर रकम हामीलाई दिएमा
  • तपाईंलाई तपाईंले तिरको कर रकम देखाउने पेस्लिप दिएमा
  • तपाईंको सुपर कोशमा सही रकम जम्मा गरिदिएमा ।

  रोजगारदाताले माथि उल्लिखित कुरा नगरेमा तपाईं आफूले पाउनेभन्दा कम तलव र सुपर प्राप्त गरिरहनुभएको हुन सक्छ


  नेपालीमा सुन्न क्लिक गर्नुहोस् ।

  Media: पहिलो काम सुरु गर्दा
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudiz4s7xExternal Link (Duration: 00:01:51)

  थप जान्नुहोस्:

  कर्मचारी वा ठेकेदार

  कर्मचारी र ठेकेदार फरक फरक व्यक्ति हुन् ।

  तपाईं कुनै अर्को व्यक्तिको व्यवसायमा काम गरिरहनु भएको छ भने तपाईं कर्मचारी हो ।

  तपाईं स्व:रोजगार हुनुहुन्छ तथा आफ्नै व्यवसाय चलाइरहनु भएको छ भने तपाईं ठेकेदार हो ।

  केही रोजगारदाताहरूले तपाईंलाई ठेकेदारको रूपमा लिन्छन् र वा तपाईंलाई अष्ट्रेलियाली व्यवसाय संख्या (ABN) लिन प्रोत्साहित गर्छन् । यसो गरेर उनीहरू आफ्नो उत्तरदायित्वबाट भागिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् ।

  व्यवसाय चलाएर बस्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र ABN को आवश्यकता पर्छ । तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंलाई ठेकेदारको रूपमा व्यवहार गरेर तलव दिइरहेको छ भने तपाईंले निम्न लगायतका सुविधाहरू गुमाइरहेको हुन सक्छ:

  • बिरामी बिदा
  • तलवी बिदा
  • सुपर
  • रोजगारी बीमा ।

  थप जान्नुहोस्:

  कार्यस्थलमा हुँदाका अधिकार तथा दायित्वहरू

  अष्ट्रेलियामा काम गर्ने सबै जनासँग कामसम्बन्धी अधिकार तथा दायित्वहरू हुन्छन् । अष्ट्रेलियाली कानुनले न्यूनतम तलव तथा कार्यस्थलका सुविधाहरू निर्धारण गरेको हुन्छ ।

  न्यायोचित रोजगारी लोकपालले तपाईंलाई कामसम्बन्धी उत्तरदायित्व तथा अधिकारहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्न सक्छ । त्यहाँबाट विभिन्न भाषामा सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ ।


  नेपालीमा सुन्न क्लिक गर्नुहोस् ।

  Media: पहिलो काम सुरु गर्दा
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudiz9jqpExternal Link (Duration: 00:01:16)

  निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

  अबका कदमहरूः

  अष्ट्रेलिया सरकार, क्यानबेराद्वारा अधिकारप्राप्त.

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 17 Apr 2023QC 61272