Show download pdf controls
 • सहयोग प्राप्त गर्ने तरिका

  तपाईंलाई कर वा सुपरसम्बन्धी सहयोग चाहिन्छ भने हामीलाई निम्न टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्:

  • 13 28 61 – व्यक्तिगत प्रश्नका लागि
  • 13 28 66 – व्यवसायिक प्रश्नका लागि
  • 13 10 20 – सुपरसम्बन्धी प्रश्नका लागि

  तपाईं अंग्रेजी बाहेकका भाषा प्रयोग गरेर हामीसँग बोल्न चाहनुहुन्छ भने Translating and Interpreting Service को टेलिफोन 13 14 50 मा सम्पर्क गरी दोभाषे सेवा लिन सक्नुहुन्छ ।

  तपाईंसँग सहकार्य गर्न सकौँ भन्नका खातिर हामी तपाईंलाई समय मै सम्पर्क गर्ने सुझाव दिन्छौं- तर पनि तपाईं जुन सुकै बेला सहयोग माग्न सक्नुहुन्छ ।

  हामीलाई फोन गरेपछि के अपेक्षा गर्ने

  फोन गर्दा आफूसँग कर फाइल संख्या (TFN) वा अष्ट्रेलियाली व्यवसाय संख्या (ABN) तयार अवस्थामा राख्नुहोस् ।

  तपाईंले ग्राहक सेवा विभागका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दा ती प्रतिनिधिले तपाईंलाई चिन्न विविध प्रश्नहरू सोध्न सक्छन् । यसले तपाईंको व्यक्तिगत कर अभिलेख सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ ।

  हामी अरू कसैको जानकारी (चाहे त्यो व्यक्ति तपाईंको परिवारको सदस्य नै किन नहोस्) दिन सक्दैनौँ । तपाईं कुनै साथी वा परिवारका सदस्यलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ भने तपाईंले टेलिफोन गर्दा हामीले तपाईंलाई हाम्रो प्रणालीमा "अधिकृत प्रतिनिधि" को रूपमा दर्ता नगरेसम्म सम्बन्धित व्यक्ति तपाईंसँगै हुनु पर्छ ।

  सुन्न रुचाउनुहुन्छ?

  Media: सहयोग प्राप्त गर्ने तरिका
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4tye9dExternal Link (Duration: 00:01:25)

  अष्ट्रेलिया सरकार, क्यानबेराद्वारा अधिकारप्राप्त.

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 17 Apr 2023QC 61272