Show download pdf controls
 • Manatiling ligtas mula sa mga scam

  Ang mga scam ay dinisenyo upang lokohin ka para:

  • magbayad ng pera na hindi mo inutang
  • magbigay ka ng iyong personal na impormasyon (katulad ng TFN).

  Ito ang ilang simpleng tip upang maiwasan ang mga scam:

  • Huwag ilagay ang iyong tax file number (TFN) sa iyong resume. Ibigay lang ito sa iyong taga-empleyo pagkatapos na magsimula kang magtrabaho.
  • Huwag pahintulutan ang iyong mga kaibigan o miyembro ng pamilya na gamitin ang iyong TFN
  • Huwag ibahagi ang iyong mga online password kanino man.
  • Huwag isama ang iyong TFN, mga password o iba pang mga sensitibong impormasyon sa mga email.
  • Kung ikaw ay gumagamit ng isang ahente ng buwis, siguraduhin na sila ay nakarehistro.

  I-klik para makinig sa Pilipino

  Media: Manatiling ligtas mula sa mga scam
  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4x98r5External Link (Duration: 00:00:53)

  Tingnan din:

  Susunod na hakbang:

  Awtorisado ng Pamahalaan ng Australia, Canberra.

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 17 Apr 2023QC 61268