ato logo
Search Suggestion:

भुक्तानीमा सहायता

Last updated 25 April 2021

तपाईं समय मै तिर्न सक्नुहुन्न भने तपाईं किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नुहुन्छ ।

तपाईं म्यादभित्र तिर्न सक्नुहुन्न भने पनि तपाईंले क्रियाकलापको विवरणहरू तथा कर फिर्ता फाराम समय मै पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले तपाईं आफ्नो दायित्वप्रति सजग हुनुहुन्छ र आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्दो प्रयास गरिरहनुभएको छ भन्ने कुरा देखाउँछ ।

निम्न कुराको बारेमा थाह पाउनुहोस्:

निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

भुक्तानी योजना

किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने योजना बनाउँदा, तपाईंले निम्न कुरामा विचार पुर्‍याउने पर्ने हुन्छ:

 • किस्तामा तोकिएको रकम पुर्‍याउन तपाईं कति रकम तिर्न सक्नुहुन्छ (म्याद नाघेको रकममा तिर्नु पर्ने ब्याजसहित)
 • तपाईंको भविष्यको उत्तरदायित्व

केही परिस्थितिमा हामीले तपाईंको आर्थिक अवस्था र परिस्थितिको बारेमा थप जान्नु पर्ने हुन सक्छ । हामीहरू दुबै जना अनुकूल हुने खालको भुक्तानी योजना बनाउन सहकार्य गर्न सकियोस् भन्नका लागि हामीले तपाईंको आर्थिक अवस्था र परिस्थितिको बारेमा जान्नु पर्ने हुन्छ ।

अथवा निम्न एकाइको सन्दर्भमा लागू हुने जानकारी हेर्नुहोस् ।

व्यक्तिगत तथा एकलौटी व्यवसायी

तपाईंले $200,000 वा सोभन्दा कम रकम तिर्नु पर्ने छ भने तपाईं अनलाइन सेवा प्रयोग गरी सबैभन्दा सहज रूपमा भुक्तानी योजना बनाउन सक्नुहुन्छ ।

अनलाइन सेवा प्रयोग गर्न तपाईंसँग ATO सँग जोडिएको myGov खाता हुनु पर्छ । तपाईं भुक्तानी योजना सेट अप गर्न, संशोधन गर्ने वा रद्द गर्न योग्य हुन सक्नुहुन्छ ।

हामी तपाईंलाई तपाईंले तिर्नु पर्ने रकम चाँडोभन्दा चाँडो ब्याज नतिर्नु पर्ने गरी तिर्न सहयोग गर्न चाहन्छौँ ।

तपाईंले भुक्तानी योजना सेट अप गर्दा तपाईंलाई निम्न कुरा उपलब्ध गराइने छ:

 • तपाईंले तिर्नु पर्ने सुरुको रकम
 • तपाईंको जस्तो परिस्थिति भएका ग्राहकले तिर्न सक्ने किस्ता रकम

तपाईं माथि उल्लिखित सुरुको रकम र किस्ता रकम केही हदसम्म संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईं अनलाइनमा उपलब्ध किस्ता रकम तिर्न सक्नुहुन्न वा तपाईंले $200,000 भन्दा बढी तिर्नु पर्ने छ भने हामीलाई कार्यालय खुला रहेका बेला 13 11 42 मा टेलिफोन गरी अरू विकल्प के छन् थाह पाउनुहोस् ।

यस प्रयोजनका लागि टेलिफोन गर्नुअगाडि हामी तपाईंलाई आफू कति रकम भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यकिन गर्ने हाम्रो भुक्तानी रकम इस्टिमेटर प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छौँ ।

अबका कदमहरूः

 • myGov मा लग इन गर्नुहोस् वा a myGov खाता बनाएर ATO सँग लिंक गर्नुहोस् ।
 • आफू कति रकम तिर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यकिन गर्न भुक्तानी रकम इस्टिमेटर प्रयोग गर्नुहोस् ।

स्वचालित टेलिफोन सेवा

ढिला भएको भुक्तानी र किस्तामा भुक्तानी गर्न तपाईं हाम्रो स्वचालित टेलिफोन सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि तपाईंसँग अष्ट्रेलियाली व्यवसाय संख्या (ABN) वा कर दायर नम्बर (TFN) तथा आफूले तिर्नु पर्ने रकमको पूर्ण विवरण हुनु पर्छ ।

तपाईंले हाम्रो स्वचालित टेलिफोन सेवा प्रयोग गरेर भुक्तानी योजनामा सहभागी हुन सक्नुभएन भने पनि तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क गराउने छौँ ।

अर्को कदम:

व्यवसायहरू

तपाईंको व्यवसायले $200,000 वा सोभन्दा कम तिर्नु पर्ने छ भने तपाईं निम्न तरिकाले किस्तामा भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ ।

 • Online services for businessExternal Linkमा गई खाता र भुक्तानी र त्यसपछि भुक्तानी योजना छानेर
 • हाम्रो स्वचालित टेलिफोन सेवाको टेलिफोन 13 72 26 मा सम्पर्क गरेर
 • तपाईंको पक्षबाट भुक्तानी योजना बनाउन अनलाइन सेवा प्रयोग गर्न सक्ने आफ्नो कर एजेन्ट वा BAS एजेन्टबाट

तपाईंले कार्यालय खुला रहेका बेला हाम्रो स्वचालित टेलिफोन सेवा प्रयोग गरेर भुक्तानी योजनामा सहभागी हुन सक्नुभएन भने पनि तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क गराउने छौँ ।

भुक्तानी योजना बनाउन तपाईंसँग ABN वा TFN र तिर्नु पर्ने रकमको विवरण हुनु पर्छ ।

तपाईंको क्रियाकलापको विवरणहरूअनुसार तपाईंले रकम तिर्नुपर्ने छ भने तपाईं व्याजरहित भुक्तानी योजना को लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंले $200,000 भन्दा बढी तिर्नु पर्ने छ भने हामीलाई कार्यालय खुला रहेका बेला 13 11 42 मा टेलिफोन गरी अरू विकल्प के छन् थाह पाउनुहोस् ।

यस प्रयोजनका लागि टेलिफोन गर्नुअगाडि हामी तपाईंलाई आफू कति रकम भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यकिन गर्ने हाम्रो भुक्तानी रकम इस्टिमेटर प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छौँ ।

अबका कदमहरूः

निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

पञ्जीकृत एजेन्टहरू

तपाईं पञ्जीकृत कर वा BAS एजेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईं हाम्रो Online services for agents प्रयोग गरी आफ्नो ग्राहकको भुक्तानी योजना हेर्न, बनाउन, संशोधन गर्न वा रद्द गर्न सक्नुहुन्छ ।

निम्न अवस्थामा तपाईं आफ्ना ग्राहकका लागि भुक्तानी योजना बनाउन सक्नुहुन्छ:

 • तिर्नु पर्ने रकम $200,000 भन्दा कम छ भने
 • यो रकम तिर्ने भुक्तानी योजना बनाइसकिएको छैन भने
 • विगत दुई वर्षमा भुक्तानी योजनाअनुसार तिर्नु पर्ने रकम तिर्ने कुरामा असफल नभएको ।

अबका कदमहरूः

 • Online services for agents प्रयोग गरी आफ्नो ग्राहकको लागि भुक्तानी योजना बनाउनुहोस् ।
 • आफ्नो ग्राहकको परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्न 13 72 86 मा टेलिफोन गर्नुहोस्– सही विभागमा सम्पर्क गर्न हाम्रो द्रूत कि कोड गाइड प्रयोग गर्नुहोस् ।

म्याद नाघिसकेको रकम भुक्तानी गर्दा ब्याज नलाग्ने व्यवस्था

साना व्यवसायहरूले 12 को किस्तामा ब्याज नतिर्ने गरी रकम तिर्न पाउन सक्छन् ।

योग्यता

निम्न अवस्थामा तपाईंको व्यवसाय ब्याज नतिर्ने गरी रकम भुक्तानी गर्न पाउँछ:

 • $2 मिलियनभन्दा कमको कारोबार छ
 • विगत 12 महिनादेखि अहिलेसम्म $50,000 वा सोभन्दा कम रकम तिर्नु पर्ने छ
 • पहिला समय मै रकम बुझाएको वा विवरण पेस गरेको इतिहास छ
  • विगत 12 महिनामा एक पटक मात्र भुक्तानी गर्न असफल भएको छ
  • गतिविधिको विवरण पेस गरिएको छ
   
 • उपलब्ध व्यावसायिक उपायहरूको प्रयोग गरी वित्त (ऋण आदि) को व्यवस्था गर्न असफल भएको छ
 • भविष्यमा रकम तिर्ने क्षमता छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्छ

यसले कसरी काम गर्दछ

तपाईंले अनिवार्य रूपले 12 भित्र रकम फिर्ता हुने खालको भुक्तानी योजनामा सहमत हुनु पर्ने हुन्छ । तपाईंले किस्तामा रकम बुझाइरहनुभएको छ भने तपाईंले ब्याज तिर्नु पर्छ भन्ने कुराको जानकारी सहितको पत्र प्राप्त गर्नुभयो भने पनि तपाईंको ब्याज छुट हुने छ ।

कर्जा तिरिरहँदा:

 • तपाईं Online services for businessExternal Link, मा लग इन गरेर वा सोमवारदेखि शुक्रबार बिहान 8.00 बजे- साँझ 6.00 बजेका बीचमा 13 28 66 मा टेलिफोन गरेर आफूले तिर्न बाँकी रकम थाह पाउन सक्नुहुन्छ ।
 • तपाईंले अनिवार्य रूपले आफूले तिर्नु पर्ने रकम तिर्नु पर्छ र पेस गर्नु पर्ने कागजातहरू पेस गर्नु पर्छ ।

पञ्जीकृत कर वा BAS एजेन्टहरू Online services for agents प्रयोग गरेर वा 13 72 86 (द्रूत कि कोड1 2 5 1) मा टेलिफोन गरी तिर्न बाँकी रकम थाह पाउन सक्छन् ।

तपाईंसँग पहिलै देखि भुक्तानी योजना छ भने

तपाईं तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नु हुन्छ भने पहिलाको योजना बदलेर ब्याजरहित योजनामा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको यो अनुरोध स्वीकृत भयो भने हामी तपाईंको अघिल्लो योजना रद्द गर्ने छौँ । तपाईं नयाँ योजनामा सहभागी हुनुभएको मितिदेखि तपाईंको ब्याजरहित योजना सुरु हुने छ ।

अर्को कदम:

 • हालको योजना बदलेर ब्याजरहित योजनामा सहभागी हुन कार्यालय समयमा 13 28 66 मा टेलिफोन गर्नुहोस् ।

सुरक्षित भुक्तानी योजना

रकम भुक्तानीको सन्दर्भमा तपाईं र हामी बीच सम्झौता हुन सकेन भने हामी तपाईंले दिएको प्रत्याभुति (धरौटी) स्वीकार गर्न सक्छौँ । यसका लागि तपाईं निम्न दुई कुरा मध्ये एक गर्न सक्नुहुन्छ:

 • ऋण भुक्तानीको समय रोकिदिने अनुरोध
 • किस्ताबन्दीमा ऋण तर्ने चाहना

हामी निम्न धरौटी स्वीकार्छौँ:

 • अरू संस्थामा धरौटी नराखिएको सम्पति
 • अष्ट्रेलियाको बैङ्कको नि: शर्त ग्यारेन्टी ।

सुरक्षित भुक्तानीको बारेमा थप जानकारको लागि हामीलाई कार्यालय समयमा 13 11 42 मा टेलिफोन गर्नुहोस् ।

निम्न कुरा पनि हेर्नुहोस्ः

 • PS LA 2011/14 साधारण ऋण संकलन सामर्थ्य तथा सिद्धान्तहरू

HELP र SFSS

तपाईंको कर सूचना मूल्यांकनको अनुसार तपाईंले ऋण तिर्नुभयो भने अनिवार्य उच्च शिक्षा ऋण कार्यक्रम (HELP) वा विद्यार्थी वित्तीय अनुपालन योजना (SFSS) का कारणले तपाईंलाई ठूलो आर्थिक संकट आउँछ भने तपाईं ऋणको भुक्तानी स्थगित गरिदिने अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईंसँग ऋण नतिर्नु पर्ने अन्य कारणहरू छन् भने पनि तपाईं ऋण भुक्तानी स्थगित गरिदिन अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ ।

अर्को कदम:


QC59643