Show download pdf controls
 • Nộp tờ khai thuế lần đầu

  Hàng năm, hầu hết mọi người cần hoàn thành tờ khai thuế và nộp cho chúng tôi. Trong tờ khai thuế của quý vị, quý vị cho chúng tôi biết về tất cả lợi tức và các khoản khấu trừ của quý vị trong năm.

  Chúng tôi sử dụng thông tin này để tính toán xem quý vị có cần nộp thêm thuế hay quý vị cần lấy lại tiền (hoàn thuế) hay không.

  Việc khai thuế sẽ bao quát cả năm tài khoá từ mùng 1 tháng 7 đến 30 tháng 6. Nếu quý vị đang chuẩn bị và tự nộp tờ khai thuế thì quý vị phải nộp chậm nhất là ngày 31 tháng 10.

  Nếu quý vị muốn được hỗ trợ miễn phí để điền vào tờ khai thuế và quý vị có lợi tức thấp thì các tình nguyện viên Trợ giúp Thuế vụ được đào tạo của chúng tôi có thể giúp quý vị.

  Nếu quý vị đang sử dụng một đại diện thuế lần đầu tiên hoặc một người đại diện thuế khác vào năm ngoái thì quý vị cần phải liên lạc với họ trước ngày 31 tháng 10. Quý vị nên kiểm tra xem đại diện thuế của quý vị được đăng kí hay chưa.


  Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

  Ai cần phải nộp tờ khai thuế?

  Hàng năm, hầu hết mọi người đều cần phải hoàn thành tờ khai thuế và nộp lại cho ATO.

  Vì sao tôi cần phải nộp tờ khai thuế?

  ATO cần biết quý vị đã kiếm được bao nhiêu tiền (lợi tức) trong năm tài khóa và những khoản khấu trừ nào quý vị có thể yêu cầu. Thông tin này sẽ này giúp tính toán xem quý vị có cần nộp thêm thuế hay quý vị cần được nhận lại tiền (hoàn thuế) hay không.

  Năm tài khoá được tính từ ngày mùng 1 tháng 7 đến 30 tháng 6.

  Khi nào tôi cần phải nộp tờ khai thuế?

  Nếu quý vị tự khai thuế thì quý vị phải nộp chậm nhất là ngày 31 tháng 10 hàng năm.
  Nếu một đại diện thuế đã đăng ký giúp quý vị khai thuế thì quý vị cần bắt đầu làm việc với họ trước ngày 31 tháng 10.

  Làm thế nào để tôi có thể nộp tờ khai thuế của mình?

  Nếu quý vị tự khai thuế thì quý vị có thể nộp trực tuyến bằng myTax.
  Nếu quý vị đang sử dụng một đại diện thuế đã đăng ký thì quý vị nên đặt lịch hẹn để nói chuyện với họ.

  Tôi cần thông tin gì khi nộp tờ khai thuế?

  Quý vị sẽ cần:

  • tax file number (TFN)
  • chi tiết tài khoản ngân hàng trong trường hợp quý vị còn bị nợ tiền
  • lợi tức - để chứng minh bất kỳ khoản tiền nào mà quý vị đã kiếm được    
   • các bản tường trình lợi tức từ tất cả các chủ lao động
   • các bản tóm tắt thanh toán từ Centrelink
    
  • các khoản khấu trừ và chi phí - để chứng minh mọi khoản khấu trừ mà quý vị đang yêu cầu    
   • biên lai cho các chi phí liên quan đến công việc, các khoản quyên góp hoặc quà tặng
    

  Nếu quý vị đang khai thuế bằng myTax, quý vị cần Mã người dùng và mật khẩu myGov của quý vị Nếu quý vị chưa có tài khoản myGov , quý vị có thể tạo một tài khoản và liên kết nó đến ATO tại địa chỉ my.gov.auExternal Link (bằng tiếng Anh).

  Chủ lao động, các ngân hàng và các doanh nghiệp khác cung cấp cho ATO các chi tiết về những người mà họ đang làm việc cùng. Nếu quý vị đợi đến cuối tháng 7 thì ATO sẽ đưa các chi tiết này vào trong tờ khai thuế cho quý vị. Việc này để giúp cho việc khai thuế nhanh gọn và dễ dàng hơn cho quý vị.


  Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

  Tôi phải kê khai những nguồn lợi tức nào?

  Quý vị phải kê khai tất cả lợi tức mà quý vị nhận được trong năm tài khóa. Tức là số tiền mà quý vị đã kiếm được từ tất cả các công việc, bao gồm:

  • toàn thời gian
  • bán thời gian
  • công việc thời vụ hoặc đột xuất
  • công việc tự làm
  • công việc trả tiền mặt

  Quý vị cũng phải khai báo số tiền mà quý vị kiếm được theo những phương thức khác, bao gồm:

  • tiền lãi từ tài khoản ngân hàng
  • các khoản thanh toán của chính phủ (ví dụ từ Centrelink)
  • sở hữu một tài sản cho thuê
  • đầu tư ở nước ngoài
  • cổ tức thị trường cổ phiếu.

  Cho dù quý vị kiếm được số tiền này như thế nào thì hãy nhớ đưa nó vào tờ khai thuế của quý vị.

  Tôi có thể yêu cầu những khoản khấu trừ nào?

  Quý vị có thể kê khai xin khấu trừ cho những chi phí liên quan đến công việc của quý vị. Các khoản khấu trừ phổ biến bao gồm:

  • chi phí xe cộ và đi lại
  • quần áo, giặt là và giặt khô
  • chi phí văn phòng tại nhà
  • chi phí tự học
  • dụng cụ và thiết bị.

  Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các khoản khấu trừ mà quý vị có thể kê khai trên trang web của ATO tại địa chỉ Deductions you can claim (bằng tiếng Anh).

  Quý vị phải có khả năng xuất trình được hồ sơ, ví dụ như các loại biên lai, cho mọi khoản khấu trừ mà quý vị kê khai. Quý vị cần lưu giữ hồ sơ này trong tối thiểu năm năm. ATO có thể yêu cầu quý vị cho xem những hồ sơ này bất kì lúc nào.


  Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

  Các bước tiếp theo:

  Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

  Authorised by the Australian Government, Canberra.

   Last modified: 20 Jan 2023QC 61298