ato logo
Search Suggestion:

Thuế và hưu bổng ở Úc: Những điều quý vị cần biết

Last updated 13 April 2023

Chào mừng quý vị đến với trang web của Sở Thuế vụ Úc (ATO). Vai trò của chúng tôi là quản lý các hệ thống thuế và hưu bổng.

ATO là cơ quan thu ngân sách chính của Chính phủ Úc. Thuế trả cho các dịch vụ và cơ sở hạ tầng, như y tế công cộng và giao thông. Điều này có lợi cho tất cả người Úc.

Chúng tôi muốn làm cho thuế và hưu bổng dễ dàng nhất có thể.

Trên trang web của chúng tôi, quý vị sẽ tìm thấy thông tin về:

 • cách thức hệ thống thuế và hưu bổng vận hành tại Úc
 • học tập (đối với du học sinh)
 • lấy số hồ sơ thuế (TFN) và bắt đầu công việc đầu tiên
 • thuế và hưu bổng cho những người bắt đầu doanh vụ riêng của họ
 • nộp tờ khai thuế lần đầu
 • phát triển và theo dõi hưu bổng của quý vị.

Thuế: cách thức hoạt động và lý do tại sao chúng ta phải nộp thuế
 

Học tập tại Úc
 

Bắt đầu công việc đầu tiên
 

Được trả lương bằng tiền mặt
 

Bắt đầu doanh vụ của riêng quý vị
 

Nộp tờ khai thuế lần đầu
 

Hưu bổng: nó là gì và tại sao nó quan trọng
 

Tránh bị lừa đảo
 

Nhận trợ giúp
 

Thích nghe thông tin bằng tiếng nói? Bấm để nghe bằng Tiếng Việt

Xem bảng tra từ thuật ngữ thuế và hưu bổng.

Nếu quý vị không hiểu những thông tin này, quý vị có thể nói chuyện với một đại diện thuế hoặc liên hệ với chúng tôi.

Thuế: cách thức hoạt động và lý do tại sao chúng ta phải nộp

Thuế là gì

Thuế là tiền chúng tôi thu thay mặt chính phủ. Quý vị có thể cần phải nộp thuế nếu quý vị có lợi tức từ:

 • một công việc
 • phụ cấp và thanh toán của Centrelink
 • điều hành một doanh vụ
 • các nguồn khác (như lãi suất ngân hàng).

Tại sao chúng ta nộp thuế

Thuế chúng tôi thu được chi trả cho các dịch vụ như:

 • y tế
 • giáo dục
 • quốc phòng
 • đường bộ và đường sắt
 • an ninh xã hội và các khoản thanh toán khác từ Centrelink.

Tôi nộp thuế bằng cách nào?

Nếu quý vị làm việc cho một chủ lao động, họ sẽ lấy thuế từ tiền lương hoặc tiền công của quý vị và chuyển cho chúng tôi.

Nếu quý vị có lợi tức khác, chẳng hạn như lợi tức kinh doanh hoặc lãi ngân hàng thì quý vị có thể phải nộp thuế cho chúng tôi. Nếu quý vị cần giúp đỡ quý vị có thể liên hệ với chúng tôi hoặc một đại diện thuế đã đăng ký.

Hầu hết mọi người cần phải nộp tờ khai thuế mỗi năm để báo cho chúng tôi số:

 • lợi tức họ kiếm được
 • tiền thuế mà họ đã nộp

Chúng tôi sử dụng thông tin này để xem quý vị đã trả đúng số tiền thuế trong năm hay chưa.

Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

Media: Thuế: sự hoạt động của thuế và vì sao chúng ta phải nộp thuế
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrg4ubExternal Link (Duration: 00:01:11)

 

Học tập ở Úc

Nếu quý vị đang học tập tại Úc từ sáu tháng trở lên, quý vị có thể được coi là cư dân vì mục đích thuế. Nó khác với việc là cư dân vì mục đích di cư.

Với tư cách là một cư dân Úc vì mục đích thuế:

 • mức thuế lợi tức của quý vị giống như cư dân Úc. Nó thường thấp hơn mức thuế cho cư dân nước ngoài.
 • quý vị được hưởng những lợi ích của hệ thống thuế của Úc, như        
  • mức miễn thuế
  • chiết giảm thuế.
   

Thích nghe thông tin bằng tiếng nói?

Media: Học tập ở Úc
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4obt5aExternal Link (Duration: 00:00:27)

 

Xem thêm:

Bắt đầu công việc đầu tiên

Trước khi quý vị bắt đầu đi làm:

Nhận một số hồ sơ thuế

Số hồ sơ thuế (TFN) là số tham chiếu cá nhân của quý vị trong hệ thống thuế của chúng tôi. Quý vị nên xin cấp TFN trước khi quý vị bắt đầu công việc hoặc ngay sau đó. Nếu quý vị không có TFN để cung cấp cho chủ lao động thì quý vị sẽ phải trả thêm thuế.

TFN là miễn phí.

Bước tiếp theo:

Giữ TFN an toàn

Quý vị giữ một TFN duy nhất trọn đời ngay cả khi quý vị thay đổi tên, thay đổi công việc, di chuyển giữa các bang hay đi nước ngoài.

Đừng để người khác sử dụng TFN của quý vị, kể cả là bạn bè hoặc người thân.

Xin không cung cấp TFN trong đơn xin việc hay qua mạng. Quý vị chỉ nên cung cấp TFN cho chủ lao động sau khi bắt đầu làm việc cho họ.


Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

Media: Bắt đầu công việc đầu tiên
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudiz4kpmExternal Link (Duration: 00:00:50)

 

Xem thêm:

Khi quý vị bắt đầu đi làm

Hoàn thành kê khai số hồ sơ thuế

Chủ lao động của quý vị sẽ yêu cầu quý vị điền một Tờ khai số hồ sơ thuế để cho họ biết thông tin cá nhân và TFN của quý vị.

Chủ lao động sử dụng tờ khai này để tính toán số tiền thuế mà quý vị phải nộp.

Quý vị có 28 ngày để cung cấp tờ khai cho chủ lao động của quý vị. Nếu quý vị không cung cấp tờ khai này, họ buộc phải khấu trừ khoản thuế cao hơn từ tiền lương của quý vị.

Quý vị sẽ phải nộp bao nhiêu thuế

Chủ lao động của quý vị sẽ khấu trừ thuế từ lương của quý vị và gửi số tiền này cho chúng tôi. Khoản tiền này được gọi là 'pay as you go withholding'.

Mức thuế quý vị phải nộp phụ thuộc vào:

 • liệu quý vị là một cư dân Úc vì mục đích thuế hay không
 • lợi tức quý vị kiếm được là bao nhiêu
 • quý vị có số hồ sơ thuế (TFN) hay không.

Tiền hưu bổng

Tiền hưu bổng, hay 'hưu bổng', là một phần lợi tức của quý vị mà chủ lao động nộp vào một quỹ hưu bổng. Hưu bổng của quý vị tích lũy trong quá trình đi làm của quý vị. Quý vị sử dụng tiền hưu bổng của mình để sống khi nghỉ hưu.

Tìm hiểu thêm:

Được trả lương bằng tiền mặt

Một số chủ lao động có nguyện vọng thanh toán cho quý vị bằng tiền mặt thay vì thanh toán vào tài khoản ngân hàng của quý vị. Điều này là chấp nhận được nếu họ:

 • khấu trừ đúng khoản thuế từ lương của quý vị và gửi số tiền này cho chúng tôi.
 • cung cấp bảng lương cho thấy khoản thuế mà quý vị đã nộp
 • nộp đúng số tiền hưu bổng vào quỹ hưu bổng của quý vị.

Nếu họ không làm các điều trên thì quý vị có thể nhận được ít lương và hưu bổng hơn so với số lượng quý vị đáng được nhận.


Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

Media: Bắt đầu công việc đầu tiên
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudiz43c7External Link (Duration: 00:01:38)

 

Tìm hiểu thêm:

Nhân viên hoặc nhà thầu

Là một nhân viên sẽ khác với là một nhà thầu.

Quý vị là một nhân viên nếu quý vị đang làm việc trong doanh nghiệp của người khác.

Quý vị là một nhà thầu nếu quý vị là lao động tự do và điều hành doanh vụ của riêng mình.

Một số chủ lao động có thể làm sai khi coi quý vị như một người nhà thầu hay khuyến khích quý vị lập một số doanh nghiệp Úc (ABN) để cố gắng tránh né trách nhiệm của họ.

Chỉ những cá nhân hoạt động kinh doanh mới cần có ABN. Nếu chủ lao động của quý vị trả tiền không chính xác cho quý vị như một nhà thầu, quý vị có thể bị mất những thứ như:

 • nghỉ ốm
 • tiền nghỉ lễ
 • hưu bổng
 • bảo hiểm lao động

Tìm hiểu thêm:

Quyền và nghĩa vụ tại nơi làm việc

Tất cả những người làm việc tại Úc đều có quyền và sự bảo vệ như nhau tại nơi làm việc. Mức lương tối thiểu và điều kiện nơi làm việc được thiết lập theo luật Úc.

Fair Work Ombudsman có thể cung cấp cho quý vị thông tin và lời khuyên về các quyền và nghĩa vụ tại nơi làm việc của quý vị. Họ có thông tin này trong các ngôn ngữ khác nhau.


Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

Media: Bắt đầu công việc đầu tiên
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudiz9kqhExternal Link (Duration: 00:01:01)

 

Xem thêm:

Bắt đầu doanh vụ của riêng quý vị

Kiếm tiền từ một doanh vụ thường đồng nghĩa với việc quý vị sẽ cần phải nộp thuế.

Quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu hoàn lại một số khoản khấu trừ cho chi phí kinh doanh để giảm thuế của quý vị.

Nếu quý vị thuê người làm trong doanh nghiệp của quý vị thì quý vị phải nộp thuế và hưu bổng cho họ.

Nếu quý vị không chắc chắn những gì quý vị cần làm, hãy hỏi một đại diện thuế đã đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Xem thêm:

Trước khi quý vị bắt đầu kinh doanh

Doanh vụ hay sở thích

Điều quan trọng là phải biết liệu hoạt động của quý vị là một doanh vụ hoặc sở thích.

"Sở thích" có nghĩa là một cái gì đó quý vị làm trong thời gian rảnh rỗi để giải trí. Nếu quý vị có ý định kiếm lợi nhuận thì tức là quý vị đang thực hiện một doanh vụ.

Nếu quý vị đang thực hiện một doanh vụ thì quý vị có các yêu cầu pháp lý như:

 • cho chúng tôi biết quý vị đã kiếm được bao nhiêu lợi tức
 • lưu giữ hồ sơ cho bất kỳ chi phí nào mà quý vị muốn yêu cầu hoàn lại.

Chọn lựa cấu trúc doanh nghiệp

Có bốn loại hình kinh doanh chính ở Úc - kinh doanh cá thể, hợp doanh, công ty và quỹ ủy thác.

Mỗi cấu trúc có các quy định về thuế vụ và báo cáo khác nhau. Những điều này ảnh hưởng đến số tiền thuế quý vị phải nộp và những gì xảy ra nếu quý vị mắc nợ. Quý vị cần hiểu các quy định này trước khi chọn lựa cấu trúc doanh nghiệp.

Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

Media: Mở một doanh nghiệp riêng
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrcuhbExternal Link (Duration: hh:mm)

 

Xem thêm:

Bắt đầu kinh doanh

Đăng kí doanh nghiệp

Khi quý vị bắt đầu một doanh vụ mới, quý vị cần phải có:

 • số doanh nghiệp Úc (ABN)
 • số hồ sơ thuế (TFN) - nếu quý vị chưa có

Tùy thuộc vào số tiền quý vị kiếm được và quý vị có nhân viên hay không, quý vị cũng có thể cần phải đăng ký:

 • thuế hàng hóa và dịch vụ (GST)
 • Giữ lại phần tiền thuế khi trả lương nhân viên (PAYG Withholding)
 • thuế phụ bổng (FBT).
Xin cấp TFN cho doanh nghiệp

Tất cả các doanh nghiệp đều cần một số hồ sơ thuế (TFN).

Nếu quý vị đang điều hành doanh nghiệp của mình với tư cách là một hộ kinh doanh cá thể, quý vị có thể sử dụng TFN cá nhân của mình.

Đối với các cấu trúc doanh nghiệp khác, quý vị cần có TFN cho doanh nghiệp của mình khi quý vị đăng ký ABN.

Xin cấp ABN

Số doanh nghiệp Úc (ABN) là số duy nhất để doanh nghiệp của quý vị sử dụng khi giao dịch với các doanh nghiệp khác, chính phủ và ATO.

Không phải ai cũng cần có ABN. Quý vị chỉ cần nó nếu quý vị đang điều hành một doanh nghiệp.

Quý vị phải đưa ABN của quý vị vào hóa đơn của quý vị. Nếu quý vị không thực hiện thì các doanh nghiệp khác sẽ giữ thuế nhiều hơn bình thường từ bất kỳ khoản thanh toán nào họ thực hiện cho quý vị và nộp thuế đó cho chúng tôi.

ABN được cấp miễn phí.

Xem thêm:

Đăng ký GST và các loại thuế khác

Quý vị có thể cần phải đăng ký GST và các loại thuế khác, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp quý vị đang điều hành.

Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

Media: Mở một doanh nghiệp riêng
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrprckExternal Link (Duration: 00:01:33)

 

Xem thêm:

Khai báo và nộp thuế

Nếu quý vị đang điều hành một doanh nghiệp, quý vị cần phải nộp thuế cho phần tiền doanh nghiệp của quý vị kiếm được. Loại khai thuế quý vị nộp tùy thuộc vào cấu trúc doanh nghiệp của quý vị. Quý vị cũng có thể cần phải nộp tường trình hoạt động.

Khai thuế

Khai thuế là để cho chúng tôi biết:

 • doanh nghiệp của quý vị đã kiếm được bao nhiêu tiền
 • quý vị đã nộp bao nhiêu thuế

Quý vị phải nộp tờ khai thuế mỗi năm.

Nếu quý vị điều hành doanh nghiệp của mình như là hộ kinh doanh cá thể thì quý vị sẽ sử dụng tờ khai thuế cá nhân để nộp thông tin thuế doanh nghiệp của mình.

Nếu quý vị điều hành doanh nghiệp của mình dưới hình thức hợp doanh, công ty hoặc quỹ ủy thác thì quý vị sử dụng một loại khai thuế khác chỉ dành cho doanh nghiệp của quý vị.

Xem thêm:

Tường trình hoạt động

Tường trình hoạt động khác với việc khai thuế. Các doanh nghiệp sử dụng tường trình hoạt động để khai báo và nộp thuế như:

 • thuế hàng hóa và dịch vụ (GST)
 • các khoản làm đâu trả đó định kỳ (PAYG)

Nếu quý vị có đăng ký GST, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một tờ tường trình hoạt động kinh doanh (BAS). Chúng tôi gửi cho hầu hết các doanh nghiệp BAS của họ sau mỗi ba tháng.

Nếu quý vị không có đăng ký GST, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo định kì thay vì một BAS. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị trong năm đầu tiên hoặc năm thứ hai của doanh nghiệp quý vị.

Xem thêm:

Yêu cầu các khoản khấu trừ và giảm thuế

Nếu quý vị chi tiền cho các chi phí doanh nghiệp thì quý vị có thể yêu cầu hoàn lại khấu trừ thuế. Điều này có nghĩa là quý vị nộp ít thuế hơn.

Một số doanh nghiệp cũng có thể đủ điều kiện để được giảm thuế, chiết giảm hoặc bồi hoàn thuế.

Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

Media: Mở một doanh nghiệp riêng
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrqmdoExternal Link (Duration: 00:01:36)

 

Xem thêm:

Trả lương cho nhân viên

Nếu doanh nghiệp của quý vị có nhân viên hoặc nhà thầu, ngay cả khi họ là gia đình thì có một số điều mà quý vị cần làm thêm.

Trả lương nhân viên

Khai báo TFN

Vào ngày đầu tiên một nhân viên bắt đầu làm việc cho quý vị, quý vị phải yêu cầu họ điền vào mẫu khai báo số hồ sơ thuế. Nếu họ không làm như vậy thì quý vị sẽ phải trích tiền thuế từ tiền lương của họ ở mức cao nhất và gửi cho chúng tôi.

Xem thêm:

Giữ lại phần tiền thuế khi trả lương nhân viên (PAYG Withholding)

Khi quý vị có nhân viên, quý vị sẽ khấu trừ thuế từ lương của quý vị và gửi số tiền này cho chúng tôi. Khoản tiền này được gọi là giữ lại phần tiền thuế khi trả lương nhân viên (PAYG Withholding).

Xem thêm:

Trả tiền hưu bổng

Khi quý vị có nhân viên, quý vị phải trả các khoản đóng góp hưu bổng cho các nhân viên đủ điều kiện. Quý vị gửi số tiền này vào quỹ hưu bổng của họ. Đây được gọi là ‘bảo đảm hưu bổng’ (''super guarantee').

Xem thêm:

Bảng lương Gộp (Single Touch Payroll - STP)

Bảng lương gộp có nghĩa là quý vị cần cho chúng tôi biết thông tin về bảng lương của nhân viên mỗi khi quý vị trả lương cho họ. Quý vị cần phải khai báo:

 • tiền lương hoặc tiền công được trả
 • khấu trừ thuế
 • đóng góp hưu bổng

Thời điểm và cách thức mà quý vị khai báo phụ thuộc vào số lượng nhân viên mà doanh nghiệp của quý vị có.

Quý vị có thể nhận được phần mềm doanh nghiệp đặc biệt sẽ giúp quý vị khai báo thông tin này cho chúng tôi. Có những sản phẩm phần mềm miễn phí và chi phí thấp.

Xem thêm:

Thanh toán cho nhà thầu

Nếu quý vị thuê một nhà thầu làm việc cho doanh nghiệp của quý vị, có một số quy định thuế và hưu bổng khác nhau. Điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa nhân viên và nhà thầu.

Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

Media: Mở một doanh nghiệp riêng
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrqatiExternal Link (Duration: 00:01:43)

 

Xem thêm:

Lưu giữ hồ sơ kinh doanh

Lưu giữ hồ sơ là điều cần thiết để điều hành doanh nghiệp của quý vị đúng cách. Quý vị phải lưu giữ một số hồ sơ trong ít nhất năm năm. Lưu giữ hồ sơ chính xác cũng giúp quý vị:

 • hiểu được cách mà doanh nghiệp của quý vị đang vận hành
 • theo dõi được các khoản lợi tức và chi phí
 • cho ngân hàng hoặc người cho vay biết doanh nghiệp của quý vị đang hoạt động như thế nào

Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

Media: Mở một doanh nghiệp riêng
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrxit9External Link (Duration: 00:00:25)

 

Nộp tờ khai thuế lần đầu

Hàng năm, hầu hết mọi người cần hoàn thành tờ khai thuế và nộp cho chúng tôi. Trong tờ khai thuế của quý vị, quý vị cho chúng tôi biết về tất cả lợi tức và các khoản khấu trừ của quý vị trong năm.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để tính toán xem quý vị có cần nộp thêm thuế hay quý vị cần lấy lại tiền (hoàn thuế) hay không.

Việc khai thuế sẽ bao quát cả năm tài khoá từ mùng 1 tháng 7 đến 30 tháng 6. Nếu quý vị đang chuẩn bị và tự nộp tờ khai thuế thì quý vị phải nộp chậm nhất là ngày 31 tháng 10.

Nếu quý vị muốn được hỗ trợ miễn phí để điền vào tờ khai thuế và quý vị có lợi tức thấp thì các tình nguyện viên Trợ giúp Thuế vụ được đào tạo của chúng tôi có thể giúp quý vị.

Nếu quý vị đang sử dụng một đại diện thuế lần đầu tiên hoặc một người đại diện thuế khác vào năm ngoái thì quý vị cần phải liên lạc với họ trước ngày 31 tháng 10. Quý vị nên kiểm tra xem đại diện thuế của quý vị được đăng kí hay chưa.


Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

Media: Nộp tờ khai thuế đầu tiên
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizr4gtExternal Link (Duration: 00:00:55)

 

Ai cần phải nộp tờ khai thuế?

Hàng năm, hầu hết mọi người đều cần phải hoàn thành tờ khai thuế và nộp lại cho ATO.

Vì sao tôi cần phải nộp tờ khai thuế?

ATO cần biết quý vị đã kiếm được bao nhiêu tiền (lợi tức) trong năm tài khóa và những khoản khấu trừ nào quý vị có thể yêu cầu. Thông tin này sẽ này giúp tính toán xem quý vị có cần nộp thêm thuế hay quý vị cần được nhận lại tiền (hoàn thuế) hay không.

Năm tài khoá được tính từ ngày mùng 1 tháng 7 đến 30 tháng 6.

Khi nào tôi cần phải nộp tờ khai thuế?

Nếu quý vị tự khai thuế thì quý vị phải nộp chậm nhất là ngày 31 tháng 10 hàng năm.
Nếu một đại diện thuế đã đăng ký giúp quý vị khai thuế thì quý vị cần bắt đầu làm việc với họ trước ngày 31 tháng 10.

Làm thế nào để tôi có thể nộp tờ khai thuế của mình?

Nếu quý vị tự khai thuế thì quý vị có thể nộp trực tuyến bằng myTax.
Nếu quý vị đang sử dụng một đại diện thuế đã đăng ký thì quý vị nên đặt lịch hẹn để nói chuyện với họ.

Tôi cần thông tin gì khi nộp tờ khai thuế?

Quý vị sẽ cần:

 • tax file number (TFN)
 • chi tiết tài khoản ngân hàng trong trường hợp quý vị còn bị nợ tiền
 • lợi tức - để chứng minh bất kỳ khoản tiền nào mà quý vị đã kiếm được      
  • các bản tường trình lợi tức từ tất cả các chủ lao động
  • các bản tóm tắt thanh toán từ Centrelink
   
 • các khoản khấu trừ và chi phí - để chứng minh mọi khoản khấu trừ mà quý vị đang yêu cầu      
  • biên lai cho các chi phí liên quan đến công việc, các khoản quyên góp hoặc quà tặng
   

Nếu quý vị đang khai thuế bằng myTax, quý vị cần Mã người dùng và mật khẩu myGov của quý vị Nếu quý vị chưa có tài khoản myGov , quý vị có thể tạo một tài khoản và liên kết nó đến ATO tại địa chỉ my.gov.auExternal Link (bằng tiếng Anh).

Chủ lao động, các ngân hàng và các doanh nghiệp khác cung cấp cho ATO các chi tiết về những người mà họ đang làm việc cùng. Nếu quý vị đợi đến cuối tháng 7 thì ATO sẽ đưa các chi tiết này vào trong tờ khai thuế cho quý vị. Việc này để giúp cho việc khai thuế nhanh gọn và dễ dàng hơn cho quý vị.


Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

Media: Nộp tờ khai thuế đầu tiên
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizfqsxExternal Link (Duration: 00:02:01)

 

Tôi phải kê khai những nguồn lợi tức nào?

Quý vị phải kê khai tất cả lợi tức mà quý vị nhận được trong năm tài khóa. Tức là số tiền mà quý vị đã kiếm được từ tất cả các công việc, bao gồm:

 • toàn thời gian
 • bán thời gian
 • công việc thời vụ hoặc đột xuất
 • công việc tự làm
 • công việc trả tiền mặt

Quý vị cũng phải khai báo số tiền mà quý vị kiếm được theo những phương thức khác, bao gồm:

 • tiền lãi từ tài khoản ngân hàng
 • các khoản thanh toán của chính phủ (ví dụ từ Centrelink)
 • sở hữu một tài sản cho thuê
 • đầu tư ở nước ngoài
 • cổ tức thị trường cổ phiếu.

Cho dù quý vị kiếm được số tiền này như thế nào thì hãy nhớ đưa nó vào tờ khai thuế của quý vị.

Tôi có thể yêu cầu những khoản khấu trừ nào?

Quý vị có thể kê khai xin khấu trừ cho những chi phí liên quan đến công việc của quý vị. Các khoản khấu trừ phổ biến bao gồm:

 • chi phí xe cộ và đi lại
 • quần áo, giặt là và giặt khô
 • chi phí văn phòng tại nhà
 • chi phí tự học
 • dụng cụ và thiết bị.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các khoản khấu trừ mà quý vị có thể kê khai trên trang web của ATO tại địa chỉ Deductions you can claim (bằng tiếng Anh).

Quý vị phải có khả năng xuất trình được hồ sơ, ví dụ như các loại biên lai, cho mọi khoản khấu trừ mà quý vị kê khai. Quý vị cần lưu giữ hồ sơ này trong tối thiểu năm năm. ATO có thể yêu cầu quý vị cho xem những hồ sơ này bất kì lúc nào.


Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

Media: Nộp tờ khai thuế đầu tiên
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizf7f1External Link (Duration: 00:01:14)

 

Hưu bổng: nó là gì và tại sao nó quan trọng

Tiền hưu bổng, hay 'hưu bổng', là một phần lợi tức của quý vị mà chủ lao động trả vào một quỹ hưu bổng. Hưu bổng của quý vị tích lũy trong quá trình đi làm của quý vị. Quý vị sử dụng tiền hưu bổng của mình để sống khi nghỉ hưu.

Tiền hưu bổng rất quan trọng, bởi vì quý vị càng tiết kiệm được nhiều hưu bổng thì quý vị sẽ càng có thêm nhiều tiền khi nghỉ hưu.

Có những giới hạn độ tuổi trong việc quý vị có thể tiếp cận tiền hưu bổng. Hãy cẩn thận nếu có người đề nghị giúp quý vị rút tiền hưu bổng sớm. Nó có thể là bất hợp pháp.

Nếu quý vị đang làm việc ở Úc bằng visa tạm thời và quý vị về nước, quý vị có thể tiếp cận vào hưu bổng của quý vị. Việc này được gọi là thanh toán hưu bổng khi rời khỏi Úc (DASP).

Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

Media: Hưu bổng: hưu bổng là gì và tại sao nó lại quan trọng
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrm76yExternal Link (Duration: 00:00:45)

 

Xem thêm:

Tránh bị lừa đảo

Lừa đảo xuất hiện để lừa quý vị

 • trả tiền mà quý vị không nợ
 • làm lộ thông tin cá nhân của quý vị (chẳng hạn như TFN của quý vị).

Dưới đây là một số mẹo đơn giản để tránh lừa đảo:

 • Đừng đưa số hồ sơ thuế (TFN) vào trong sơ yếu lí lịch. Chỉ đưa nó cho chủ lao động sau khi quý vị đã bắt đầu làm việc.
 • Đừng để bạn bè hoặc người thân sử dụng TFN của quý vị
 • Đừng chia sẻ mật khẩu trực tuyến của quý vị với bất cứ ai.
 • Đừng đưa TFN, mật khẩu hoặc thông tin nhạy cảm khác vào trong email.
 • Nếu quý vị đang sử dụng đại diện thuế, hãy đảm bảo rằng họ đã đăng ký.

Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

Media: Giữ an toàn để tránh các vụ lừa đảo
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizdg3cExternal Link (Duration: 00:00:42)

 

Xem thêm:

Nhận trợ giúp

Nếu quý vị cần trợ giúp về thuế hoặc hưu bổng, hãy gọi cho chúng tôi:

 • 13 28 61 - đối với các câu hỏi cho cá nhân
 • 13 28 66 - đối với các câu hỏi cho doanh nghiệp
 • 13 10 20 - đối với các câu hỏi về hưu bổng

Nếu quý vị muốn nói chuyện với chúng tôi bằng một ngôn ngữ không phải tiếng Anh, hãy gọi cho chúng tôi qua Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch theo số 13 14 50.

Chúng tôi khuyến khích quý vị liên hệ với chúng tôi sớm để chúng tôi có thể làm việc với quý vị - không bao giờ là quá muộn để yêu cầu chúng tôi giúp đỡ.

Quý vị cần chuẩn bị gì khi gọi cho chúng tôi

Quý vị nên chuẩn bị sẵn số hồ sơ thuế (TFN) hoặc số doanh nghiệp Úc (ABN) khi quý vị gọi.

Khi quý vị nói chuyện với một đại diện dịch vụ khách hàng, họ có thể hỏi quý vị một loạt câu hỏi để giúp nhận dạng quý vị. Các câu hỏi này giúp bảo vệ hồ sơ thuế cá nhân của quý vị.

Chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị thông tin về người khác, ngay cả khi họ ở trong gia đình. Nếu quý vị đang giúp đỡ một người bạn hoặc thành viên gia đình, họ phải ở bên quý vị khi quý vị gọi điện trừ khi quý vị được ghi là 'đại diện ủy quyền' của họ trong hệ thống của chúng tôi.

Lắng nghe bằng Tiếng Việt

Media: Nhận trợ giúp
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4obxxmExternal Link (Duration: 00:01:26)

 

Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

Authorised by the Australian Government, Canberra.

QC61298