ato logo
Search Suggestion:

Thuế và hưu bổng ở Úc

Những điều quý vị cần biết về thuế và hưu bổng.

7 July 2024

Vai trò của chúng tôi

Chúng tôi là Sở Thuế Vụ Úc (ATO) Vai trò của chúng tôi là quản lý các hệ thống thuế, hưu bổng và đăng ký.

Thuế trả cho các dịch vụ và cơ sở hạ tầng, như y tế công cộng và giao thông. Điều này có lợi cho tất cả người Úc.

Chúng tôi muốn làm cho thuế và hưu bổng dễ dàng nhất có thể.

Trên trang mạng của chúng tôi, quý vị sẽ tìm thấy thông tin về:

 • cách thức hệ thống thuế và hưu bổng vận hành tại Úc
 • học tập (đối với du học sinh)
 • lấy số hồ sơ thuế (TFN) và bắt đầu công việc đầu tiên
 • thuế, hưu bổng và đăng ký cho những người bắt đầu việc kinh doanh riêng của họ
 • khai thuế
 • phát triển và theo dõi hưu bổng của quý vị.

Thuế hoạt động như thế nào và vì sao chúng ta phải nộp thuế

Tax and Super Basics - Tax how it works 120x120px.png

 

Học tập ở Úc và thuế

Tax and Super Basics - Studying in Australia 120x120px.png
       

Bắt đầu công việc đầu tiên

Tax and Super Basics - Starting your first job 120x120px.png
       

Nhận lương bằng tiền mặt

Tax and Super Basics - Getting paid in cash 120x120px.png
       

Hệ thống kinh tế chia sẻ

Tax and Super Basics - Sharing economy 120x120px.png

Bắt đầu việc kinh doanh của riêng quý vị

Tax and Super Basics - Starting your own business 120x120px.png

Khai thuế

Tax and Super Basics - Lodging your first tax return 120x120px.png

Giúp trả nợ

Tax and Super Basics - Help with paying debts 120x120px.png

Tại sao hưu bổng lại quan trọng

Tax and Super Basics - Super what is it 120x120px.png

Tránh khỏi các vụ lừa đảo

Tax and Super Basics - Keep safe from scams 120x120px.png

Nhận trợ giúp 

Tax and Super Basics - Getting help 120x120px.png

Tài nguyên

Tax and Super Basics - Resources 120x120px.png

Thích nghe thông tin bằng tiếng nói? Bấm để nghe bằng Tiếng Việt

Xem bảng thuật ngữ các từ về thuế và hưu bổng thông dụng của chúng tôi.

Nếu quý vị không hiểu những thông tin này, quý vị có thể nói chuyện với một đại diện thuế hoặc liên hệ với chúng tôi.

Thuế hoạt động như thế nào và vì sao chúng ta phải nộp thuế

Thuế là gì

Thuế là tiền chúng tôi thu thay mặt chính phủ. Quý vị có thể cần phải trả thuế nếu quý vị có thu nhập từ:

 • một công việc
 • phụ cấp và chi trả của Centrelink
 • điều hành một doanh vụ
 • các nguồn khác (như lãi suất ngân hàng).

Tại sao chúng ta trả thuế

Thuế chúng tôi thu được để chi trả cho các dịch vụ như:

 • y tế
 • giáo dục
 • quốc phòng
 • đường bộ và đường sắt
 • an sinh xã hội và các khoản trợ cấp khác từ CentrelinkExternal Link (bằng tiếng Anh).

Tôi nộp thuế bằng cách nào?

Nếu quý vị làm việc cho một chủ lao động, họ sẽ lấy thuế từ tiền lương hoặc tiền công của quý vị và chuyển cho chúng tôi.

Nếu quý vị có thu nhập khác, chẳng hạn như thu nhập từ kinh doanh hoặc lãi ngân hàng thì quý vị có thể phải trả thuế cho chúng tôi. Nếu quý vị cần giúp đỡ quý vị có thể liên hệ với chúng tôi hoặc một đại diện thuế có đăng ký.

Hầu hết mọi người cần phải nộp tờ khai thuế mỗi năm để nói cho chúng tôi:

 • thu nhập họ kiếm được
 • tiền thuế mà họ đã nộp.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để xem quý vị đã trả đúng số tiền thuế trong năm hay chưa.

Nếu quý vị đã trả quá nhiều thuế, quý vị sẽ được hoàn lại tiền. Nếu quý vị chưa trả đủ thuế, quý vị sẽ nhận một hóa đơn thuế mà quý vị cần phải trả đầy đủ và đúng hạn để tránh lãi suất phát sinh.

Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

Media: Thuế: sự hoạt động của thuế và vì sao chúng ta phải nộp thuế
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudsrg4ubExternal Link (Duration: 00:01:11)

Học tập ở Úc và thuế

Nếu quý vị đang học tập tại Úc từ sáu tháng trở lên, quý vị có thể được coi là một cư dân cho mục đích thuế. Nó khác với việc là cư dân vì mục đích di cư.

Với tư cách là một cư dân Úc vì mục đích thuế:

 • mức thuế thu nhập của quý vị giống như cư dân Úc. Nó thường thấp hơn mức thuế cho cư dân nước ngoài.
 • quý vị được hưởng những lợi ích của hệ thống thuế của Úc, như    
  • mức miễn thuế
  • chiết giảm thuế.

Thích nghe thông tin bằng tiếng nói?

Media: Học tập ở Úc
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4obt5aExternal Link (Duration: 00:00:27)

 Để biết thêm thông tin, hãy xem:

 

Quý vị đang bắt đầu công việc đầu tiên ở Úc

Có những điều quý vị cần biết trước khi bắt đầu công việc mới của mình.

Xin một mã số thuế trước khi quý vị bắt đầu làm việc

Mã số thuế (TFN) là số tham chiếu cá nhân của quý vị trong hệ thống thuế của chúng tôi. Quý vị nên xin cấp TFN trước khi quý vị bắt đầu công việc hoặc ngay sau đó. Nếu quý vị không có TFN để cung cấp cho chủ lao động, thì quý vị sẽ phải trả thêm thuế.

Xin cấp một TFN là miễn phí.

Giữ TFN của quý vị an toàn

Quý vị giữ TFN duy nhất này suốt đời, ngay cả khi quý vị thay đổi tên, thay đổi công việc, di chuyển giữa các bang hay đi nước ngoài.

Đừng để người khác sử dụng TFN của quý vị, kể cả là bạn bè hoặc người thân.

Không bao giờ cung cấp TFN trong đơn xin việc hay qua mạng. Quý vị chỉ nên cung cấp TFN cho chủ lao động sau khi bắt đầu làm việc cho họ. Điều này được thực hiện bằng cách hoàn tất mẫu đơn Tờ khai mã số thuế.

Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

Media: Bắt đầu công việc đầu tiên
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudiz4kpmExternal Link (Duration: 00:00:50)

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Khi quý vị bắt đầu đi làm

Một khi bắt đầu làm việc, có một vài điều quý vị cần biết và thực hiện.

Hoàn thành kê khai mã số thuế

Chủ lao động sẽ yêu cầu quý vị điền một mẫu đơn Tờ khai mã số thuế để cho biết thông tin cá nhân và TFN của quý vị.

Chủ lao động sử dụng tờ khai này để tính toán số tiền thuế mà quý vị phả trả.

Quý vị có 28 ngày để cung cấp tờ khai cho chủ lao động của quý vị. Nếu quý vị không cung cấp tờ khai này, họ buộc phải khấu trừ khoản thuế cao hơn từ lương của quý vị.

Quý vị sẽ phải nộp bao nhiêu thuế

Chủ lao động của quý vị sẽ khấu trừ thuế từ lương của quý vị và gửi số tiền này cho chúng tôi. Khoản tiền này được gọi là 'pay as you go withholding'.

Mức thuế quý vị phải nộp phụ thuộc vào:

 • liệu quý vị là một cư dân Úc cho mục đích thuế hay không
 • thu nhập quý vị kiếm được là bao nhiêu
 • cho dù quý vị có TFN hay không.

Hàng năm, hầu hết mọi người cần hoàn thành tờ khai thuế và nộp cho chúng tôi.

Tiền hưu bổng

Hưu bổng, hoặc 'super', là số tiền mà chủ lao động trả theo thu nhập thường xuyên của quý vị vào một quỹ hưu bổng mà quý vị có thể chọn. Quý vị cũng có thể đóng góp cho hưu bổng của mình. Hưu bổng của quý vị tích lũy trong quá trình đi làm của quý vị. Quý vị sử dụng tiền hưu bổng của mình để sống khi nghỉ hưu.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Nhận lương bằng tiền mặt

Một số chủ lao động có nguyện vọng trả bằng tiền mặt thay vì trả vào tài khoản ngân hàng của quý vị. Điều này là chấp nhận được nếu họ:

 • khấu trừ đúng khoản thuế từ lương của quý vị và gửi số tiền này cho chúng tôi
 • cung cấp bảng lương cho thấy khoản thuế mà quý vị đã nộp
 • trả đúng số tiền hưu bổng vào quỹ hưu bổng của quý vị.

Nếu họ không làm các điều trên thì quý vị có thể nhận được ít lương và hưu bổng hơn so với số lượng quý vị đáng được nhận.

Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

Media: Bắt đầu công việc đầu tiên
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudiz43c7External Link (Duration: 00:01:38)

 Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Hệ thống kinh tế chia sẻ

Nếu quý vị kiếm tiền thông qua nền kinh tế chia sẻ (còn được gọi là nền kinh tế tự do), thuế thu nhập và Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) có thể áp dụng cho thu nhập của quý vị. Mô hình này bao gồm:

 • cho thuê toàn bộ hoặc một phần ngôi nhà của quý vị thông qua các nền tảng như Airbnb, Vrvo hoặc FlipKey
 • chia sẻ tài sản bao gồm xe hơi, xe có toa kéo (caravan), bãi đậu xe và kho trữ hàng và các đồ dùng cá nhân thông qua các nền tảng như Camplify, Uber Carshare và Toolmates. 
 • cung cấp các dịch vụ sáng tạo hoặc chuyên nghiệp bao gồm thiết kế đồ họa, tạo trang mạng và các công việc lặt vặt như giao hàng và lắp ráp đồ nội thất thông qua các nền tảng như OneFlare, Mad Paws và Airtasker.

Thu nhập từ việc lái xe chở khách, kiếm được thông qua các nền tảng như Uber, Didi, Shebah hoặc GoCatch, phải chịu thuế thu nhập và GST. Tất cả các tài xế lái xe chở khách cần phải có Mã số Doanh nghiệp Úc (ABN) và đăng ký GST.

Nếu thu nhập của quý vị được bao gồm trong tờ khai thuế, quý vị cũng có thể được khấu trừ cho các chi phí phát sinh liên quan đến loại hình kinh tế chia sẻ này.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Thu nhập từ nhiều công việc

Nếu quý vị là cư dân Úc cho mục đích thuế cho toàn bộ hoặc một phần của năm tài chính, quý vị có thể đăng ký mức thu nhập miễn thuế. Điều này có nghĩa là chủ lao động của quý vị sẽ giữ lại ít thuế hơn từ thu nhập của quý vị. 

Nếu quý vị có nhiều hơn một công việc cùng một lúc, quý vị chỉ nên đăng ký mức thu nhập miễn thuế từ một chủ lao động để tránh phải trả thêm thuế khi quý vị khai thuế. Nói chung, quý vị nên đăng ký mức thu nhập miễn thuế từ công việc nào trả cho quý vị thu nhập cao nhất. Tuy nhiên, nếu quý vị chắc chắn tổng thu nhập của mình trong năm tài chính từ tất cả các chủ lao động sẽ là 18.200 đô la trở xuống, quý vị có thể chọn đăng ký mức thu nhập miễn thuế từ mỗi chủ trả lương. 

Khi nộp tờ khai thuế, quý vị sẽ cần phải khai báo tất cả thu nhập của mình và số tiền thuế đã được giữ lại. Chúng tôi sẽ tính toán tổng thu nhập chịu thuế của quý vị và đảm bảo quý vị đã trả đúng số tiền thuế. 

Nhân viên hay một nhà thầu độc lập

Là một nhân viên sẽ khác với là một nhà thầu độc lập.

Một nhân viên làm việc trong doanh nghiệp của người khác, trong khi đó một nhà thầu độc lập thường tự kinh doanh và điều hành doanh nghiệp của riêng họ.

Một số chủ lao động có thể sai sót khi coi quý vị như là một nhà thầu độc lập hay khuyến khích quý vị lấy một mã số doanh nghiệp Úc (ABN) và tránh né các trách nhiệm của họ.

Chỉ những cá nhân hoạt động kinh doanh mới cần có ABN. Nếu chủ lao động làm sai khi trả công cho quý vị giống như trả cho một nhà thầu độc lập, quý vị có thể bị mất những khoản như:

 • nghỉ ốm
 • tiền nghỉ lễ
 • hưu bổng
 • bảo hiểm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Làm việc với tư cách là một nhà thầu độc lập

Nhà thầu độc lập có các nghĩa vụ thuế và hưu bổng khác với nhân viên. Quý vị có thể làm việc như một nhà thầu độc lập với tư cách cá nhân (kinh doanh cá thể) hoặc bằng cách làm việc trong công ty, đối tác hoặc quỹ tín thác của riêng quý vị. Quý vị thậm chí có thể tự gọi mình là nhà thầu phụ hoặc 'subbie'.

Là một nhà thầu độc lập, quý vị đang bắt đầu hoặc điều hành doanh nghiệp của riêng mình. Do đó, quý vị cần phải trả thuế của riêng mình.

Quý vị cũng có thể cần:

 • số ABN
 • đăng ký GST
 • để biết liệu thu nhập của quý vị có tuân theo các quy định về thu nhập các dịch vụ cá nhân hay không
 • để nộp bản kê khai các khoản thanh toán chịu thuế hàng năm (TPAR)
 • để trả hưu bổng đảm bảo cho một số hoặc tất cả nhân viên của quý vị

Hơn thế nữa, làm việc với tư cách là một nhà thầu độc lập, quý vị: 

 • không được hưởng nghỉ phép có lương; ví dụ, ốm đau, nghỉ phép hàng năm, nghỉ mát hoặc nghỉ phép thâm niên
 • có trách nhiệm sửa chữa sai lầm của riêng mình bằng chi phí của riêng quý vị, và có thể cần phải trả các chi phí nếu công việc của quý vị gây ra thiệt hại hoặc thương tích
 • có quyền giao phó hoặc cho người khác thầu lại
 • mang đến công việc tất cả hoặc hầu hết mọi thứ (công cụ và thiết bị) mà quý vị cần để thực hiện công việc của mình
 • phải mua hoặc thuê các công cụ hành nghề hoặc bất kỳ thiết bị nào quý vị cần để thực hiện công việc
 • Có thể thực hiện công việc theo bất kỳ cách nào quý vị thích miễn là quý vị hoàn thành công việc theo tiêu chuẩn đã thỏa thuận hoặc theo các điều khoản cụ thể ghi trong hợp đồng hoặc thỏa thuận của quý vị.

Quyền và nghĩa vụ tại nơi làm việc

Tất cả những người làm việc tại Úc đều có quyền và sự bảo vệ như nhau tại nơi làm việc. Mức lương tối thiểu và điều kiện nơi làm việc được thiết lập theo luật Úc.

Fair Work Ombudsman có thể cung cấp cho quý vị thông tin và lời khuyên về các quyền và nghĩa vụ tại nơi làm việc của quý vị. Họ có thông tin này trong các ngôn ngữ khác nhau.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

 

Bắt đầu công việc kinh doanh của riêng quý vị ở Úc

Khi quý vị bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình (bằng tiếng Anh) quý vị sẽ có nghĩa vụ thuế. Quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu hoàn lại một số khoản khấu trừ cho chi phí kinh doanh để giảm thuế của quý vị.

Nếu quý vị thuê người làm trong doanh nghiệp của quý vị thì quý vị phải trả thuế và hưu bổng cho họ.

Nếu quý vị không chắc chắn những điều cần làm, hãy hỏi một đại diện thuế có đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Trước khi quý vị bắt đầu kinh doanh

Quý vị cần biết nếu quý vị đang kinh doanh. Chúng tôi có thông tin có sẵn bằng tiếng Anh để giúp quyết định điều này.

Nếu đang kinh doanh, quý vị có các yêu cầu pháp lý như:

 • cho chúng tôi biết quý vị đã kiếm được bao nhiêu thu nhập
 • lưu giữ các chứng từ chính xác và đầy đủ về các giao dịch kinh doanh của quý vị
 • nộp và trả các nghĩa vụ thuế đúng hạn.

Chọn lựa cấu trúc doanh nghiệp

Có 4 loại hình kinh doanh chính ở Úc:

 • kinh doanh cá thể
 • hợp doanh
 • công ty và
 • quỹ tín thác.

Chúng được gọi là các cấu trúc kinh doanh (bằng tiếng Anh).

Mỗi cấu trúc có các quy định về thuế vụ và báo cáo khác nhau. Những điều này ảnh hưởng đến số tiền thuế quý vị phải nộp và những gì xảy ra nếu quý vị mắc nợ. Quý vị cần hiểu các quy định này trước khi chọn lựa cấu trúc doanh nghiệp.

Bắt đầu kinh doanh

Đăng ký doanh nghiệp

Khi quý vị bắt đầu một doanh nghiệp, quý vị có thể cần:

 • số ABN
 • TFN, (nếu là kinh doanh cá thể, quý vị sử dụng TFN cá nhân cho doanh nghiệp của mình và nếu chọn một cấu trúc kinh doanh khác, quý vị sẽ cần phải đăng ký TFN).

Tùy thuộc vào số tiền quý vị kiếm được hay liệu quý vị có nhân viên hay không, quý vị cũng có thể cần phải đăng ký:

 • GST
 • phần tiền chủ lao động giữ lại cho người làm đâu trả đó
 • thuế phụ bổng (FBT).

Xin cấp ABN

Số doanh nghiệp Úc (ABN) là số duy nhất để doanh nghiệp của quý vị sử dụng khi giao dịch với các doanh nghiệp khác, khách hàng, chính phủ và ATO.

Không phải ai cũng được cấp một số ABN. Quý vị có thể cần nó nếu quý vị đang điều hành một doanh nghiệp.

Nếu quý vị có ABN, quý vị phải ghi nó vào hóa đơn của mình. Nếu quý vị không thực hiện thì các doanh nghiệp khác sẽ giữ thuế nhiều hơn bình thường từ bất kỳ khoản chi trả nào họ thực hiện cho quý vị và nộp thuế đó cho chúng tôi.

ABN được cấp miễn phí.

Đăng ký GST và các loại thuế khác

Quý vị có thể cần phải đăng ký GST và các loại thuế khác, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp quý vị đang điều hành.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Trả lương cho nhân viên

Nếu doanh nghiệp của quý vị có nhân viên hoặc nhà thầu độc lập, ngay cả khi họ là gia đình, thì có thêm một số điều mà quý vị cần làm.

Trả lương nhân viên

Khi thuê nhân viên, quý vị cần đảm bảo rằng mình đang thực hiện các nghĩa vụ thuế và hưu bổng.

Khai báo TFN

Vào ngày đầu tiên một nhân viên bắt đầu làm việc cho quý vị, quý vị phải yêu cầu họ điền vào mẫu khai báo mã số thuế (TFN). Nếu họ không làm như vậy thì quý vị sẽ phải trích tiền thuế từ tiền lương của họ ở mức cao nhất và gửi cho chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Phần tiền chủ lao động giữ lại cho người làm đâu trả đó

Khi quý vị có nhân viên, quý vị sẽ khấu trừ thuế từ lương của quý vị và gửi số tiền này cho chúng tôi. Khoản tiền này được gọi là phần tiền chủ lao động giữ lại cho người làm đâu trả đó.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Trả tiền hưu bổng

Khi quý vị có nhân viên, quý vị phải trả các khoản đóng góp hưu bổng cho các nhân viên đủ điều kiện. Quý vị gửi số tiền này vào quỹ hưu bổng của họ. Đây được gọi là ‘bảo đảm hưu bổng’. Quý vị phải trả hưu bổng cho nhân viên của mình đầy đủ, đúng hạn và vào đúng quỹ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Bảng lương Gộp (STP)

Bảng lương gộp có nghĩa là quý vị cần cho chúng tôi biết thông tin về bảng lương của nhân viên mỗi khi quý vị trả lương cho họ. Quý vị cần phải khai báo:

 • tiền lương hoặc tiền công được trả
 • khấu trừ thuế
 • đóng góp hưu bổng

Thời điểm và cách thức mà quý vị khai báo phụ thuộc vào số lượng nhân viên mà doanh nghiệp của quý vị có.

Quý vị có thể nhận được phần mềm doanh nghiệp đặc biệt sẽ giúp quý vị khai báo thông tin này cho chúng tôi. Có những sản phẩm phần mềm miễn phí và chi phí thấp.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Trả cho nhà thầu độc lập

Nếu quý vị thuê một nhà thầu độc lập làm việc cho doanh nghiệp của quý vị, có một số quy định thuế và hưu bổng khác nhau. Điều quan trọng là quý vị phải hiểu sự khác biệt giữa nhân viên và nhà thầu độc lập.

Trong một số trường hợp nhất định, quý vị phải trả tiền hưu bổng cho các nhà thầu độc lập được coi là nhân viên cho mục đích hưu bổng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Khai báo và nộp thuế

Nếu quý vị đang điều hành một doanh nghiệp, quý vị cần phải biết về GST. Quý vị cũng sẽ cần phải nộp tiền quý vị thu được thay mặt cho chính phủ và nhân viên của quý vị. Loại khai thuế quý vị nộp tùy thuộc vào cấu trúc doanh nghiệp của quý vị. Quý vị cũng có thể cần phải nộp tường trình hoạt động. Điều quan trọng là quý vị phải nộp và trả thuế trước ngày đáo hạn.

Khai thuế

Khai thuế là để cho chúng tôi biết:

 • doanh nghiệp của quý vị đã kiếm được bao nhiêu tiền
 • quý vị đã nộp bao nhiêu thuế.

Quý vị phải nộp tờ khai thuế mỗi năm cho doanh nghiệp.

Nếu quý vị điều hành doanh nghiệp của mình như là hộ kinh doanh cá thể thì quý vị sẽ sử dụng tờ khai thuế cá nhân để nộp thông tin thuế doanh nghiệp của mình.

Nếu quý vị điều hành doanh nghiệp của mình dưới hình thức hợp doanh, công ty hoặc quỹ ủy thác thì quý vị sử dụng một loại khai thuế khác chỉ dành cho doanh nghiệp của quý vị.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Tờ tường trình hoạt động kinh doanh

Các bản báo cáo hoạt động kinh doanh (BAS) khác với tờ khai thuế. BAS sẽ giúp quý vị làm báo cáo và nộp các khoản thuế như:

 • thuế hàng hóa và dịch vụ (GST)
 • các khoản làm đâu trả đó định kỳ (PAYG)
 • khoản PAYG giữ lại.

Khi quý vị đăng ký ABN và GST, chúng tôi sẽ tự động gửi cho quý vị một bản BAS khi đến lúc phải nộp.

Ngay cả khi quý vị không có gì để báo cáo trong BAS của mình, quý vị cũng sẽ cần phải nộp bản BAS 'trống' trước ngày đáo hạn.

Điều quan trọng là quý vị phải nộp BAS và thực hiện chi trả đúng hạn. Quý vị có thể cần phải thực hiện việc này hàng quý, hàng tháng hoặc hàng năm, tùy thuộc vào chu kỳ báo cáo và chi trả của quý vị. Nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc chi trả, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc chuyên gia thuế của quý vị để được trợ giúp quay trở lại đúng nhịp trước lần nộp thuế tiếp theo.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Yêu cầu các khoản khấu trừ và giảm thuế

Nếu quý vị chi tiền cho các chi phí doanh nghiệp thì quý vị có thể yêu cầu hoàn lại khấu trừ thuế. Điều này có nghĩa là quý vị phải nộp ít thuế hơn.

Một số doanh nghiệp cũng có thể đủ điều kiện để được giảm thuế, chiết giảm hoặc bồi hoàn thuế.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Tránh nhận hóa đơn thuế

Nếu quý vị nhận được hóa đơn thuế, quý vị cần phải đóng đầy đủ và đúng hạn để tránh phát sinh các khoản lãi suất chung.

Có một số điều quý vị có thể làm để giúp mình thành công và giúp tránh hóa đơn thuế. Khi điều hành một doanh nghiệp, có những số tiền thuộc về quý vị và những số tiền quý vị thu được thay mặt cho chính phủ và nhân viên của quý vị. Quý vị nên thiết lập một tài khoản ngân hàng riêng cho:  

 • GST
 • Phần tiền chủ lao động giữ lại cho người làm đâu trả đó
 • hưu bổng đảm bảo của nhân viên của quý vị.

Sử dụng tài khoản ngân hàng riêng biệt sẽ cho phép quý vị theo dõi tài chính của mình và giúp quý vị nộp thuế đầy đủ và đúng hạn. Đừng sử dụng tài khoản này cho dòng tiền mặt của doanh nghiệp quý vị (bằng tiếng Anh).

Lưu giữ hồ sơ kinh doanh

Lưu giữ hồ sơ là một yêu cầu pháp lý và là điều cần thiết để điều hành doanh nghiệp của quý vị đúng cách. Quý vị phải lưu giữ một số hồ sơ trong ít nhất năm năm. Lưu giữ hồ sơ chính xác cũng giúp quý vị:

 • biết liệu doanh nghiệp của quý vị đang thu được lợi nhuận hay thua lỗ
 • theo dõi thu nhập và chi phí
 • cho ngân hàng hoặc người cho vay biết tài chính doanh nghiệp của quý vị

Khai thuế

Hàng năm, hầu hết mọi người cần hoàn thành tờ khai thuế và nộp cho chúng tôi. Trong tờ khai thuế của quý vị, quý vị cho chúng tôi biết về tất cả thu nhập và các khoản khấu trừ của quý vị trong năm.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để tính toán xem quý vị có cần nộp thêm thuế hay quý vị cần lấy lại tiền (hoàn thuế) hay không.

Việc khai thuế sẽ bao quát cả năm tài khoá từ mùng 1 tháng 7 đến 30 tháng 6. Nếu quý vị đang chuẩn bị và tự nộp tờ khai thuế thì quý vị phải nộp chậm nhất là ngày 31 tháng 10.

Nếu quý vị muốn được hỗ trợ miễn phí để điền vào tờ khai thuế và quý vị có thu nhập thấp thì các tình nguyện viên Trợ giúp Thuế vụ được đào tạo của chúng tôi có thể giúp quý vị.

Nếu quý vị đang sử dụng một đại diện thuế, quý vị cần phải liên lạc với họ trước ngày 31 tháng 10. Quý vị nên kiểm tra xem đại diện thuế của quý vị được đăng ký hay chưa.

Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

Media: Nộp tờ khai thuế đầu tiên
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizr4gtExternal Link (Duration: 00:00:55)

Ai cần phải khai thuế

Hầu hết mọi người đều cần phải hoàn thành tờ khai thuế và nộp cho ATO mỗi năm. Những lý do quý vị cần nộp tờ khai thuế có thể bao gồm nếu quý vị: 

 • có bất kỳ khoản thuế nào được lấy ra (được giữ lại) từ thu nhập quý vị nhận được
 • là cư dân Úc và thu nhập chịu thuế của quý vị cao hơn ngưỡng miễn thuế (18.200 đô la)
 • muốn kê khai bất kỳ khoản khấu trừ thuế nào
 • trả hoặc nhận tiền hỗ trợ nuôi con
 • nhận được bất kỳ thu nhập nào từ hoạt động kinh doanh, đầu tư hoặc từ nước ngoài 
 • đang rời Úc hoặc sống ở nước ngoài và có khoản vay hỗ trợ học tập hoặc đào tạo. 

Nếu quý vị không biết chắc, chúng tôi có một công cụ bằng tiếng Anh để giúp quý vị.  

Vì sao tôi cần phải nộp tờ khai thuế?

ATO cần biết quý vị đã kiếm được bao nhiêu tiền (thu nhập) trong năm tài chính và những khoản khấu trừ nào quý vị có thể khai. Thông tin này sẽ này giúp tính toán xem quý vị có cần nộp thêm thuế hay quý vị cần được nhận lại tiền (hoàn thuế) hay không.

Năm tài chính được tính từ ngày mùng 1 tháng 7 đến 30 tháng 6.

Khi nào tôi cần phải nộp tờ khai thuế?

Nếu quý vị tự khai thuế thì quý vị phải nộp chậm nhất là ngày 31 tháng 10 hàng năm.

Nếu một đại diện thuế có đăng ký giúp quý vị khai thuế thì quý vị cần liên lạc với họ trước ngày 31 tháng 10.

Làm thế nào để tôi có thể nộp tờ khai thuế của mình?

Nếu tự khai thuế, quý vị có thể nộp tờ khai thuế trực tuyến với myTax (bằng tiếng Anh) .

Nếu quý vị đang sử dụng một đại diện thuế có đăng ký, thì quý vị nên đặt hẹn để nói chuyện với họ.

Tôi cần thông tin gì khi nộp tờ khai thuế?

Quý vị sẽ cần:

 • TFN
 • chi tiết tài khoản ngân hàng trong trường hợp quý vị còn bị nợ tiền
 • thu nhập - để chứng minh bất kỳ khoản tiền nào mà quý vị đã kiếm được    
  • các bản tường trình thu nhập từ tất cả các chủ lao động
  • các bản tóm tắt chi trả từ Centrelink
 • các khoản khấu trừ và chi phí - để chứng minh mọi khoản khấu trừ mà quý vị đang yêu cầu    
  • biên lai cho các chi phí liên quan đến công việc, các khoản quyên góp hoặc quà tặng

Nếu quý vị khai thuế trực tuyến bằng myTax, quý vị sẽ cần phải tạo tài khoản myGov và liên kết với ATO (bằng tiếng Anh).

Chủ lao động, các ngân hàng và các doanh nghiệp khác như quỹ bảo hiểm sức khỏe cung cấp cho ATO các chi tiết về người mà họ đang làm việc cùng. Nếu quý vị đợi đến cuối tháng 7 thì ATO sẽ đưa các chi tiết này vào trong tờ khai thuế cho quý vị. Việc này để giúp cho việc khai thuế nhanh gọn và dễ dàng hơn cho quý vị. Quý vị sẽ cần kiểm tra thông tin là chính xác và thêm bất cứ điều gì còn thiếu.

Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

Media: Nộp tờ khai thuế đầu tiên
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizfqsxExternal Link (Duration: 00:02:01)

 

Tôi phải kê khai những nguồn thu nhập nào?

Quý vị phải kê khai tất cả thu nhập mà quý vị nhận được trong năm tài khóa. Tức là số tiền mà quý vị đã kiếm được từ tất cả các công việc, bao gồm:

 • toàn thời gian
 • bán thời gian
 • công việc thời vụ hoặc đột xuất
 • công việc tự làm
 • công việc trả tiền mặt.

Quý vị cũng phải khai báo số tiền mà quý vị kiếm được theo những phương thức khác, bao gồm:

 • tiền lãi từ các tài khoản ngân hàng
 • các khoản trợ cấp của chính phủ (ví dụ từ Centrelink)
 • sở hữu một tài sản cho thuê
 • thu nhập và đầu tư ở nước ngoài
 • cổ tức thị trường cổ phiếu
 • phân chia từ quan hệ đối tác và quỹ tín thác

Cho dù quý vị kiếm được số tiền này như thế nào thì hãy nhớ đưa nó vào tờ khai thuế của quý vị.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Tôi có thể yêu cầu những khoản khấu trừ nào?

Quý vị có thể kê khai xin khấu trừ cho những chi phí liên quan đến công việc của quý vị. Các khoản khấu trừ phổ biến bao gồm:

 • chi phí xe hơi, vận chuyển và đi lại
 • Công cụ, máy tính và vật dụng quý vị sử dụng cho công việc
 • Các chi phí quần áo và giặt ủi
 • chi phí làm việc tại nhà
 • chi phí tự học

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Quý vị phải có khả năng xuất trình được các chứng từ, (ví dụ như các biên nhận), cho mọi khoản khấu trừ mà quý vị kê khai. Quý vị cần lưu giữ các chứng từ này trong tối thiểu 5 năm. ATO có thể yêu cầu quý vị cho xem những chứng từ này bất kỳ lúc nào.

Nhấp để nghe bằng tiếng Việt

Media: Nộp tờ khai thuế đầu tiên
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudizf7f1External Link (Duration: 00:01:14)

 Điều gì xảy ra sau khi tôi nộp tờ khai thuế?

Hầu hết các tờ khai thuế nộp trực tuyến được xử lý trong vòng 2 tuần. Nếu tờ khai thuế của quý vị cần được xử lý thủ công, có thể mất nhiều thời gian hơn. Quý vị có thể kiểm tra trạng thái thông qua tài khoản myGov của mình. Sau khi tờ khai thuế của quý vị đã được xử lý, ATO sẽ gửi cho quý vị một thông báo đánh giá đến hộp thư myGov của quý vị. Thông báo sẽ cho biết nếu quý vị được hoàn lại tiền hoặc nếu quý vị có hóa đơn thuế phải trả.

Nếu quý vị nhận được hóa đơn thuế, hãy trả trước ngày đến hạn ghi trên thông báo đánh giá của quý vị.

Trả hóa đơn thuế của quý vị

ATO cung cấp các phương thức chi trả khác nhau để trả hóa đơn thuế của quý vị. Các cách chi trả dễ dàng và an toàn nhất là bằng BPAY® hoặc thông qua các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

Nếu quý vị không thể trả hóa đơn thuế đầy đủ và đúng hạn, có sẵn các lựa chọn hỗ trợ có sẵn (bằng tiếng Anh). Quý vị có thể thiết lập một kế hoạch chi trả (bằng tiếng Anh) sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Việc trả góp cho các lộ trình chi trả nên được hoàn thành trong khung thời gian ngắn nhất có thể để giúp giảm lãi suất phát sinh. Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc chuyên viên thuế của quý vị trước ngày đến hạn.

 

Tại sao hưu bổng lại quan trọng

Tiền hưu bổng, hay còn gọi là hưu bổng, là tiền được dành riêng ra trong suốt cuộc đời đi làm của quý vị để quý vị sử dụng khi nghỉ hưu. Hưu bổng là tiền được trả bởi chủ lao động của quý vị, ngoài thu nhập thường xuyên của quý vị, vào một quỹ hưu bổng mà quý vị có thể chọn. Quý vị cũng có thể đóng góp cho hưu bổng của mình.

Tiền hưu bổng là quan trọng bởi vì quý vị tiết kiệm được càng nhiều, thì quý vị sẽ có nhiều tiền hơn để nghỉ hưu. Nó có thể là một trong những tài sản lớn nhất quý vị sẽ tích lũy trong đời.

Có những giới hạn độ tuổi trong việc quý vị có thể tiếp cận tiền hưu bổng. Quý vị có thể rút hưu bổng của mình khi:

 • đến tuổi được rút tiền hưu bổng và nghỉ hưu
 • đáp ứng yêu cầu rút tiền hưu bổng sớm, hoặc
 • bước sang tuổi 65 (ngay cả khi quý vị chưa nghỉ hưu)

Hãy cẩn thận nếu có người đề nghị giúp quý vị rút tiền hưu bổng sớm. Nó có thể là bất hợp pháp.

Nếu quý vị đang làm việc ở Úc bằng visa tạm thời và quý vị về nhà, quý vị có thể tiếp cận vào hưu bổng của quý vị. Việc này được gọi là trả tiền hưu bổng khi rời khỏi Úc (DASP).

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Giữ an toàn để tránh các vụ lừa đảo

Lừa đảo xuất hiện để lừa quý vị

 • cung cấp thông tin cá nhân của quý vị (chẳng hạn như TFN, thông tin đăng nhập myGov hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng)
 • trả tiền.

Dưới đây là một số mẹo đơn giản để tránh lừa đảo:

 1. Không nhấp vào bất kỳ đường liên kết nào hoặc mở bất kỳ tập tin đính kèm nào trong email và SMS, ngay cả khi tin nhắn dường như đến từ chúng tôi.
 2. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với bất kỳ ai, đặc biệt là qua điện thoại hoặc bằng văn bản.
 3. Đừng bao giờ chia sẻ chi tiết đăng nhập tài khoản myGov của quý vị với bất kỳ ai, kể cả đại diện thuế có đăng ký của quý vị.
 4. Đừng để bạn bè hoặc người thân sử dụng TFN của quý vị
 5. Không chia sẻ mật khẩu trực tuyến của quý vị với bất kỳ ai và đảm bảo quý vị thay đổi chúng thường xuyên.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Nhận trợ giúp

Nếu quý vị cần trợ giúp về thuế hoặc hưu bổng, hãy gọi cho chúng tôi:

 • 13 28 61 – đối với câu hỏi cá nhân
 • 13 28 66 – đối với các câu hỏi cho doanh nghiệp
 • 13 10 20 – đối với các câu hỏi về hưu bổng

Nếu quý vị muốn nói chuyện với chúng tôi bằng một ngôn ngữ không phải tiếng Anh, hãy gọi cho chúng tôi qua Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch theo số 13 14 50.

Chúng tôi khuyến khích quý vị liên hệ với chúng tôi sớm để chúng tôi có thể làm việc với quý vị - không bao giờ là quá muộn để yêu cầu chúng tôi giúp đỡ.

Quý vị cần chuẩn bị gì khi gọi cho chúng tôi

Quý vị nên chuẩn bị sẵn TFN hoặc ABN khi gọi.

Khi quý vị nói chuyện với một đại diện dịch vụ khách hàng, họ có thể hỏi quý vị một loạt câu hỏi để giúp nhận dạng quý vị. Các câu hỏi này giúp bảo vệ hồ sơ thuế cá nhân của quý vị.

Chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị thông tin về người khác, ngay cả khi họ ở trong gia đình. Nếu quý vị đang giúp đỡ một người bạn hoặc thành viên gia đình, họ phải ở bên quý vị khi quý vị gọi điện trừ khi quý vị được ghi là 'đại diện ủy quyền' của họ trong hệ thống của chúng tôi.

Lắng nghe bằng Tiếng Việt

Media: Nhận trợ giúp
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud4obxxmExternal Link (Duration: 00:01:26)

 Tài liệu

Có nhiều nguồn thông tin có sẵn để giúp quý vị về thuế và hưu bổng:

 

Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

Authorised by the Australian Government, Canberra.

 

61298