ato logo
Search Suggestion:

Podcast của ATO – bằng tiếng Việt

Last updated 1 March 2023

Podcast của chúng tôi là cách dễ dàng để luôn nắm được các thông tin cập nhật về thuế và hưu bổng. Mỗi bài của tháng cung cấp tin tức và thông tin mới nhất cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi trình bày chi tiết về các đề tài quan trọng và cung cấp cho quý vị thông tin về những nơi để nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ.

Quý vị có thể nghe các podcast của chúng tôi ở đây, bằng cách nhấp vào bài mà quý vị chọn.

Bài 12 – Kinh tế phi chính thức và tác động của nó đến cộng đồng

Bài này là về kinh tế phi chính thức; kinh tế phi chính thức bao gồm những gì, tác động của nó đến cộng đồng Úc và các cách quý vị có thể giúp. ‘Kinh tế phi chính thức’ là nói đến các hoạt động không trung thực và tội phạm diễn ra bên ngoài các hệ thống thuế và pháp luật. Nó còn được gọi là kinh tế tiền mặt hay kinh tế đen.

Media: ATO podcast in Vietnamese – Shadow economy (Episode 12)
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudu5d7osExternal Link (Duration: 00:07:21)


Bài 11 – Khởi sự một tổ chức phi lợi nhuận và những điều quý vị cần biết

Bài này là về việc khởi sự một tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi nói về các loại khác nhau của tổ chức phi lợi nhuận, các cấu trúc pháp lý khác nhau, và các ưu đãi thuế dành cho những tổ chức phi lợi nhuận hội đủ điều kiện. Quý vị cũng sẽ tìm hiểu về việc làm thế nào để đăng ký tổ chức phi lợi nhuận với ATO, và tới đâu để được giúp đỡ và hỗ trợ.

Media: ATO podcast in Vietnamese – Starting a not-for-profit (Episode 11)
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudud8n8yExternal Link (Duration: 00:06:50)


Bài 10 – Thu nhập nước ngoài và thuế

Bài này là về thu nhập nước ngoài và thu nhập nước ngoài được tính thuế thế nào ở Úc. Điều hữu ích cho bất kỳ ai là, sống ở Úc và nhận được thu nhập từ nước ngoài. Hãy tìm hiểu thêm để biết các bổn phận thuế của quý vị thay đổi thế nào tùy thuộc và tình trạng cư trú của quý vị và thu nhập quý vị nhận được.

Media: ATO podcast in Vietnamese – foreign income (Episode 10)
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bi9or7odt76tusExternal Link (Duration: 00:09:13)


Bài 9 – Nền kinh tế chia sẻ và thuế

Bài này là về nền kinh tế chia sẻ – nền kinh tế chia sẻ là gì, nó hoạt động thế nào và các bổn phận thuế của quý vị. Bài này bao gồm thông tin về các hoạt động phổ biến của nền kinh tế chia sẻ, như cung cấp dịch vụ taxi bằng xe tư, làm thế nào để chuẩn bị cho hồ sơ khai thuế của quý vị, các loại hồ sơ quý vị cần phải giữ và quý vị có cần phải trả GST không.

Media: ATO podcast in Vietnamese – the sharing economy and tax (Episode 9)
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudokuo7gExternal Link (Duration: 00:10:15)


Bài 8 – Tiền hưu bổng (super) và giai đoạn nghỉ hưu của quý vị

Bài này là về tiền hưu bổng (superannuation - super) – tiền hưu bổng là gì, nó hoạt động thế nào và tại sao tiền hưu bổng lại quan trọng đến vậy. Bài này bao gồm các thông tin về cách quý vị bắt đầu về tiền hưu bổng, và cần làm những gì trong suốt cuộc đời đi làm của mình để chăm lo và gia tăng tiền hưu bổng của quý vị cho khi nghỉ hưu.

Media: ATO podcast in Vietnamese – Superannuation (super) and your retirement (Episode 8)
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bi9or7odq7a8pyExternal Link (Duration: 00:09:04)


Bài 7 – Thông tin cơ bản về thuế và super cho giới trẻ

Trong bài này, các bạn sẽ nghe về:

  • Cần phải làm những gì nếu bạn sắp bắt đầu việc làm đầu tiên của mình, bao gồm các cách để có Tax File Number
  • Có các khoản cho vay nào cho sinh viên nếu bạn sắp bắt đầu đi học bậc sau trung học
  • Và chúng tôi sẽ trình bày các thông tin cơ bản về thuế và superannuation (thường được gọi là super)

Media: ATO podcast in Vietnamese – Tax and super basics for youth (Episode 7)
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudqxqu5oExternal Link (Duration: 00:09:31)


Bài 6 – Quản lý các bổn phận của quý vị là một chủ nhân – những điều thiết yếu về doanh nghiệp nhỏ Phần 2

Bài này là về việc quản lý doanh nghiệp của quý vị, bao gồm các bổn phận của quý vị là một chủ nhân, các công cụ kỹ thuật số và các dịch vụ trực tuyến của ATO, cũng như những giúp đỡ và hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ. Đây là Phần 2 của loạt bài dành cho các chủ doanh nghiệp nhỏ.

Media: ATO podcast in Vietnamese – Small business essentials part 2 (Episode 6)
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudcjasr9External Link (Duration: 00:09:49:mm)


Bài 5 – Thành lập một doanh nghiệp mới – những điều thiết yếu về doanh nghiệp nhỏ Phần 1

Bài này là về việc thành lập một doanh nghiệp mới, bao gồm sắp xếp việc đăng ký doanh nghiệp cho sao đúng, biết cách thức hoạt động của thuế doanh nghiệp, và các cách để làm cho việc lưu giữ hồ sơ đầy đủ trở thành một thói quen. Bài này là phần 1 của loạt bài gồm 2 phần, dành cho các chủ doanh nghiệp nhỏ.

Media: ATO podcast in Vietnamese – Small business (Episode 5)
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudma4iuaExternal Link (Duration: 00:09:48)


Bài 4 – Tiền mã hóa được tính thuế thế nào tại Úc

Trong bài này, quý vị sẽ tìm hiểu về tiền mã hóa, bao gồm, tiền mã hóa là gì, tiền mã hóa được tính thuế thế nào tại Úc và những loại hồ sơ quý vị cần phải giữ. Quý vị còn sẽ nghe về các cập nhật của ATO để nắm được tin tức mới nhất.

Media: ATO podcast in Vietnamese – How cryptocurrency is taxed in Australia (Episode 4)
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudkwbzstExternal Link (Duration: 00:09:48)


Bài 3 – Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi các trò lừa đảo

Trong bài này, chúng tôi nói về các cách để luôn an toàn đối với các trò lừa đảo về thuế và tiền hưu bổng, làm thế nào để bảo vệ nhân dạng của quý vị và nên làm gì nếu có trò lừa đảo nhắm đến quý vị. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin về các trò lừa đảo mới để quý vị biết.

Media: ATO podcast in Vietnamese – How to protect yourself from scams (Episode 3)
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiudj4hma3External Link (Duration: 00:09:45)


Bài 2 – Lưu giữ hồ sơ đầy đủ

Trong bài này, chúng tôi nói về tầm quan trọng của việc lưu giữ hồ sơ đầy đủ đối với cá nhân và doanh nghiệp. Chúng tôi còn chia sẻ những nhắc nhở về Taxable payments annual report và JobMaker Hiring Credit scheme.

Media: ATO podcast in Vietnamese – Good record keeping (Episode 2)
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiude9n6x3External Link (Duration: 00:09:57)


Bài 1 – Mùa Thuế

Giờ đang là mùa thuế và trong bài này, chúng tôi sẽ trình bày về các cách để việc nộp hồ sơ khai thuế của quý vị được dễ dàng hơn, các cách để lấy lại các chi phí làm việc ở nhà và quý vị có thể kỳ vọng những gì sau khi nộp hồ sơ khai thuế. Chúng tôi còn sẽ chia sẻ các cập nhật của ATO để quý vị nắm được các tin tức mới nhất.

Media: ATO podcast in Vietnamese - Tax time 2021 (Episode 1)
https://tv.ato.gov.au/ato-tv/media?v=bd1bdiud84iptpExternal Link (Duration: 14:12)

QC66492